Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Beroepsonderwijs en -opleiding in de Europese schijnwerpers: tweede Europese Week van beroepsvaardigheden gaat van start

Brussel, 20 november 2017

Van 20 tot en met 24 november 2017 organiseert de Europese Commissie de tweede Europese Week van beroepsvaardigheden, voortbouwend op het succes van vorig jaar.

De bedoeling is mensen aan te zetten hun talenten te ontdekken, te gebruiken en te verbeteren via beroepsonderwijs en -opleiding. Mensen aanmoedigen om van beroepsonderwijs en -opleiding de eerste keuze in hun loopbaantraject te maken, is een van de tien maatregelen van de nieuwe vaardighedenagenda voor Europa van de Commissie, die in juni 2016 van start is gegaan.

Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, zei hierover: " In een slimme arbeidswereld is beroepsonderwijs en -opleiding een slimme keuze. Het beeld van beroepsonderwijs en -opleiding als het "zwakke broertje" van een universitaire opleiding is fout. Het is geen zwak broertje, maar een gelijke! De tweede Europese Week van beroepsvaardigheden richt de schijnwerpers op een schat aan mogelijkheden en ervaringen in heel Europa om aan te tonen dat beroepsonderwijs en -opleiding en leerlingplaatsen een prima eerste keuze zijn."

Tijdens de Europese Week van beroepsvaardigheden brengt de Commissie initiatieven van hoge kwaliteit onder de aandacht die erop gericht zijn mensen te voorzien van de vaardigheden die ze nodig hebben op een snel veranderende arbeidsmarkt. Over heel Europa – zowel in de 28 EU-lidstaten als in Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, IJsland en de kandidaat-lidstaten – vinden meer dan 1 000 evenementen plaats. Daarin wordt de aandacht gevestigd op de cruciale rol van beroepsonderwijs en -opleiding bij het ondersteunen van vaardigheden, banen, innovatie en concurrentievermogen, maar ook van zelfontplooiing. Onderwijs, opleiding en een leven lang leren is het allereerste van de twintig beginselen van de Europese Pijler van sociale rechten, die slechts enkele dagen geleden is afgekondigd door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op de Sociale top in Göteborg. Daaruit blijkt het belang dat wordt gehecht aan het verwerven van de juiste vaardigheden.

De evenementen omvatten een conferentie (" Promoting the Vocational Skills Agenda – Together"), een Europese top bedrijfsleven-onderwijs en de vierde bijeenkomst van het European Apprentices Network, een netwerk van leerlingen en jongerenvertegenwoordigers uit heel Europa, dat een bijdrage levert aan beleidsdiscussies op Europees niveau. Tijdens het slotevenement op 24 november worden prijzen uitgereikt aan verscheidene categorieën initiatieven in het kader van beroepsonderwijs en - opleiding die in 2017 uitmuntend en kwaliteitsvol werk hebben geleverd. De lijst van evenementen per land is hier beschikbaar.

Achtergrond

Kiezen voor beroepsonderwijs en -opleiding kan leiden tot een aantrekkelijke en uitdagende loopbaan en opent deuren naar bij- en omscholingsmogelijkheden op hoog niveau.

Daarom heeft de Commissie alle belanghebbenden uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede Europese Week van beroepsvaardigheden: lerenden van alle leeftijden, ouders, bedrijven, bedrijfsorganisaties, sociale partners, onderwijs- en opleidingsaanbieders, organisaties voor volwasseneneducatie, onderzoekers, beroepskeuzevoorlichters, overheidsdiensten en de samenleving als geheel. De Commissie heeft die belanghebbenden uit heel Europa aangemoedigd om tijdens deze periode evenementen en activiteiten, zoals open dagen, te organiseren om succesvolle beroepsopleidingen of andere bewustmakingsactiviteiten te promoten. Hier volgen enkele voorbeelden van evenementen die dit jaar plaatsvinden:

  • De Belgische Master Talent Foundation organiseert stages voor culinair talent in België en daarbuiten, in samenwerking met chef-koks, chocolatiers, bakkers, banketbakkers en slagers in het topsegment van de gastronomie in België en wereldwijd. Het project is opgezet door Jan Buytaert, chef-kok op Njam TV en voorzitter van de jury van Flanders Kitchen Rebels, en Krispijn Yperman, lid van de Flanders Food Faculty en deskundige op het gebied van werkplekleren. Op 20 november 2017 presenteren zij het project en nodigen zij partners en stagiairs uit om hun ervaringen te delen.
  • De Orientamenti Fair in Genua, Italië, is een groot evenement op het gebied van beroepsoriëntering, onderwijs en opleiding en arbeidsmarkt (met onder meer debatten over toekomstige trends). De beurs vond plaats van 14 tot en met 16 november en kon rekenen op 60 000 deelnemers, waaronder nationale, regionale en lokale beleidsmakers, deskundigen, aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding, bedrijven en vakbonden, leerkrachten- en studentenverenigingen en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.
  • Het Centrum voor technische beroepsopleiding in Boedapest organiseert op 23 en 24 november 2017 de finale van de vijfde nationale wedstrijd voor beroepsopleiding. De wedstrijd is opgebouwd rond de kennisbasis van IT-basiscriteria. IT-studenten van de 9e tot en met de 14e klas kunnen dankzij de wedstrijd hun potentieel ontdekken door te wedijveren met hun leerkrachten en hun ervaringen met hen te bespreken. Vorig jaar waren er 400 deelnemers.
  • Tallinn Construction School is een centrum voor beroepsopleiding op het gebied van bouw, hout en elektriciteit. Dit jaar viert de school haar zeventigste verjaardag. De cursisten organiseren niet alleen verschillende workshops tijdens de open dagen, zij gaan ook 100 stoelen maken voor kinderen die zij in november en december 2017 zullen doneren aan SOS Kinderdorpen.
  • Stagebeurs in Ludwigshafen am Rhein (Duitsland): Op 11 november hebben ongeveer 30 leerlingen in een duale opleiding hun ervaringen in het buitenland gepresenteerd aan jongere leerlingen die volgend jaar kunnen deelnemen en aan leerkrachten en opleiders van lokale/regionale bedrijven. De leerlingen hadden stands opgezet met posters en presentaties. Zij gaven ook persoonlijk in het Engels informatie over hun ervaringen aan de bezoekers van de stagebeurs. Het doel van al deze activiteiten is beroepsonderwijs en -opleiding en onderwijsmobiliteit bij studenten te promoten.
  • In heel Europa zetten werkgevers hun deuren open om de mogelijkheden en voordelen van werkplekleren te laten zien. Nestlé organiseert bijvoorbeeld evenementen in 16 EU-lidstaten. In Slowakije organiseert de Nestlé-fabriek in Prievidza een opendeurdag voor leerlingen van 14 tot 15 jaar, die weldra een besluit moeten nemen over het onderwijs of de opleiding die zij zullen volgen. Er wordt beroepskeuzebegeleiding voor jongeren georganiseerd om hen beroepsonderwijs en -opleidingsprogramma's voor te stellen en te bespreken wat moderne werkgevers van afgestudeerden verwachten. De stagiairs bij Nestlé zullen hun eigen ervaring presenteren aan de bezoekers/jongeren.

Deze week werd georganiseerd met een grote betrokkenheid en steun van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en de Europese Stichting voor opleiding.

Meer informatie

MEMO: Vragen en antwoorden over de tweede Europese Week van beroepsvaardigheden

Nieuwsbericht op de website van EMPL

Volg Marianne Thyssen op Facebook en Twitter, #EUVocationalSkills

IP/17/4683

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar