Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Yrkesutbildning i fokus för EU: Den andra europeiska veckan för yrkeskompetenser inleds

Bryssel den 20 november 2017

Med hjälp av framgången från förra årets initiativ organiserar EU-kommissionen den andra europeiska veckan för yrkeskompetenser den 20–24 november 2017.

Målet är att inspirera människor att upptäcka, använda och förbättra sina talanger och sin kompetens genom yrkesutbildning. Att uppmuntra människor att överväga yrkesutbildning som ett förstahandsval är en av de tio viktiga insatser som kommissionen föreslog i den nya kompetensagendan, som lanserades i juni 2016.

Sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen välkomnar det nya verktyget: - I ett smart arbetsliv är yrkesutbildning ett intelligent val. Tanken att yrkesutbildning är sämre än en universitetsutbildning är felaktig. Den är inte sämre utan lika bra! Under den andra europeiska veckan för yrkeskompetenser kommer ett stort antal möjligheter och erfarenheter från hela Europa att stå i rampljuset för att visa att yrkesutbildning och lärlingsplatser är ett bra första val.

Under den europiska veckan för yrkeskompetenser visar kommissionen upp intressanta initiativ och målet är att hjälpa människor att skaffa sig den kompetens de behöver på en arbetsmarknad i snabb förändring. Över 1 000 evenemang anordnas i hela Europa – inte bara i de 28 EU-länderna utan även i Norge, Liechtenstein, Schweiz och Island samt i kandidatländerna. De kommer inte bara att visa hur viktig yrkesutbildningen är för kompetens, jobb, innovation och konkurrenskraft, men också för självförverkligande. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som proklamerades för endast ett par dagar sedan av Europaparlamentet, rådet och kommissionen vid det socialpolitiska toppmötet i Göteborg, erkänner betydelsen av att skaffa rätt kompetens genom att sätta utbildning och livslångt lärande först av de tjugo principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Evenemangen inbegriper konferensen ”Lansering av agendan för yrkeskompetenser – tillsammans”, som är ett europeiskt toppmöte mellan näringsliv och utbildningar och det fjärde mötet i nätverket för lärlingar i Europa, ett nätverk för lärlingar och ungdomar från hela Europa som bidrar till politiska diskussioner på EU-nivå. Avslutningsceremonin den 24 november kommer att innehålla en ceremoni för utmärkelser inom yrkesutbildning 2017 och framhålla expertis och kvalitet i olika kategorier. Evenemangen i varje land finns här.

Bakgrund

Att välja yrkesutbildning kan leda till attraktiva och utmanande karriärmöjligheter och öppnar dörren för kompetensutveckling på högre nivåer.

Kommissionen bjöd därför in alla aktörer att delta i den andra europeiska veckan för yrkeskompetenser, bland annat elever i alla åldrar, föräldrar, företag, näringslivsorganisationer, arbetsmarknadens parter, utbildningsanordnare, organisationer för vuxenutbildning, forskare, yrkesvägledare, offentliga myndigheter och samhället i stort. Kommissionen har uppmuntrat aktörerna över hela Europa att organisera evenemang och aktiviteter, t.ex. öppet hus, där man informerar om väl fungerande yrkesutbildningsprogram eller andra sätt att öka medvetenheten under denna period. Här är några exempel på evenemang som äger rum i år:

  • Belgiska Master Talent Foundation anordnar praktikplatser för kulinariskt begåvade i Belgien och utomlands med kockar, chokladmästare (chocolatier), bagare, konditorer och slaktare i toppskiktet inom gastronomi i Belgien och i hela världen. Jan Buytaert, kock på Njam TV och ordförande i juryn för Flandern Kitchen Rebels, och Krispijn Yperman, medlem i Flanders Food Faculty och expert på arbetsplatsbaserade system för lärande, är grundarna till det här projektet. Den 20 november 2017 kommer de att presentera projektet och bjuda in parter och praktikanter som får höra när de berättar om sina erfarenheter.
  • Orientamenti-mässan i Genua, Italien, är ett stort evenemang tillägnat yrkesvägledning, yrkesutbildning och arbetsmarknad (inklusive diskussioner om framtida trender). 60 000 personer deltar i mässan den 14–16 november och innefattar beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, experter, yrkesutbildningsanordnare, företag och fackföreningar, lärar- och studentföreningar samt företrädare för det civila samhället.
  • Centrumet för teknisk yrkesutbildning i Budapest är värd för den sista av de fem nationella yrkesutbildningstävlingarna den 23–24 november 2017. Tävlingen är uppbyggd kring en väsentlig kunskapsbas om IT. Den ger IT-studenter mellan nionde klass och sista året på gymnasiet möjligheter att upptäcka sin potential genom att tävla och diskutera sina erfarenheter tillsammans med sina lärare. Förra året deltog 400 personer.
  • Tallinn Construction School är ett yrkesutbildningscentrum inom byggindustrin, snickeri och elektricitet som firar sitt 70-årsjubileum i år. Förutom att organisera öppet hus i form av olika workshoppar så förbereder eleverna även 100 barnstolar som en gåva till SOS barnbyar under november och december 2017.
  • Praktikplatsmässa i Ludwigshafen am Rhein (Tyskland): Den 11 november kommer ca 30 elever med varvad utbildning (lärlingar) att presentera sina erfarenheter av praktik utomlands för yngre elever, som kan delta nästa år, samt för lärare och utbildare från lokala/regionala företag. Eleverna kommer att förbereda utställningsmontrar med affischer och presentationer. De kommer också att berätta på engelska om sina egna upplevelser för besökarna på ”praktikplatsmässan”. Målet med dessa insatser är att främja yrkesutbildning och rörlighet i utbildningen för studenter.
  • Arbetsgivare öppnar sina dörrar i hela Europa för att visa möjligheterna och fördelarna med arbetsplatsanknuten utbildning. Ett exempel är Nestlé som anordnar evenemang i 16 EU-länder. Nestlés fabrik i Prievidza, Slovakien, anordnar en dag med öppet hus för elever mellan 14–15 år, som snart kommer att välja sin framtida utbildning. Evenemang med yrkesvägledning för ungdomar kommer att anordnas för att presentera yrkesutbildningsprogram och diskutera vad dagens arbetsgivare förväntar sig från nyutexaminerade. Nestlés praktikanter kommer att vara med i den här delen och presentera verkliga erfarenheter för besökare/ungdomar.

Europiska veckan för yrkeskompetenser organiseras med stöd och hjälp från Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen.

Mer information

Faktablad: Frågor och svar om den andra europeiska veckan för yrkeskompetenser

Nyhet på GD Sysselsättnings webbplats

Följ Marianne Thyssen på Facebook och Twitter, #EUVocationalSkills

IP/17/4683

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar