Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Erhvervsuddannelse i europæisk fokus: Den anden europæiske uge for erhvervsmæssige færdigheder er sat i gang

Bruxelles, den 20. november 2017

Fra den 20.-24. november 2017 afholder Europa-Kommissionen den anden europæiske uge for erhvervsmæssige færdigheder, der bygger videre på succesen fra sidste års initiativ.

Målet er at inspirere folk til at opdage, udnytte og forbedre deres talenter og evner ved hjælp af erhvervsuddannelse. At tilskynde folk til at betragte erhvervsuddannelse som et førstevalg er en af de ti nøgleforanstaltninger, som Kommissionen foreslog i den nye dagsorden for færdigheder for Europa, der blev lanceret i juni 2016.

Marianne Thyssen, kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtalte: "I en intelligent arbejdsverden er erhvervsuddannelse et intelligent valg. Det er en forkert opfattelse, at erhvervsuddannelserne er "mindre fine" end universitetsuddannelserne. De er ikke mindre fine, de er lige så fine! Den anden europæiske uge for erhvervsmæssige færdigheder vil sætte spot på de mange muligheder og erfaringer, der findes overalt i Europa, og vise, at erhvervsuddannelser og lærlingeuddannelser er et alletiders førstevalg."

Kommissionen vil i løbet af den europæiske uge for erhvervsmæssige færdigheder præsentere en række initiativer af høj kvalitet, hvis formål er at udstyre folk med de færdigheder, de har brug for på et arbejdsmarked i hastig forandring. Der afholdes mere end 1 000 arrangementer i hele Europa — i alle 28 EU-medlemsstater samt i Norge, Liechtenstein, Schweiz, Island og EU-kandidatlandene. Arrangementerne skal vise, at erhvervsuddannelse spiller en særdeles vigtig rolle ikke kun med hensyn til at understøtte færdigheder, job, innovation og konkurrenceevne, men også når det gælder personlig tilfredsstillelse. I den europæiske søjle for sociale rettigheder, der for kun få dage siden blev bekendtgjort af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på det sociale topmøde i Göteborg, anerkendes vigtigheden af at tilegne sig de rigtige færdigheder, idet uddannelse og livslang læring gøres til det allerførste princip ud af de tyve principper i den europæiske søjle for sociale rettigheder.

Der bliver f.eks. afholdt følgende arrangementer: konferencen "Promoting the Vocational Skills Agenda –Together", et europæisk topmøde for erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner og det fjerde møde i European Apprentices Network, som er et netværk af lærlinge- og ungdomsrepræsentanter fra hele Europa, der bidrager til politiske drøftelser på europæisk plan. Ved det afsluttende arrangement den 24. november vil dette års priser for ekspertise og høj kvalitet blive uddelt inden for forskellige kategorier på erhvervsuddannelsesområdet. Arrangementerne i de enkelte lande kan findes her.

Baggrund

Valg af uddannelse og erhvervsuddannelse kan føre til attraktive og udfordrende karrieremuligheder og giver muligheder for opkvalificering og omskoling på et højt niveau.

Kommissionen opfordrer derfor alle interessenter til at deltage i den anden europæiske uge for erhvervsmæssige færdigheder: lærende i alle aldre, forældre, virksomheder, erhvervssammenslutninger, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesudbydere, voksenuddannelsesinstitutioner, forskere, erhvervsvejledere, offentlige myndigheder og samfundet som helhed. Kommissionen har opfordret disse interessenter i hele Europa til at gennemføre arrangementer og aktiviteter såsom åbent hus-arrangementer, fremme af vellykkede erhvervsuddannelsesprogrammer og andre oplysningsaktiviteter i løbet af den europæiske uge. Her er et nogle eksempler på arrangementer, der finder sted i år:

  • Det belgiske Master Talent Foundation tilrettelægger praktikophold for kulinariske talenter i og uden for Belgien hos kokke, chokolatierer, bagere, konditorer og slagtere i den gastronomiske top i Belgien og resten af verden. Stifterne af dette projekt er Jan Buytaert, kok på Njam TV og formand for juryen for Flanders Kitchen Rebels, og Krispijn Yperman, medlem af Flanders Food Faculty og ekspert i arbejdsbaseret læring. Den 20. november 2017 vil de præsentere projektet og invitere partnere og praktikanter til at fortælle om deres erfaringer.
  • Orientamenti Fair i Genova, Italien, er en stor messe, der fokuserer på erhvervsvejledning, uddannelse og arbejdsmarked (med debatter om fremtidige tendenser). Denne messe, der afholdes mellem den 14.-16. november, har 60 000 deltagere, herunder nationale, regionale og lokale politikere, eksperter, erhvervsuddannelsesinstitutioner, virksomheder og fagforeninger, sammenslutninger af studerende og lærere samt repræsentanter for civilsamfundet.
  • Budapest Centre of Technical Vocational Training er den 23.-24. november 2017 vært for finalen for 5th National Vocational Training Competition. Konkurrencen er bygget op omkring videnbasen IT Essentials. Konkurrencen giver IT-elever mellem 9. og 14. klassetrin mulighed for at opdage deres potentiale ved hjælp af konkurrencer og diskussioner med deres lærere om deres erfaringer. Sidste år var der 400 deltagere.
  • Tallinn Construction School, som er et erhvervsuddannelsescenter inden for bygge- og anlæg, tømrer-/snedkerarbejde og elektricitet, fejrer 70-års jubilæum i år. Der vil være åbent hus-arrangementer med forskellige workshops, og de studerende er også gået i gang med fremstille 100 børnestole som en gave til SOS Børnebyerne i løbet af november og december 2017.
  • Internship Fair i Ludwigshafen am Rhein (Tyskland): Den 11. november vil ca. 30 studerende, der har gennemført en tosporet erhvervsuddannelse (lærlinge), fortælle om deres erfaringer med praktikophold i udlandet til yngre studerende, som har mulighed for at deltage næste år, samt til lærere og til undervisere fra lokale/regionale virksomheder. De studerende vil opbygge udstillingsstande med plakater og præsentationer. De vil også personligt fortælle de besøgende om deres erfaringer på engelsk. Alle disse foranstaltninger tager sigte på at fremme erhvervsuddannelse og uddannelsesmæssig mobilitet blandt studerende.
  • Arbejdsgivere i hele Europa åbner deres døre for at vise, hvilke muligheder og fordele der er forbundet med oplæring på arbejdspladsen. F.eks. afholder Nestlé arrangementer i 16 EU-medlemsstater. I Slovakiet holder Nestlés fabrik i Prievidza åbent hus for elever på 14-15 år, som snart skal vælge deres fremtidige uddannelse. Der vil være erhvervsvejledning for unge med præsentation af erhvervsuddannelsesprogrammer og mulighed for at diskutere, hvad vores tids arbejdsgivere forventer af de færdiguddannede. Nestlés praktikanter vil deltage i denne del af arrangementet, hvor de fortæller besøgende/unge om deres egne erfaringer.

Den europæiske uge er organiseret i tæt samarbejde med og med stor støtte fra Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut.

Yderligere oplysninger

MEMO: Spørgsmål og svar om den anden europæiske uge for erhvervsmæssige færdigheder

Nyheder på GD EMPL's websted

Følg Marianne Thyssen på Facebook og Twitter, #EUVocationalSkills

IP/17/4683

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar