Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Kutseharidus ja -õpe Euroopa fookuses: toimub teine Euroopa kutseoskuste nädal

Brüssel, 20. november 2017

Tuginedes mulluse algatuse edule, korraldab Euroopa Komisjon 20.–24. novembril 2017 teise Euroopa kutseoskuste nädala.

Eesmärk on innustada inimesi avastama, kasutama ja täiustama kutseõppe kaudu oma andeid ja oskusi. Kutseharidus ja -õpe kui esimene karjäärivalik on üks olulisematest meetmetest, mille komisjon esitas Euroopa uue oskuste tegevuskava raames, mis võeti kasutusele 2016. aasta juunis.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen märkis selle kohta järgmist: „Arukas töökeskkonnas on kutseharidus ja -õpe tark valik. Arvamus, et kutseharidus on ülikoolihariduse „vaene sugulane“, on vale. Kutseharidus on täiesti võrdväärne. Teine Euroopa kutseoskuste nädal toob esile palju võimalusi ja kogemusi kogu Euroopast, näitamaks, et kutseharidus ja -õpe ning õpipoisiõpe on esimese valikuna suurepärased.“

Euroopa kutseoskuste nädala korraldamisega soovib komisjon tõsta esile kvaliteetseid algatusi, mille eesmärk on anda inimestele vajalikud oskused kiiresti muutuval tööturul. Kogu Euroopas (kõigis 28 liikmesriigis ning lisaks Norras, Liechtensteinis, Šveitsis, Islandil ja ELi kandidaatriikides) toimub rohkem kui 1000 üritust. Nende üritustega soovitakse tutvustada kutsehariduse ja -õppe otsustavat rolli nii oskuste omandamisel, töökohtade loomisel ning innovatsiooni ja konkurentsivõime toetamisel kui ka isiklikus arengus. Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kuulutasid vaid paar päeva tagasi Göteborgis toimunud sotsiaaltippkohtumisel välja Euroopa sotsiaalõiguste samba, milles rõhutatakse, kui oluline on omandada õiged oskused, seades hariduse, koolituse ja elukestva õppe sotsiaalsete õiguste samba kahekümnest prioriteedist esimeseks.

Kavas on korraldada konverents „Kutseoskuste tegevuskava edendamine – üheskoos”, ettevõtluse ja hariduse tippkohtumine ning Euroopa praktikantide võrgustiku neljas kohtumine, mis koondab praktikante ja noorsoo esindajaid, et edendada poliitilist arutelu Euroopa tasandil. 24. novembri lõpuüritusel toimub tseremoonia, kus antakse kätte 2017. aasta kutsehariduse auhinnad, millega rõhutatakse tipptaset ja kvaliteeti mitmesugustes kategooriates. Ürituste kavaga riikide kaupa saab tutvuda veebis.

Taust

Kutsehariduse ja -õppe valimine võib tuua kaasa atraktiivsed ja väljakutset pakkuvad karjäärivõimalused ning see avab võimalused oskuste täiendamiseks ja ümberõppeks kõrgel tasemel.

Seetõttu kutsus komisjon kõiki sidusrühmi üles osalema teisel Euroopa kutseoskuste nädalal. Oodatakse igas vanuses õppijaid, lapsevanemaid, ettevõtjaid, ettevõtlusorganisatsioone, tööturu osapooli, haridus- ja koolitusasutusi, täiskasvanuhariduse organisatsioone, teadlasi, karjäärinõustajaid, avaliku sektori asutusi ja kogu üldsust. Komisjon on ärgitanud kogu Euroopa sidusrühmi korraldama kutseoskuste nädala jooksul üritusi ja ettevõtmisi, näiteks lahtiste uste päevi, edukate kutsehariduse ja -õppe programmide tutvustamist või muid teadlikkust suurendavaid tegevusi. Järgnevalt mõned näited tänavu toimuvatest üritustest.

  • Belgia sihtasutus Master Talent korraldab Belgia ja muude riikide andekatele kokkadele praktika, kus õpetusi jagavad tunnustatud peakokad, šokolaadimeistrid, kondiitrid, pagarid ja lihunikud Belgiast ja kogu maailmast. Selle projekti eestvedajad on Jan Buytaert, Njam TV peakokk ja Flandria Kitchen Rebels žürii esimees, ning Krispijn Yperman, Flandria Food Faculty liige ja tööl põhineva õppe ekspert. 20. novembril 2017 tutvustavad nad projekti ning kutsuvad partnereid ja praktikante oma kogemusi jagama.
  • Orientamenti mess Genovas, Itaalias, on suur üritus, mis on pühendatud kutsenõustamisele, kutseharidusele ja -õppele ning tööturu olukorrale (sealhulgas arutelu tulevaste suundumuste üle). 14.–16. novembril toimunud messil osales 60 000 inimest, sealhulgas riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi poliitikud, eksperdid, kutsehariduse pakkujad, ettevõtted ja ametiühingud, õpetajate ja õppurite organisatsioonid ning kodanikuühiskonna esindajad.
  • Budapesti tehnilise kutsehariduse keskus korraldab 23.–24. novembril viienda kutsehariduse võistluse finaali. Võistlus keskendub IT-alastele baasteadmistele. Võistluses osalevad 9.–14. klassi IT-tudengid avastavad oma potentsiaali võisteldes ja arutades oma kogemusi õpetajatega. Mullu oli üritusel 400 osalejat.
  • Tallinna Ehituskool pakub kutseharidust ehituse, puutöö ja elektri valdkonnas. Tänavu tähistab kool oma 70. sünnipäeva. Lisaks avatud uste päevale ja erinevatele seminaridele valmistavad kooli õpilased 2017. aasta novembris ja detsembris 100 lastetooli kingituseks SOS Lastekülale.
  • Praktikamess Reini-äärses Ludwigshafenis (Saksamaa): 11. novembril tutvustas umbes 30 kaheosalises koolituses osalevat õpilast oma välismaal omandatud praktikakogemusi noorematele õpilastele, kes võivad osaleda järgmisel aastal, ning samuti õpetajatele ja kohalike/piirkondlike ettevõtete koolitajatele. Õppurid valmistasid ette ka esitluste ja plakatitega infostendid. Samuti räägivad nad lühidalt oma kogemustest praktikamessi külalistele inglise keeles. Kõigi nende tegevuste eesmärk on edendada kutseharidust ja -õpet.
  • Tööandjad kogu Euroopas avavad oma uksed, et tutvustada töökohal toimuva väljaõppe võimalusi ja eeliseid. Näiteks Nestlé korraldab üritusi 16 ELi liikmesriigis. Nestlé tehas Slovakkias Prievidzas korraldab lahtiste uste päeva 14–15aastastele õpilastele, kes peavad peagi valima oma tulevase hariduse ja koolituse. Noortele korraldatakse karjäärinõustamisüritusi, et tutvustada kutsehariduse ja -õppe programme ning arutada, mida tänapäeva tööandjad lõpetanutelt ootavad. Nestlé praktikandid tutvustavad noortele ja muudele külastajatele tegelikke kogemusi.

Euroopa kutseoskuste nädala korraldamist toetavad Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ja Euroopa Koolitusfond, kes ettevõtmistes ka aktiivselt osalevad.

Lisateave

PRESSITEADE: Küsimused ja vastused teise Euroopa kutseoskuste nädala kohta

Uudiste rubriik tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi veebisaidil

Marianne Thyssen Facebookis ja Twitteris #EUVocationalSkills

IP/17/4683

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar