Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropský sbor solidarity zajišťuje mladým lidem vhodná místa v organizacích činných v oblasti solidarity

Brusel 8. března 2017

Tři měsíce poté, co byl zřízen Evropský sbor solidarity a zahájena možnost registrace zájemců z řad evropské mládeže, mohou nyní akreditované organizace, které budou poskytovat místa v oblasti solidarity, k hledání potenciálních zaměstnanců, stážistů nebo dobrovolníků pro svou činnost využívat databázi.

Několik stovek míst bude k dispozici během letošního jara a tisíce dalších míst přijdou na řadu v následujících měsících.

Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics uvedl: „Dnes činí Evropský sbor solidarity velký krok k dosažení konkrétních výsledků. Nyní zpřístupňujeme svou databázi organizacím a veřejným orgánům, takže může začít navazování vhodných kontaktů a první mladí Evropané mohou již brzo zahájit svou činnost. Jsem hrdý na to, že se do sboru zapojilo již mnoho mladých lidí a že jsou připraveni přispět ke změně k lepšímu. Nyní vyzývám organizace, aby se připojily a poskytly k této činnosti co nejvíce míst.“

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová prohlásila: „Dnes jsme učinili další významný krok v budování Evropského sboru solidarity. Díky zpřístupnění internetového nástroje pro zprostředkování míst organizacím a partnerům poskytujícím místa členům Evropského sboru solidarity mohou jeho členové zahájit činnost s pozitivním praktickým dopadem, přičemž zároveň získají cenné dovednosti pro svůj budoucí život a profesní dráhu.“

Místa v rámci Evropského sboru solidarity může nabízet široká škála organizací – například nevládní organizace, organizace občanské společnosti, celostátní, regionální a místní orgány nebo sociální podniky. V této první fázi se organizace, které mají zájem o účast v Evropském sboru solidarity, mohou ucházet o financování ze stávajících programů financování Evropské unie. V současné době podporuje Evropský sbor solidarity osm programů. Více informací je k dispozici v tomto informativním přehledu.

Každá organizace, která má o účast zájem, bude muset přijmout programové prohlášení a zásady Evropského sboru solidarity a dodržovat chartu Evropského sboru solidarity, která stanoví práva a povinnosti ve všech fázích práce v oblasti solidarity. Organizace, které jsou již u některého programu financování akreditovány, mají automaticky přístup k internetovému nástroji.

Internetový systém Evropského sboru solidarity umožňuje navázat přímé spojení mezi organizacemi a mladými lidmi, kteří mají zájem o místo v oblasti solidarity. Při registraci mohou mladí lidé kromě svých osobních údajů uvést své dovednosti, zkušenosti, údaje o dostupnosti, preferencích a motivaci a také mohou nahrát svůj životopis.

 

Souvislosti

Dne 7. prosince 2016 Komise zahájila činnost Evropského sboru solidarity. Sbor nabízí mladým lidem od 18 do 30 let čerstvou příležitost zapojit se do řady činností, které se týkají solidárního řešení problematických situací v celé Evropě. Nejenže tato příležitost umožní, aby získali neocenitelné zkušenosti a dovednosti, které potřebují na začátku své profesní dráhy, ale zároveň je i hodnotným nástrojem k prosazování a posílení hodnoty solidarity – jedné ze základních hodnot Evropské unie. Od zřízení se u Evropského sboru solidarity zaregistrovalo již 24 000 mladých Evropanů, přičemž cílem je, aby se do konce roku 2020 zapojilo 100 000 mladých lidí. 

Komise ve svém sdělení o Evropském sboru solidarity představila stupňovitý přístup, přičemž v počáteční fázi vychází ze stávajících programů a nástrojů a zároveň připravuje návrh samostatného právního nástroje, jenž by měl být dokončen v první polovině roku 2017. V rámci přípravy návrhu Komise zahájila veřejnou konzultaci, kterou doplňují cílené konzultace s hlavními zúčastněnými subjekty. Dne 12. dubna 2017 se uskuteční fórum zúčastněných stran, na němž budou projednány hlavní prvky týkající se budoucnosti tohoto sboru.

 

Další informace

Zpráva: Otázky a odpovědi týkající se Evropského sboru solidarity

Informační přehled: Evropský sbor solidarity

Informační přehled: Evropský sbor solidarity: Jak se zúčastnit jako organizace?

Registrace do Evropského sboru solidarity

Evropský sbor solidarity na Facebooku

Komisařka Thyssenová na Twitteru

Komisař Navracsics na Twitteru

#EUSolidarityCorps

IP/17/469

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar