Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n talousarvio 2018: työllisyys, investoinnit, muuttoliike ja turvallisuus

Bryssel 18. marraskuuta 2017

EU:n toimielimet pääsivät 18. marraskuuta sopimukseen EU:n vuoden 2018 talousarviosta, jossa on huomioitu Junckerin komission poliittiset painopisteet.

EU:n talousarvio auttaa poliittisten painopisteiden käytännön toteutuksessa. Nyt hyväksytty talousarvio osoittaa, että EU ohjaa rahaa sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Euroopan komission toukokuussa tekemän talousarvioesityksen mukaisesti suurin osa vuoden 2018 budjettivaroista käytetään työpaikkojen luomiseen varsinkin nuorille sekä kasvun, strategisten investointien ja taloudellisen lähentymisen tukemiseen. Lisäksi EU tukee myös jatkossa toimia, joilla ratkotaan tehokkaasti muuttoliikkeestä johtuvia haasteita sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.

Budjetista ja henkilöstöstä vastaavan komissaari Günther H. Oettingerin mukaan EU:n talousarvio hyödyttää kaikkia. ”Sillä luodaan uusia työpaikkoja, vauhditetaan kasvua ja lisätään investointeja. Se auttaa nuoria saamaan työ- tai harjoittelupaikan, ja sen ansiosta Euroopasta tulee turvallisempi. Jokainen euro on käytettävä tehokkaasti niin, että siitä on Euroopalle lisäarvoa”, Oettinger listaa.

EU:n vuoden 2018 talousarvio sisältää 160,1 miljardia euroa maksusitoumusmäärärahoja, joista voidaan tehdä sopimukset tiettynä vuotena, ja 144,7 miljardia euroa maksumäärärahoja, jotka suoritetaan maksuina. Esimerkkejä talousarvion keskeistä kohdista:

– Lähes puolet varoista (77,5 mrd. euroa maksusitoumusmäärärahoja) käytetään talouden vahvistamiseen, yliopistojen kilpailukyvyn parantamiseen ja yritysten valmiuksien kehittämiseen, jotta ne pärjäävät maailmanmarkkinoilla. Esimerkiksi investointiohjelman ytimen muodostavaan Euroopan strategisten investointien rahastoon osoitetaan 2 miljardia euroa, pieniä ja keskisuuria yrityksiä tuetaan 354 miljoonalla eurolla (yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva COSME-ohjelma), ja Horisontti 2020 -nimistä EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa rahoitetaan 11,2 miljardilla eurolla. Kasvun, työllisyyden ja taloudellisen lähentymisen tukemiseen kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla alueilla käytetään Euroopan rakenne- ja investointirahastojen välityksellä kaikkiaan 55,5 miljardia euroa.

– Nuorisotyöllisyysaloitteen ansiosta nuoret saavat enemmän tukea ja paremmat mahdollisuudet työllistyä. Tämän merkittävän aloitteen – jota tuetaan talousarviosta 350 miljoonalla eurolla – tavoitteena on vähentää nuorisotyöttömyyttä jäsenvaltioissa.

– Eurooppalaisia viljelijöitä tuetaan 59 miljardilla eurolla.

– Euroopan puolustusrahaston käyttöönoton lisäksi on budjetoitu 40 miljoonaa euroa tutkimusyhteistyöhön, jonka kohteena on puolustusalan innovatiiviset tekniikat ja tuotteet. Puolustukseen liittyvän tutkimuksen vuoteen 2019 ulottuva kokonaisrahoitus EU:n talousarviosta on siis 90 miljoonaa euroa, kun mukaan lasketaan vuonna 2017 myönnetyt 25 miljoonaa euroa.

– Lähes 4,1 miljardia euroa osoitetaan muuttoliikkeen hallintaan ja turvallisuushaasteisiin vastaamiseen. Näiden toimintalohkojen kokonaisrahoitus on 22 miljardia euroa vuosina 2015–2018. Suurin osa tästä rahoituksesta on otettu käyttöön etupainotteisesti.

 

EU:n vuoden 2018 talousarvio (mrd. euroa):

   

MÄÄRÄRAHAT OTSAKKEITTAIN

Talousarvio 2018
(nimellinen muutos prosentteina verrattuna vuoteen 2017)

Maksusitoumusmäärärahat

Maksumäärärahat

1. Älykäs ja osallistava kasvu:

77 534* (+2,8 %)

66 624 (+34,9 %)

Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky

22 001 (+3,2 %)

20 097 (+4 %)

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio

55 532 (+2,7 %)

46 527 (+54,7 %)

2. Kestävä kasvu: luonnonvarat

59 285 (+1,2 %)

56 084 (+3,6 %)

Markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet

43 235 (+1,5 %)

43 189 (+1,5 %)

3. Turvallisuus ja kansalaisuus

3 493 (–18,5 %)

2 981 (–7,6 %)

4. Globaali Eurooppa

9 569 (–8,3 %)

8 906 (–1,7 %)

5. Hallinto

9 666 (+2,9 %)

9 666 (+2,9 %)

Muut erityisrahoitusvälineet

567 (–67,6 %)

420 (–73,5 %)

Määrärahat yhteensä

160 114 (+0,2 %)

144 681 (+14,1 %)

       

Tausta

Euroopan komissio tekee EU:n talousarvioesityksen vuosittain. Tänä vuonna komissio teki alkuperäisen esityksensä 30. toukokuuta 2017.

Euroopan parlamentti ja neuvosto muodostavat kantansa sen perusteella. Tänä vuonna neuvosto hyväksyi kantansa virallisesti 4. syyskuuta 2017. Euroopan parlamentti puolestaan hyväksyi kantansa täysistunnossa 25. lokakuuta 2017.

Jos Euroopan parlamentin ja neuvoston kannat poikkeavat toisistaan, asiasta neuvotellaan ns. sovittelumenettelyssä. Tänä vuonna 21-päiväinen sovittelumenettely alkoi 31. lokakuuta ja päättyi 20. marraskuuta.

Neuvottelut käydään tarkoitusta varten koolle kutsutussa sovittelukomiteassa, jossa Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on kummallakin 28 edustajaa. Euroopan komissiolla on neuvotteluissa tärkeä rooli puolueettomana välittäjänä. Sitä edustaa budjetista vastaava komissaari yhdessä budjettipääosaston asiantuntijoiden kanssa.

Seuraavaksi

Tänään saavutetun kompromissin sinetöimiseksi sekä Euroopan parlamentin että neuvoston on annettava tekstille virallinen hyväksyntänsä 14 päivän kuluessa.

Lisätietoja

EU:n vuoden 2018 talousarvioesitys: Komission esityksessä painopisteinä työllisyys, investoinnit, muuttoliike ja turvallisuus

* Modified at 22:30 on 20 November to align the writing of numbers. 

IP/17/4687

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar