Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A 2018. évi európai uniós költségvetés: foglalkoztatás, beruházások, migrációs kihívás és biztonság

Brüsszel, 2017. november 18.

Ma, november 18-án az uniós intézmények megállapodásra jutottak a Juncker-Bizottság politikai prioritásait tükröző 2018. évi uniós költségvetésről.

Az uniós költségvetés segítségével a politikai prioritások valósággá válhatnak. Az elfogadott 2018. évi uniós költségvetés megerősíti, hogy az Európai Unió (EU) azokra a területekre irányítja a forrásokat, ahol azokra szükség van. Az Európai Bizottság ez évi májusi javaslatával összhangban a 2018. évi költségvetés legnagyobb részét a különösen a fiatalokat célzó munkahelyteremtésre, valamint a növekedés, a stratégiai beruházások és a konvergencia fellendítésére fordítják majd. Az EU továbbra is támogatni fogja a migrációs kihívás hatékony kezelését is az EU határain belül és kívül egyaránt.

Günther H. Oettinger, a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felelős uniós biztos a következőket nyilatkozta: „Ez a költségvetés mindenre kiterjed: hozzájárul a munkahelyteremtéshez, valamint a növekedés és a beruházások fellendítéséhez, támogatja a fiatalokat , hogy állást vagy gyakornoki helyet találjanak, és segíti, hogy Európa biztonságosabbá váljon. Minden eurót hatékonyan kell elkölteni és hozzáadott értéket kell teremteni Európa számára.”

A 2018. évi uniós költségvetés összege kötelezettségvállalási előirányzatokban 160,1 milliárd euró, kifizetési előirányzatokban pedig 144,7 milliárd euró. A kötelezettségvállalási előirányzatok az egy adott évben szerződésekben vállalható összegeket, a kifizetési előirányzatok pedig a kifizetendő összegeket jelentik. A költségvetés fő elemei közé tartoznak az alábbiak:

– A pénzeszközök közel fele – kötelezettségvállalásokban 77,5 milliárd euró – azt a célt szolgálja, hogy gazdaságunkat erősebbé, egyetemeinket versenyképesebbé, vállalkozásainkat pedig felkészültebbé tegye arra, hogy világszinten versenybe szálljanak. Például 2 milliárd eurót fordítunk majd a Juncker-terv középpontjában álló Európai Stratégiai Beruházási Alapra (ESBA), 354 millió eurót a kis- és középvállalkozások támogatására (a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program – COSME), valamint 11,2 milliárd eurót a „Horizont 2020” keretprogramra, amely az EU kutatási és innovációs finanszírozási programja. Összesen 55,5 milliárd eurót szánunk arra, hogy az európai strukturális és beruházási alapokon (esb-alapok) keresztül fellendítsük a növekedést és a munkahelyteremtést, valamint előmozdítsuk a konvergenciát valamennyi tagállamban és régióban.

– A fiatalok több támogatáshoz és jobb álláskeresési lehetőségekhez jutnak majd az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 350 millió eurójának köszönhetően. E kulcsfontosságú intézkedés célja, hogy kezelje tagállamainkban az ifjúsági munkanélküliség kihívásait.

– Az európai mezőgazdasági termelők számára előirányzott támogatás összege 59 milliárd euró.

– Az Európai Védelmi Alap elindítása nyomán 40 millió euró szerepel a költségvetésben az innovatív védelmi technológiák és termékek területén folytatott kutatási együttműködés finanszírozására. 2017-ben 25 millió eurót már elkülönítettünk e célra, így 2019-ig összesen 90 millió eurós uniós költségvetés áll a védelmi kutatás rendelkezésére.

– Közel 4,1 milliárd eurót fordítunk a migráció és a biztonsági kihívások kezelésére. A finanszírozás nagy részét már az időszak elejére ütemeztük, így a 2015–2018 közötti időszakban e szakpolitikai területek összesen 22 milliárd euró összegű finanszírozáshoz jutnak.

 

A 2018. évi uniós költségvetés (millió euróban):

   

ELŐIRÁNYZATOK FEJEZETENKÉNT

2018. évi költségvetés
(%-ban kifejezett nominális változás 2017-hez képest)

Kötelezettségvállalási előirányzatok

Kifizetési előirányzatok

1. Intelligens és inkluzív növekedés:

77 534* (+2,8 %)

66 624 (+34,9 %)

Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért

22 001 (+3,2 %)

20 097 (+4 %)

Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

55 532 (+2,7 %)

46 527 (+54,7 %)

2. Fenntartható növekedés: természeti erőforrások

59 285 (+1,2 %)

56 084 (+3,6 %)

Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen támogatások

43 235 (+1,5 %)

43 189 (+1,5 %)

3. Biztonság és uniós polgárság

3 493 (–18,5 %)

2 981 (–7,6 %)

4. Globális Európa

9 569 (–8,3 %)

8 906 (–1,7 %)

5. Igazgatás

9 666 (+2,9 %)

9 666 (+2,9 %)

Egyéb speciális eszközök

567 (–67,6 %)

420 (–73,5 %)

Összes előirányzat

160 114 (+0,2 %)

144 681 (+14,1 %)

       

Háttér-információk

A Bizottság minden évben előterjeszti az uniós költségvetés tervezetét. Idén a Bizottság 2017. május 30-án terjesztette elő eredeti javaslatát.

Ennek alapján az Európai Parlament és a Tanács is kialakítja álláspontját. Idén a Tanács 2017. szeptember 4-én, az Európai Parlament pedig a 2017. október 25-i plenáris ülésén fogadta el álláspontját.

Az Európai Parlament és a Tanács álláspontja közötti eltéréseket az „egyeztetési eljárás” néven ismert tárgyalássorozat keretében rendezik. Az idei egyeztetési eljárás október 31. és november 20. között zajlott, vagyis 21 napot vett igénybe.

A tárgyalásokat egy külön összehívott egyeztetőbizottság vezeti, amelybe mind az Európai Parlament, mind a Tanács 28 képviselőt küld. Az Európai Bizottság képviseletében a költségvetésért felelős biztosra, valamint a Költségvetési Főigazgatóság szakértőire fontos szerep hárul, ők elfogulatlan közvetítőként vesznek részt a tárgyalásokon.

A következő lépések

A ma elért kompromisszum megpecsételéseként az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egyaránt 14 napon belül hivatalosan jóvá kell hagynia a költségvetés szövegét.

További információk

2018. évi uniós költségvetési tervezet: A Bizottság a munkahelyekre, a beruházásokra, a migrációra és a biztonságra összpontosító költségvetést terjeszt elő

* Modified at 22:30 on 20 November to align the writing of numbers. 

IP/17/4687

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar