Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Profesionālā izglītība un apmācība uzmanības centrā Eiropā: sākusies otrā Eiropas Arodprasmju nedēļa

Briselē, 2017. gada 20. novembrī

No 2017. gada 20. līdz 24. novembrim Eiropas Komisija organizē otro Eiropas Arodprasmju nedēļu – iniciatīvu, kas pirmoreiz ar labiem panākumiem noritēja pagājušogad.

Nedēļas mērķis ir iedvesmot cilvēkus atklāt, izmantot un pilnveidot savus talantus un spējas, apgūstot prasmes profesionālajā izglītībā un apmācībā. Profesionālās izglītības kā primārās karjeras iespējas popularizēšana ir viena no desmit pamatdarbībām, ko Komisija ierosinājusi Jaunajā prasmju programmā Eiropai, kuras ieviešana sākās 2016. gada jūnijā.

Marianna Teisena, kas Komisijā atbild par nodarbinātību, sociālajām lietām, prasmēm un darbaspēka mobilitāti: “Saprātīgā darba pasaulē profesionālā izglītība un apmācība ir saprātīga izvēle. Uzskats, ka profesionālā izglītība ir universitātes izglītības “nabaga kaimiņš”, ir kļūdains. Tas nav nabaga kaimiņš, bet gan tāds pats kaimiņš kā citi! Otrajā Eiropas Arodprasmju nedēļā uzmanības centrā būs visā Eiropā pieejamās plašās iespējas un gūtā pieredze, kas ļaus ieraudzīt, ka profesionālā izglītība un māceklība ir lieliska primārā izvēle.”

Eiropas Arodprasmju nedēļā Komisija iepazīstina ar kvalitatīvajām iniciatīvām, kuru mērķis ir nodrošināt cilvēkus ar prasmēm, kas vajadzīgas strauji mainīgajā darba tirgū. Visā Eiropā – 28 dalībvalstīs, kā arī Norvēģijā, Lihtenšteinā, Šveicē, Islandē un ES kandidātvalstīs – risinās vairāk nekā 1000 pasākumu. Šie pasākumi demonstrēs profesionālās izglītības izšķirīgo lomu prasmju, nodarbinātības, inovācijas un konkurētspējas un arī personiskās izaugsmes atbalstīšanā. Eiropas sociālo tiesību pīlārā, ko pirms dažām dienām sociālajā samitā Gēteborgā proklamēja Eiropas Parlaments, Padome un Komisija, atzīts, cik svarīgi ir iegūt pareizās prasmes, izvirzot izglītību, apmācību un mūžizglītību kā pirmo no sociālo tiesību pīlāra divdesmit principiem.

Eiropas līmeņa pasākumu vidū ir konference “Arodprasmju programmas veicināšana – kopā”, Eiropas Uzņēmējdarbības un izglītības samits un Eiropas Mācekļu tīkla ceturtā sanāksme. Mācekļu tīkls, kas aptver mācekļus un jauniešu pārstāvjus no visas Eiropas, dod ieguldījumu politikas diskusijās Eiropas līmenī. 24. novembrī noslēdzošajā pasākumā notiks 2017. gada profesionālās izglītības un apmācības apbalvošanas ceremonija, kurā dažādās kategorijās tiks godināta izcilība un kvalitāte. Par katrā valstī notiekošo var uzzināt šeit.

Vispārīga informācija

Izvēloties profesionālo izglītību un apmācību, cilvēks var izveidot pievilcīgu un aizraujošu karjeru un viņam paveras augsta līmeņa profesionālās pilnveides un pārkvalificēšanās iespējas.

Tāpēc Komisija otrajā Eiropas Arodprasmju nedēļā ir aicinājusi piedalīties visas ieinteresētās personas: visu vecumu izglītojamos, vecākus, uzņēmumus, uzņēmumu organizācijas, sociālos partnerus, izglītotājus, pieaugušo izglītības organizācijas, pētniekus, profesionālās orientācijas speciālistus, publiskās iestādes un visplašāko sabiedrību. Komisija ir mudinājusi ieinteresētās personas visā Eiropā rīkot pasākumus un akcijas, piemēram, atvērto durvju dienas, popularizēt sekmīgas profesionālās izglītības un apmācības programmas, vai veikt citas izpratnes vairošanas darbības. Te daži šā gada nedēļas pasākumu piemēri.

  • Beļģijas Talantu attīstības fonds (Master Talent Foundation) rīko prakses kulinārijā spējīgiem cilvēkiem Beļģijā un ārzemēs. Viņiem paveras iespēja strādāt ar šefpavāriem, šokolādes meistariem, maizniekiem, konditoriem un miesniekiem augstas klases gastronomijas sektorā Beļģijā un citur pasaulē. Šo projektu izveidoja Njam TV šefpavārs un šefpavāru grupas Flanders Kitchen Rebels žūrijas priekšsēdētājs Jans Beitārts un organizācijas Flanders Food Faculty loceklis un mācīšanās darbavietā eksperts Krispeins Ipermans. 2017. gada 20. novembrī viņi iepazīstinās ar šo projektu un aicinās partnerus un stažierus pastāstīt par savu pieredzi.
  • Orientamenti gadatirgus Dženovā, Itālijā, ir plašs pasākums, kas veltīts profesionālajai orientācijai, izglītībai un apmācībai un darba tirgum (ieskaitot debates par nākotnes tendencēm). Gadatirgus notiek no 14. līdz 16. novembrim, un tajā piedalās 60 000 dalībnieku, ieskaitot valsts, reģionālā un pašvaldību līmeņa politikas veidotājus, ekspertus, profesionālās izglītības sniedzējus, uzņēmumus un arodbiedrības, mācībspēku un izglītojamo asociācijas, kā arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus.
  • Budapeštas Tehniskās un profesionālās apmācības centrs 2017. gada 23. un 24. novembrī rīko 5. valsts profesionālās apmācības konkursa noslēgumu. Konkurss ir saistīts ar pamatzināšanām IT jomā. Šajā konkursā 9.–14. mācību gada skolēni, kas apgūst informācijas tehnoloģijas, var atklāt savu potenciālu, sacenšoties savā starpā un apspriežot savu pieredzi ar skolotājiem. Pagājušogad konkursā piedalījās 400 cilvēku.
  • Tallinas Būvniecības skola ir profesionālās izglītības centrs būvniecības, kokapstrādes un elektrības jomā un šogad svin 70. gadadienu. Tā organizē atvērto durvju dienas, kurās var piedalīties dažādās darbnīcās, savukārt audzēkņi gatavo 100 krēslus, kas 2017. gada novembrī un decembrī tiks dāvināti SOS bērnu ciematam.
  • Prakses gadatirgus Lūdvigshāfenē (Vācija). 11. novembrī aptuveni 30 studenti mācekļi stāstīs par savu stažēšanās pieredzi ārzemēs jaunākiem studentiem, kuri varētu stažēties nākamgad, kā arī pasniedzējiem un apmācītājiem no vietējiem vai reģiona uzņēmumiem. Studenti sagatavos izstādes stendus, kuros būs redzami plakāti un citi materiāli. Viņi arī personiski informēs prakses gadatirgus apmeklētājus par savu pieredzi angļu valodā. Visu šo pasākumu mērķis ir sekmēt profesionālo izglītību un apmācību, kā arī izglītības mobilitāti studentu vidū.
  • Darba devēji atver savas durvis visā Eiropā, lai parādītu iespējas un ieguvumus, ko rada apmācība darbavietā. Piemēram, uzņēmums “Nestlé” organizē pasākumus 16 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Prjevidzā, Slovākijā, “Nestlé” rīko atvērto durvju dienas rūpnīcā, kur uzņem14–15 gadus vecus audzēkņus, kas drīz lems par savu nākotnes izglītību un apmācību. Tiks organizēti profesionālās orientācijas pasākumi jauniešiem – viņi tiks iepazīstināti ar profesionālās izglītības un apmācības programmām, un notiks diskusijas par to, ko mūsdienu darba devēji sagaida no mācību iestāžu beidzējiem. Šajos pasākumos iesaistīsies arī uzņēmuma “Nestlé” praktikanti – viņi jauniešiem un citiem apmeklētājiem pastāstīs par reālo pieredzi.

Nedēļa ir sarīkota ar Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) un Eiropas Izglītības fonda iesaisti un atbalstu.

Plašāka informācija

Informatīvs paziņojums: Jautājumi un atbildes par otro Eiropas Arodprasmju nedēļu

Jaunumi Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta vietnē

Lasiet Mariannu Teisenu feisbukā un tviterī, #EUVocationalSkills

IP/17/4683

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar