Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa solidaarsuskorpus hakkab omavahel kokku viima selle valdkonna organisatsioone ja neist huvitatud noori

Brüssel, 8. märts 2017

Kolm kuud pärast Euroopa solidaarsuskorpuse tegevuse algust ja pärast seda, kui Euroopas asjast huvitatutel on olnud võimalik end kirja panna, saavad solidaarsuskorpuses osalemise võimalusi pakkuvad organisatsioonid nüüd andmebaasi kaudu leida potentsiaalseid töötajaid, praktikante ja vabatahtlikke oma tegevuse jaoks.

Alates sellest kevadest on pakkuda mitusada kohta ja järgmistel kuudel lisandub veel tuhandeid.

Kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics lisas omalt poolt: „Nüüd astub Euroopa solidaarsuskorpus suure sammu edasi tulemuste saavutamise suunas. Tänu andmebaasi kättesaadavaks tegemisele organisatsioonide ja riigiasutuste jaoks on võimalik esimestel noortel eurooplastel peagi tööle hakata. On uhke tunne tõdeda, et paljud noored on korpusega juba liitunud ja valmis muutusteks. Nüüd kutsun organisatsioone üles nende eeskuju järgima ja pakkuma noortele võimalikult suurel hulgal töökohti.“

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen märkis selle kohta järgmist: „Nüüd saab Euroopa solidaarsuskorpus veel ühe täienduse. Organisatsioonidele ja nende partneritele mõeldud uue veebipõhise mestimisvahendi kaudu on võimalik liituda Euroopa solidaarsuskorpusega, anda oma panus ning samal ajal omandada väärtuslikke oskusi edasiseks eluks ja tööks.”

Euroopa solidaarsuskorpuses osalemise võimalusi pakub terve hulk organisatsioone, näiteks vabaühendused, kodanikuühiskonna organisatsioonid, riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud asutused ning sotsiaalettevõtted. Esimeses etapis saavad Euroopa solidaarsuskorpuses osalemisest huvitatud organisatsioonid taotleda rahastamist olemasolevatest ELi programmidest. Praegu toetatakse Euroopa solidaarsuskorpust kaheksa programmi alusel. Lisateavet leiate teabelehelt.

Osalemiseks peab iga organisatsioon nõustuma Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärkide ja põhimõtetega ning ühinema Euroopa solidaarsuskorpuse hartaga, milles sätestatakse tema õigused ja kohustused kogu solidaarsuskogemuse kõigi etappide vältel. Organisatsioonidel, kes on juba akrediteeritud ühe rahastamisprogrammi alusel, on veebipõhisele vahendile automaatne juurdepääs.

Euroopa solidaarsuskorpuse veebipõhine süsteem võimaldab organisatsioonid ja solidaarsustegevuses osaleda soovivad noored omavahel kokku viia. Registreerumisel saavad noored lisaks oma isikuandmetele märkida ära oma oskused, kogemused, kättesaadavuse, eelistused ja motivatsiooni. Samuti saavad nad üles laadida oma CV.

 

Taust

Komisjoni uus algatus Euroopa solidaarsuskorpus alustas tööd 7. detsembril 2016. Korpusega liitudes saavad 18–30-aastased noored hea võimaluse osaleda mitmesugustes solidaarsust väärtustavates projektides, mis püüavad leida lahendusi Euroopas esinevatele raskustele. Noored saavad karjääri alustamiseks vajalikke hindamatuid kogemusi ja kasulikke oskusi ning samas annavad solidaarsuse kui Euroopa Liidu ühe kõige olulisema põhiväärtuse tugevdamisse oma panuse. Alates Euroopa solidaarsuskorpuse tegevuse algusest on sellega liitunud 24 000 noort Euroopas. 2020. aasta lõpuks soovitakse kaasata 100 000 noort. 

Euroopa solidaarsuskorpust käsitlevas teatises esitab komisjon selle etappide kaupa loomise põhimõtted, mille kohaselt tuginetakse esialgses etapis olemasolevatele programmidele ja vahenditele, valmistades samal ajal ette ettepanekut iseseisva õigusakti kohta, mis võetakse vastu 2017. aasta esimeses pooles. Seadusandliku ettepaneku ettevalmistamiseks algatas komisjon avaliku konsultatsiooni, mida täiendatakse peamiste sidusrühmadega peetavate sihipäraste konsultatsioonidega. Ettepaneku põhielemente arutatakse sidusrühmade foorumil 12. aprillil 2017.

 

Lisateave

Memo – Küsimused ja vastused Euroopa solidaarsuskorpuse kohta

Teabeleht – Euroopa solidaarsuskorpus

Teabeleht – Euroopa solidaarsuskorpus kuidas organisatsioonina osaleda?

Euroopa solidaarsuskorpuses registreerumine

Euroopa solidaarsuskorpuse Facebooki lehekülg

Komisjoni volinik Thyssen Twitteris

Komisjoni volinik Navracsics Twitteris

#EUSolidarityCorps

IP/17/469

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar