Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Proračun EU-a za 2018.: zapošljavanje, ulaganja, migracije i sigurnost

Bruxelles, 18. studenoga 2017.

Institucije EU-a postigle su danas, 18. studenoga dogovor o europskom proračunu za 2018. koji odražava političke prioritete Junckerove Komisije.

Politički prioriteti tim se proračunom pretaču u stvarnost. Doneseni europski proračun za 2018. potvrđuje da EU usmjerava novac onamo gdje je potreban. U skladu s Komisijinim prijedlogom iz svibnja ove godine, najvećim dijelom proračuna EU-a poticat će se otvaranje novih radnih mjesta, osobito za mlade, te jačanje rasta, strateških ulaganja i konvergencije. EU će nastaviti financirati nastojanja učinkovitog rješavanja migracijskog izazova, unutar i izvan EU-a.

Prema riječima povjerenika Günthera H. Oettingera, nadležnog za proračun i ljudske resurse: Ovo je proračun za sve. On će omogućiti otvaranje radnih mjesta, veći rast i veća ulaganja. Pomoći će mladima u traženju zaposlenja i pripravništva. Europu će učiniti sigurnijom. Svaki euro mora se učinkovito potrošiti da stvori dodanu vrijednost za Europu.

Proračun EU-a za 2018. utvrđen je u iznosu od 160,1 milijardu EUR u obvezama (iznos u kojem se u danoj godini mogu sklapati ugovori) te 144,7 milijardi EUR u sredstvima za plaćanje (iznos koji će se isplatiti). Neke su od njegovih ključnih značajki sljedeće:

– Gotovo polovina sredstava, 77,5 milijardi EUR u obvezama, upotrijebit će se za jačanje našega gospodarstva, za poboljšanje konkurentnosti naših sveučilišta, za pomoć našim društvima u natjecanju na globalnom tržištu. Na primjer, 2 milijarde EUR izdvojit će se za Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) koji je temelj Junckerova plana, sa 354 milijuna EUR pomoći će se malim i srednjim poduzećima (Konkurentnost malih i srednjih poduzeća, program COSME), a 11,2 milijarde EUR izdvojit će se u okviru Obzora 2020., programa EU-a za financiranje istraživanja i inovacija. Ukupno 55,5 milijardi EUR izdvojit će se za poticanje rasta, otvaranje radnih mjesta i poticanje konvergencije u svim državama članicama i regijama s pomoću europskih strukturnih i investicijskih fondova (fondovi ESI).

– Mladi će dobiti pomoć i imati bolje izglede da nađu posao zahvaljujući iznosu od 350 milijuna EUR za Inicijativu za zapošljavanje mladih, važne mjere kojom se nastoji riješiti problem nezaposlenosti mladih u našim državama članicama.

Potpora europskim poljoprivrednicima iznosi 59 milijardi EUR.

– Nakon pokretanja Europskog fonda za obranu 40 milijuna EUR predviđeno je za financiranje zajedničkih istraživanja inovativnih tehnologija i proizvoda u području obrane. Sa 25 milijuna EUR koliko je 2017. već dodijeljeno, ukupni proračun EU-a namijenjen istraživanjima u području obrane do 2019. iznosi 90 milijuna EUR.

– gotovo 4,1 milijarda EUR namijenjeno je za upravljanje migracijama i rješavanje sigurnosnih izazova. Najveći dio financijskih sredstava unaprijed je isplaćen te će ukupni iznos za ova područja politike biti 22 milijarde EUR u razdoblju 2015. – 2018.

 

Proračun EU-a za 2018. (u milijunima EUR ):

   

ODOBRENA SREDSTVA PO NASLOVIMA

Proračun za 2018.
(nominalna promjena u % u usporedbi sa 2017.)

Preuzete obveze

Plaćanja

1. Pametan i uključiv rast:

77 534* (+2,8 %)

66 624 (+34,9 %)

Konkurentnost za rast i radna mjesta

22 001 (+3,2 %)

20 097 (+4 %)

Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija

55 532 (+2,7 %)

46 527 (+54,7 %)

2. Održivi rast: prirodni resursi

59 285 (+1,2 %)

56 084 (+3,6 %)

Rashodi povezani s tržištem i izravne potpore

43 235 (+1,5 %)

43 189 (+1,5 %)

3. Sigurnost i građanstvo

3 493 (-18,5 %)

2 981 (-7,6 %)

4. Globalna Europa

9 569 (-8,3 %)

8 906 (-1,7 %)

5. Administracija

9 666 (+2,9 %)

9 666 (+2,9 %)

Ostali posebni instrumenti

567 (-67,6 %)

420 (-73,5 %)

Ukupna odobrena sredstva

160 114 (+0,2 %)

144 681 (+14,1 %)

       

Kontekst

Svake godine Europska komisija predstavlja nacrt proračuna EU-a. Komisija je svoj početni prijedlog ove godine predstavila 30. svibnja.

Na temelju tog prijedloga Europski parlament i Vijeće zauzimaju svoja stajališta. Ove je godine Vijeće službeno donijelo svoje stajalište 4. rujna 2017., a Europski parlament svoje je stajalište donio na plenarnoj sjednici 25. listopada 2017.

Razlike u stajalištima Europskog parlamenta i Vijeća rješavaju se u okviru pregovaračkog postupka poznatog kao „postupak mirenja”. Ove je godine taj 21-dnevni postupak mirenja trajao od 31. listopada do 20. studenoga.

Pregovori se vode u okviru posebno sazvanog Odbora za mirenje u koji Europski parlament i Vijeće šalju po 28 zastupnika. Europska komisija, odnosno povjerenik za proračun te stručnjaci iz Glavne uprave za proračun, djeluju kao pošteni posrednik.

Sljedeći koraci

Kako bi danas postignut kompromis i zaživio, Europski parlament i Vijeće moraju u roku od 14 dana službeno odobriti njegov tekst.

Dodatne informacije

Nacrt proračuna EU-a za 2018. Komisija predlaže proračun usmjeren na zapošljavanje, ulaganja, migracije i sigurnost

* Modified at 22:30 on 20 November to align the writing of numbers. 

IP/17/4687

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar