Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Bugetul UE pentru 2018: locuri de muncă, investiții, provocări în materie de migrație și securitate

Bruxelles, 18 noiembrie 2017

Astăzi, 18 noiembrie, instituțiile UE au ajuns la un acord asupra bugetului UE pentru 2018, care reflectă prioritățile politice ale Comisiei Juncker.

Bugetul UE contribuie la materializarea priorităților politice. Bugetul adoptat pentru exercițiul 2018 confirmă faptul că UE direcționează banii spre domeniile în care există nevoi tangibile. În 2018, în conformitate cu propunerea Comisiei Europene din luna mai 2017, cea mai mare parte a bugetului va fi axată pe stimularea creării de locuri de muncă, în special pentru tineri, precum și pe promovarea creșterii economice, a investițiilor strategice și a convergenței. De asemenea, UE va continua să sprijine eforturile necesare pentru a face față în mod eficace provocărilor în materie de migrație, atât în interiorul, cât și în afara UE.

Comisarul Günther H. Oettinger, responsabil pentru buget și resurse umane, a declarat: „Acesta este un buget destinat tuturor, care se va axa pe crearea mai multor locuri de muncă, pe sporirea creșterii economice și a investițiilor. Bugetul UE îi va ajuta pe tineri să își găsească locuri de muncă și stagii și va contribui la transformarea Europei într-un spațiu mai sigur. Fiecare euro trebuie să fie cheltuit în mod eficient și să creeze valoare adăugată pentru Europa.”

Bugetul UE pentru 2018 este fixat la 160,1 miliarde EUR în credite de angajament (bani asupra cărora se poate conveni prin contracte într-un anumit an) și la 144,7 miliarde EUR în credite de plată (bani care urmează să fie plătiți). Câteva elemente-cheie privind bugetul:

- Aproape jumătate din fonduri - 77,5 miliarde EUR în credite de angajament - sunt destinate să consolideze economia noastră, să contribuie la sporirea competitivității universităților noastre și să le ofere societăților noastre mijloace mai eficiente pentru a concura pe piața mondială. De exemplu, 2 miliarde EUR vor fi direcționate către Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), care este elementul central al planului Juncker, 354 de milioane EUR vor sprijini întreprinderile mici și mijlocii (Programul COSME pentru competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii) și 11,2 miliarde EUR vor fi alocate programului Orizont 2020, care este programul UE de finanțare a cercetării și a inovării. Un cuantum total de 55,5 miliarde EUR va fi direcționat către stimularea creșterii economice, crearea de locuri de muncă și promovarea convergenței în toate statele membre și în toate regiunile, prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI).

- Tinerii vor beneficia de un sprijin mai mare și de oportunități mai avantajoase pentru a găsi un loc de muncă grație sumei de 350 de milioane EUR alocate pentru inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, o inițiativă-cheie care urmărește să abordeze provocarea pe care o reprezintă șomajul în rândul tinerilor în statele noastre membre.

- Sprijinul pentru fermierii europeni se ridică la 59 de miliarde EUR.

- Ca urmare a lansării Fondului european de apărare, suma de 40 de milioane EUR este înscrisă în buget pentru finanțarea cercetării colaborative în domeniul tehnologiilor și al produselor inovatoare în materie de apărare. Având în vedere că suma de 25 de milioane EUR a fost deja alocată în 2017, bugetul total al UE destinat cercetării în domeniul apărării până în 2019 se ridică la 90 de milioane EUR.

- Aproape 4,1 miliarde EUR vor fi alocate gestionării migrației și abordării provocărilor în materie de securitate. Cu un volum de finanțare alocat deja în prima parte a perioadei, bugetul total pentru aceste domenii de politică se va ridica la 22 de miliarde EUR în perioada 2015-2018.

 

Bugetul UE pentru 2018 (în milioane EUR):

   

CREDITE PE RUBRICI

Bugetul pentru 2018
(modificări nominale în % față de 2017)

Angajamente

Plăți

1. Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii:

77 534* (+2,8%)

66 624 (+34,9%)

Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă

22 001 (+3,2%)

20 097 (+4%)

Coeziune economică, socială și teritorială

55 532 (+2,7%)

46 527 (+54,7%)

2. Creștere economică durabilă: resurse naturale

59 285 (+1,2%)

56 084 (+3,6%)

Cheltuieli de piață și ajutoare directe

43 235 (+1,5%)

43 189 (+1,5%)

3. Securitate și cetățenie

3 493 (-18,5%)

2 981 (-7,6%)

4. Europa în lume

9 569 (-8,3%)

8 906 (-1,7%)

5. Administrație

9 666 (+2,9%)

9 666 (+2,9%)

Alte instrumente speciale

567 (-67,6%)

420 (-73,5 %)

Total credite

160 114 (+0,2%)

144 681 (+14,1%)

       

Context

În fiecare an, Comisia Europeană prezintă un proiect de buget al UE. Anul acesta, Comisia și-a prezentat propunerea inițială la 30 mai 2017.

Pe baza acestei propuneri, Parlamentul European și Consiliul adoptă, fiecare, o poziție. În acest an, Consiliul și-a adoptat poziția în mod oficial la 4 septembrie 2017, iar Parlamentul European și-a adoptat poziția în plen la 25 octombrie 2017.

Diferențele dintre pozițiile adoptate de Parlamentul European și de Consiliu sunt abordate în cadrul unui proces de negociere, cunoscut sub numele de „procedura de conciliere”. În acest an, procedura de conciliere de 21 de zile s-a derulat în perioada 31 octombrie - 20 noiembrie.

Negocierile sunt conduse de un comitet de conciliere special convocat în acest scop, în cadrul căruia Parlamentul European și Consiliul trimit, fiecare, câte 28 de reprezentanți. Comisia Europeană, prin comisarul responsabil de buget și prin experții din Direcția Generală Buget, are un rol important de mediator imparțial.

Etapele următoare

Pentru a pecetlui compromisul la care s-a ajuns astăzi, cele două instituții - Parlamentul European și Consiliul - trebuie să aprobe în mod oficial textul în termen de 14 zile.

Mai multe informații

Proiectul de buget al UE pentru 2018: Comisia propune un buget axat pe locuri de muncă, investiții, migrație și securitate

* Modified at 22:30 on 20 November to align the writing of numbers. 

IP/17/4687

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar