Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Parrasvaloissa ammatillinen koulutus: Toinen Euroopan ammattitaitoviikko käynnistyi

Bryssel 20. marraskuuta 2017

Euroopan komissio järjestää 20.–24. marraskuuta 2017 Euroopan ammattitaitoviikko -tapahtuman toisen kerran. Viime vuoden aloite oli suuri menestys.

Tavoitteena on inspiroida ihmisiä löytämään ammatillisen koulutuksen avulla kykynsä ja taitonsa sekä käyttämään ja parantamaan niitä. Ihmisten rohkaiseminen valitsemaan ammatillinen koulutus ensimmäiseksi askeleeksi urapolullaan on yksi kymmenestä keskeisestä toimesta, joita komissio ehdottaa kesäkuussa 2016 esitellyssä uudessa osaamisohjelmassa Euroopalle.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaavan komissaarin Marianne Thyssenin mukaan ”älykkäässä työelämässä ammatillinen koulutus on älykäs valinta. Käsitys, että ammatillinen koulutus on yliopistokoulutuksen ”maalaisserkku”, on harhaanjohtava. Ammatillinen koulutus on yhtä arvokasta. Toisella Euroopan ammattitaitoviikolla tuodaan esiin runsaasti mahdollisuuksia ja kokemuksia kaikkialta Euroopasta. Näin osoitetaan, että ammatillinen koulutus ja oppisopimuskoulutus ovat loistavia valintoja.”

Euroopan ammattitaitoviikon aikana komissio haluaa esitellä ammatilliseen koulutukseen liittyviä ensiluokkaisia aloitteita, joilla edistetään nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla tarvittavia taitoja. Ympäri Eurooppaa – kaikissa 28 jäsenvaltiossa, Norjassa, Liechtensteinissa, Sveitsissä ja Islannissa sekä EU:n ehdokasmaissa – järjestetään yli 1 000 tapahtumaa. Tapahtumat korostavat ammatillisen koulutuksen keskeistä roolia paitsi osaamisen, työllisyyden, innovoinnin ja kilpailukyvyn tukemisessa myös henkilökohtaisten unelmien toteuttamisessa. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa, jota koskevan julistuksen Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio antoivat vasta pari päivää sitten Göteborgin sosiaalialan huippukokouksessa, tunnustetaan oikeiden taitojen hankkimisen merkitys ja asetetaan koulutus ja elinikäinen oppiminen kaikkein ensimmäiseksi periaatteeksi sosiaalisten oikeuksien pilarin kahdestakymmenestä periaatteesta.

Viikon aikana järjestetään esimerkiksi ammattitaidon edistämistä koskeva konferenssi, elinkeinoelämän ja oppilaitosten välinen tapahtuma sekä Euroopan oppisopimusverkoston 4. kokous. Oppisopimusverkosto on eurooppalaisten oppisopimusoppilaiden ja nuorten edustajien verkosto, joka osallistuu poliittiseen keskusteluun Euroopan tasolla. Osana päätöstilaisuutta 24. marraskuuta jaetaan vuoden 2017 ammatilliseen koulutukseen liittyvät palkinnot, joilla palkitaan huippuosaamista ja laatua eri luokissa. Jäsenvaltioiden tapahtumat löytyvät täältä.

Tausta

Ammatillinen koulutus voi johtaa mielenkiintoiselle ja haastavalle uralle. Se voi avata ovia mahdollisuuksille päivittää taitoja ja jatkaa kouluttautumista korkeammalla tasolla.

Siksi komissio on kutsunut toiselle Euroopan ammattitaitoviikolle kaikki sidosryhmät: kaikenikäisiä oppijoita, vanhempia, yrityksiä, elinkeinoelämän järjestöjä, työmarkkinaosapuolia, koulutuksen tarjoajia, aikuiskoulutusjärjestöjä, tutkijoita, opinto-ohjaajia, viranomaisia ja koko yhteiskunnan laajemmin. Komissio on kannustanut sidosryhmiä kaikkialla Euroopassa järjestämään viikon aikana tapahtumia ja erilaista toimintaa, kuten avoimien ovien päiviä, joiden kautta edistetään ammatillisia koulutusohjelmia ja lisätään tietoisuutta ammatillisesta koulutuksesta. Tänä vuonna järjestetään esimerkiksi seuraavat tapahtumat:

  • Belgian Master Talent Foundation tarjoaa harjoittelujaksoja kulinaarisille lahjakkuuksille Belgiassa ja muualla maailmassa. Tilaisuudesta voivat hyötyä Belgian ja koko maailman huipputason kokit, kondiittorit, leipurit, suklaamestarit ja lihakauppiaat. Hankkeen takana ovat Njam TV:n kokki ja Flanders Kitchen Rebels -hankkeen tuomariston puheenjohtaja Jan Buytaert ja Flanders Food Faculty -aloitteen jäsen ja työssäoppimisen asiantuntija Krispijn Yperman. He esittelevät hankettaan 20. marraskuuta 2017 ja kutsuvat mukaan kumppaneita ja oppisopimuskoulutettavia kertomaan kokemuksistaan.
  • Genovassa järjestettävä Orientamenti Fair on suuri tapahtuma, jossa keskitytään ammatilliseen koulutukseen ja työmarkkinoihin ja käydään keskusteluja tulevaisuuden suuntauksista. Tapahtumaan, joka pidetään 14.–16. Marraskuuta, odotetaan 60 000:ta kävijää: kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason päätöksentekijöitä, asiantuntijoita, ammatillisen koulutuksen tarjoajia, yrityksiä ja ammattijärjestöjä, opettajien ja opiskelijoiden järjestöjä sekä kansalaisyhteiskunnan edustajia.
  • Budapestin ammatillisen koulutuksen keskus isännöi 23. ja 24. marraskuuta 2017 viidennen kansallisen ammatillisen koulutuksen kilpailun päätöstilaisuutta. Kilpailu rakentuu keskeisen tietoteknisen tietämysperustan ympärille. Kilpailussa 9–14-luokkalaiset tietotekniikan oppilaat panevat peliin kaiken potentiaalinsa ja keskustelevat kokemuksistaan opettajiensa kanssa. Viime vuonna osallistujia oli 400.
  • Tallinnan rakennusalan oppilaitos on rakentamisen sekä puu- ja sähkötöiden ammatillisen koulutuksen keskus. Sen toiminnan alkamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 70 vuotta. Sen lisäksi, että opiskelijat järjestävät avoimet ovet tarjoamalla erilaisia työpajoja, he valmistavat marras-joulukuussa 2017 sata tuolia, jotka he lahjoittavat SOS-lapsikylän lapsille.
  • Työharjoittelumessut, Ludwigshafen am Rhein (Saksa): marraskuun 30. päivänä noin 30 kaksiosaisessa ammattikoulutuksessa olevaa opiskelijaa (oppisopimusoppilasta) kertoo ulkomailla hankkimistaan työharjoittelukokemuksista nuoremmille opiskelijoille, jotka voivat osallistua ohjelmaan seuraavana vuonna, sekä opettajille ja paikallisten/alueellisten yritysten koulutusvastaaville. Opiskelijat vastaavat näyttelyosastojen pystyttämisestä julisteineen ja esityksineen. He myöskin kertovat messuvieraille henkilökohtaisesti kokemuksistaan englanniksi. Kaikkien näiden toimien tarkoituksena on edistää ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden liikkuvuutta.
  • Kaikkialla Euroopassa työnantajat avaavat ovensa ja esittelevät työpaikkakoulutuksen mahdollisuuksia ja hyötyjä. Esimerkiksi Nestlé järjestää tapahtumia 16:ssa EU:n jäsenvaltiossa. Slovakian Prievidzassa Nestlén tehtaalla järjestetään avoimien ovien päivä 14–15-vuotiaille oppilaille, joiden on piakkoin aika päättää tulevasta koulutuksestaan. Nuorille järjestetään ammatinvalintatapahtumia, joissa heille esitellään ammatillisen koulutuksen ohjelmia ja keskustellaan siitä, mitä nykyajan työnantajat odottavat valmistuneilta. Nestlén harjoittelijat osallistuvat tähän osuuteen, ja kertovat tosielämän kokemuksista nuorille ja muille kävijöille.

Ammattitaitoviikon järjestämiseen on saatu paljon apua ja tukea Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukselta (Cedefop) ja Euroopan koulutussäätiöltä (ETF).

Lisätietoja

Taustatiedote: Kysymyksiä ja vastauksia toisesta Euroopan ammattitaitoviikosta

Uutinen työllisyyden pääosaston verkkosivustolla

Seuraa komissaari Thysseniä: Facebook ja Twitter, #EUVocationalSkills

IP/17/4683

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar