Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Dėmesio centre Europos lygmeniu – profesinis rengimas ir mokymas. Pradėta antroji Europos profesinių gebėjimų savaitė

Briuselis, 2017 m. lapkričio 20 d.

Po sėkmingos praėjusių metų iniciatyvos 2017 m. lapkričio 20–24 d. Europos Komisija rengia antrąją Europos profesinių gebėjimų savaitę.

Siekiama paskatinti žmones atrasti savo talentus ir gebėjimus, jais naudotis ir tobulinti juos pasitelkiant profesinį rengimą ir mokymą (PRM). Skatinti žmones apsvarstyti galimybę rinktis PRM kaip profesinės karjeros prioritetą – vienas iš dešimties pagrindinių Komisijos pagal Naują Europos įgūdžių darbotvarkę siūlomų veiksmų. Ši darbotvarkė vykdoma nuo 2016 m. birželio mėn.

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen sakė: „Pažangioje darbo rinkoje profesinis rengimas ir mokymas yra pažangus pasirinkimas. Įsitikinimas, kad PRM yra prastesnis nei universitetinis išsilavinimas, yra klaidingas. Vertingas tiek PRM, tiek universitetinis išsilavinimas! Antrąją Europos profesinių gebėjimų savaitę daugiausia dėmesio bus skiriama daugybei PRM galimybių ir patirčių visoje Europoje, siekiant parodyti, kad PRM ir pameistrystės programos – puikus prioritetinis pasirinkimas.“

Per Europos profesinių gebėjimų savaitę Komisija pristatys kokybiškas iniciatyvas, kurių tikslas – ugdyti žmonių gebėjimus, kurių jiems reikia sparčiai kintančioje darbo rinkoje. Visoje Europoje – visose 28 ES valstybėse narėse, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Šveicarijoje ir ES šalyse kandidatėse – vyksta daugiau kaip 1000 renginių. Šiuose renginiuose ne tik rodoma, kaip PRM itin padeda ugdyti gebėjimus, kurti darbo vietas, diegti inovacijas, didinti konkurencingumą, bet ir siekti asmeninio tobulėjimo. Europos socialinių teisių ramstyje, apie kurį vos prieš kelias dienas socialinio aukščiausiojo lygio susitikime Geteborge paskelbė Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija, pripažįstama tinkamų įgūdžių įgijimo svarba – švietimas, mokymas ir mokymasis visą gyvenimą nurodyti kaip pirmasis iš dvidešimties socialinių teisių ramsčio principų.

Tarp Europos lygmens renginių – konferencija, skirta profesinių gebėjimų darbotvarkės įgyvendinimui bendromis pastangomis, taip pat Europos verslo ir švietimo sektorių atstovų aukščiausiojo lygio susitikimas ir 4-asis Europos pameistrių tinklo – pameistrių ir jaunimo atstovų iš visos Europos tinklo, kuris dalyvauja politinėse diskusijose Europos lygmeniu, – susitikimas. Lapkričio 24 d. baigiamajame renginyje vyks 2017 m. PRM apdovanojimų ceremonija, kurioje daugiausia dėmesio bus skiriama pažangumui ir kokybei įvairiose kategorijose. Įvairiose šalyse vykstančius renginius galima rasti čia.

Pagrindiniai faktai

PRM suteikia patrauklių ir viliojančių karjeros galimybių, padeda gerokai pakelti kvalifikaciją ir persikvalifikuoti.

Todėl Komisija paragino visus suinteresuotuosius subjektus dalyvauti antrojoje Europos profesinių gebėjimų savaitėje: visų amžiaus grupių besimokančius asmenis, tėvus, bendroves, verslo organizacijas, socialinius partnerius, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjus, suaugusiųjų švietimo organizacijas, tyrėjus, patarėjus karjeros klausimais, taip pat valdžios institucijų ir plačiosios visuomenės atstovus. Komisija paragino šiuos suinteresuotuosius subjektus atitinkamu laikotarpiu visoje Europoje organizuoti renginius ir veiklą, pavyzdžiui, atvirų durų dienas, kuriomis populiarinamos sėkmingos PRM programos, ir kitą informuotumo didinimo veiklą. Toliau pateikiami keli šių metų renginių pavyzdžiai.

  • Belgijos fondas „Master Talent Foundation“ organizuoja talentingų kulinarų stažuotes Belgijoje ir užsienyje. Stažuočių vadovai – aukščiausio gastronomijos segmento Belgijoje ir visame pasaulyje virtuvės meistrai, šokolado gamintojai, kepėjai, konditerijos meistrai ir mėsininkai. Šio projekto steigėjai yra platformos „Njam TV“ virtuvės meistras ir projekto „Flanders Kitchen Rebels“ vertinimo komisijos pirmininkas Janas Buytaertas ir organizacijos „Flanders Food Faculty“ narys bei mokymosi darbo vietoje ekspertas Krispijnas Rebelsas. 2017 m. lapkričio 20 d. jie pristatys projektą ir paragins partnerius bei stažuotojus pasidalyti patirtimi.
  • Mugė „Orientamenti“ Genujoje (Italija) yra didelis renginys, skirtas profesiniam orientavimui, švietimui ir mokymui bei darbo rinkai. Jame, be kita ko, rengiamos diskusijos dėl ateities tendencijų. Lapkričio 14–16 d. mugėje dalyvauja 60 000 asmenų, įskaitant nacionalinio, regioninio ir vietos lygmenų politikos formuotojus, ekspertus, PRM paslaugų teikėjus, bendroves ir profesines sąjungas, mokytojų ir studentų asociacijų bei pilietinės visuomenės atstovus.
  • Budapešto techninio profesinio mokymo centras 2017 m. lapkričio 23–24 d. rengia 5-ojo nacionalinio profesinio mokymo konkurso finalą. Konkursas susijęs su esminių IT srities žinių baze. Konkursas vidurinių mokyklų mokiniams ir aukštųjų mokyklų studentams padeda atrasti savo potencialą rungiantis ir aptariant savo patirtį su mokytojais. Praėjusiais metais konkurse dalyvavo 400 asmenų.
  • Talino statybos mokykla yra statybos, medienos apdirbimo ir elektros energijos sričių profesinio mokymo centras, šiemet švenčiantis 70 metų sukaktį. Studentai ne tik organizuoja įvairius praktinius seminarus atvirų durų dienų kontekste, bet ir gamina 100 kėdžių, kurias 2017 m. lapkričio ir gruodžio mėn. padovanos SOS vaikų kaimui.
  • Stažuočių mugė Liudvigshafene prie Reino (Vokietija): Lapkričio 11 d. apie 30 studentų, besimokančių pagal dvilypę mokymo sistemą, (pameistrių) apie stažuočių užsienyje patirtį papasakos jaunesniems studentams, kurie tokioje programoje galbūt dalyvaus kitąmet, bei mokytojams ir instruktoriams iš vietos ir (arba) regiono bendrovių. Studentai parengs parodų stendų su plakatais ir pristatymų. Be to, vadinamosios stažuočių mugės lankytojams jie asmeniškai pasakos apie savo patirtį anglų kalba. Visais šiais veiksmais siekiama skatinti studentų judumą PRM ir švietimo srityje.
  • Visoje Europoje darbdaviai atveria duris, kad parodytų mokymo darbo vietoje teikiamas galimybes ir naudą. Pavyzdžiui, „Nestlé“ organizuoja renginius 16 ES valstybių narių. Slovakijoje, Prievidzoje veikianti „Nestlé“ gamykla rengia atvirų durų dieną 14–15 metų amžiaus studentams, kurie netrukus turės apsispręsti, kokį išsilavinimą rinktis. Bus rengiami jaunimui skirti konsultavimo karjeros klausimais renginiai, kuriuose jaunuoliai bus supažindinti su PRM programomis ir vyks diskusijos apie tai, ko šiuolaikiniai darbdaviai tikisi iš absolventų. Šioje dalyje dalyvaus „Nestlé“ stažuotojai, kurie renginio lankytojams papasakos apie savo patirtį.

Savaitę rengti labai padėjo Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ir Europos mokymo fondas.

Daugiau informacijos

Teminė apžvalga Klausimai ir atsakymai apie antrąją Europos profesinių gebėjimų savaitę

Naujienos Užimtumo GD interneto svetainėje

Marianne Thyssen paskyros socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Twitter“, #EUVocationalSkills

IP/17/4683

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar