Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Det europæiske solidaritetskorps — nu begynder matchningen mellem unge og organisationer

Bruxelles, den 8. marts 2017

Tre måneder efter at det europæiske solidaritetskorps blev lanceret og interesserede unge europæere kunne begynde at tilmelde sig, kan akkrediterede organisationer, som vil tilbyde solidaritetspraktikophold, nu benytte databasen til at finde potentielle ansatte, praktikanter eller frivillige til deres aktiviteter.

Flere hundrede ophold vil være til rådighed i løbet af foråret, og tusinder flere vil følge i de kommende måneder.

Tibor Navracsics, kommissær for uddannelse, kultur, unge og sport, udtalte: "I dag tager det europæiske solidaritetskorps et stort skridt i retning af gennemførelse i praksis. Nu, hvor vi åbner vores database for organisationer og offentlige myndigheder, kan matchningen begynder, og de første unge europæere vil snart begynde deres aktiviteter. Jeg er stolt over at se, at mange unge har allerede tilsluttet sig korpset og er parate til at gøre en forskel. Jeg opfordrer nu organisationerne til at følge trop og tilbyde så mange praktikophold som muligt."

Marianne Thyssen, kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtalte: "Vi tilføjer i dag et nyt element i opbygningen af det europæiske solidaritetskorps. Med lanceringen af et online-værktøj til matchning for organisationer og partnere, som tilbyder praktikpladser, kan medlemmer af det europæisk esolidaritetskorps begynde at gøre en positiv indsats i praksis og samtidig få værdifulde færdigheder til deres fremtidige liv og karriere."

En lang række organisationer kan tilbyde praktikophold inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps: f.eks. ikke-statslige organisationer, organisationer i civilsamfundet, nationale, regionale og lokale myndigheder eller sociale virksomheder. I denne første fase kan organisationer, der er interesseret i at deltage i det europæiske solidaritetskorps, ansøge om finansiering gennem allerede eksisterende EU-støtteprogrammer. Der ydes for øjeblikket støtte til det europæiske solidaritetskorps fra otte forskellige programmer. Yderligere oplysninger kan findes i dette faktaark.

For at deltage skal hver enkelt organisation tilslutte sig det europæiske solidaritetskorps' formålserklæring og principper og tilslutte sig chartret for det europæiske solidaritetskorps, hvori rettighederne og forpligtelserne i alle faser af solidaritetsoplevelsen fastlægges. Organisationer, som allerede er akkrediteret under et af programmerne, har automatisk adgang til onlinesystemet.

Onlinesystemet for det europæiske solidaritetskorps giver mulighed for at lave et direkte match mellem organisationer og unge, som er interesseret i et praktikophold. Ved tilmeldingen kan de unge ud over deres personlige oplysninger anføre deres færdigheder, erfaringer, disponibilitet, præferencer og motivation samt uploade deres CV'er.

 

Baggrund

Den 7. december 2016 lancerede Kommissionen det europæiske solidaritetskorps. Det tilbyder unge mellem 18 og 30 år nye muligheder for at deltage i en række forskellige solidaritetsaktiviteter, der drejer sig om udfordrende situationer i Europa. De kan således ikke alene høste uvurderlige erfaringer og tilegne sig vigtige færdigheder i begyndelsen af deres karriere, men det er også et værdifuldt redskab til at fremme og styrke solidariteten, som er én af Den Europæiske Unions mest grundlæggende værdier. Siden lanceringen har næsten 24 000 unge europæere tilmeldt sig det europæiske solidaritetskorps — målet er at have 100 000 unge tilsluttet ved udgangen af 2020. 

Kommissionen har i sin meddelelse om det europæiske solidaritetskorps valgt en gradvis tilgang, som i den indledende fase vil bygge på eksisterende programmer og instrumenter, mens den udarbejder et forslag til en separat retsakt med henblik på vedtagelse i første halvdel af 2017. Som led i udarbejdelsen af forslaget til retsakt har Kommissionen iværksat en offentlig høring, suppleret med målrettede høringer med de vigtigste interesserede parter. Der vil blive afholdt et interessentforum den 12. april 2017, hvor man vil drøfte de vigtigste fremtidige elementer i korpset.

 

Yderligere oplysninger

Memo: Spørgsmål og svar om det europæiske solidaritetskorps

Faktaark: Det europæiske solidaritetskorps

Faktaark: Det europæiske solidaritetskorps — Hvordan kan man deltage som organisation?

Tilmeldingsside for det europæiske solidaritetskorps

Facebookside for det europæiske solidaritetskorps

Følg Marianne Thyssen på Twitter

Følg Tibor Navracsics på Twitter

#EUSolidarityCorps

IP/17/469

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar