Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Summitul social pentru creștere și locuri de muncă echitabile: consolidarea dimensiunii sociale a UE

Bruxelles, 16 noiembrie 2017

La 17 noiembrie, președintele Juncker și prim-ministrul suedez Löfven vor găzdui împreună liderii UE, pentru primul summit social al UE din ultimii 20 de ani.

Președinții instituțiilor UE, șefii de stat sau de guvern, partenerii sociali și alte părți interesate importante se vor reuni în Göteborg, Suedia pentru o discuție deschisă între toți participanții cu privire la modalitățile de promovare a locurilor de muncă și a creșterii economice echitabile în Uniunea Europeană.

Cu ocazia summitului social, Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană vor proclama împreună Pilonul european al drepturilor sociale, care a fost anunțat prima dată de președintele Juncker în discursul său din 2015 privind starea Uniunii și prezentat de Comisie în aprilie 2017. Proclamarea subliniază angajamentul comun al liderilor UE de a sprijini și a proteja cele 20 de principii și drepturi consacrate de acest pilon.

Este programat, de asemenea, un prânz de lucru în cadrul căruia liderii vor discuta despre viitorul educației și culturii. Cu doar două zile în urmă, Comisia Europeană și-a prezentat viziunea privind crearea unui spațiu european al învățământului până în 2025.

Înaintea summitului social, președintele Juncker a declarat: „Europa întoarce încet pagina după anii de criză economică, dar încă nu a depășit cea mai mare criză socială pe care a cunoscut-o de câteva generații. Ne confruntăm cu toții cu provocările legate de șomajul în rândul tinerilor, de inegalitate și de transformările prin care trece piața muncii. În Göteborg, avem ocazia unică de a căuta soluții comune. Ar trebui să fie un moment istoric – prin proclamarea Pilonului european al drepturilor sociale, demonstrăm angajamentul nostru comun de a respecta și a proteja dreptul tuturor cetățenilor la egalitate și echitate și dreptul de a beneficia de oportunități. Acestui prim pas trebuie să-i urmeze mulți alții în aceeași direcție.

Prim-ministrul Suediei, Stefan Löfven, a adăugat: „ Summitul social urmărește să aducă îmbunătățiri concrete în viața de zi cu zi a oamenilor. Vom discuta cum putem ameliora accesul la piața muncii, asigura locuri de muncă echitabile și condiții decente de lucru în toate statele membre și cum putem sprijini cetățenii în tranziția către locurile de muncă ale viitorului. Prin acest summit social, ne angajăm ferm să plasăm interesele cetățenilor noștri în centrul agendei UE.”

Summitul social se va concentra pe modul în care putem să profităm pe deplin de noile oportunități și să abordăm provocările comune pentru piețele muncii și modelele de protecție socială actuale și viitoare. Discuțiile vor valorifica punctele de vedere și experiența fiecărei țări, contribuind astfel la crearea unui viitor mai bun pentru cetățenii europeni. Vor exista trei sesiuni de lucru desfășurate în paralel, care vor aborda următoarele teme: „accesul la piața muncii”, „condiții echitabile de angajare și de muncă” și „de la un loc de muncă la altul: sprijinirea tranzițiilor”. Aceste reuniuni vor fi difuzate pe internet, astfel încât cetățenii din întreaga Europă să poată urmări discuțiile.

Summitul este o etapă decisivă a dezbaterii mai ample privind viitorul Europei, lansată de Cartea albă a Comisiei Europene și de Foaia de parcurs a președintelui Juncker pentru o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică. Acesta va oferi principalelor părți interesate o ocazie unică și oportună de a promova dimensiunea socială a UE și a statelor sale membre.

Context

Mediul profesional trece astăzi prin schimbări rapide, întrucât globalizarea, revoluția digitală, formele de muncă în schimbare și evoluțiile demografice produc mereu noi oportunități și noi provocări. 70 de milioane de europeni nu au competențe numerice, digitale și de alfabetizare de bază, iar 40 % dintre angajatori declară că nu găsesc oameni cu competențele necesare pentru creștere și inovare. În ziua de azi, oamenii își schimbă serviciul chiar și de zece ori în întreaga carieră, iar din ce în ce mai multe persoane lucrează cu contracte atipice. Mai mult, în timp ce populația Europei va crește în viitor, populația activă se va reduce: conform tendințelor actuale, până în 2060 vor exista cu 38 de milioane mai puțini europeni de vârstă activă. Astăzi există patru lucrători pentru un pensionar, în timp ce în 2060 raportul va fi de doi la unu.

În același timp, criza economică a avut efecte profunde asupra societăților noastre, de la șomajul de lungă durată la niveluri ridicate ale datoriei publice și private în multe părți ale Europei. Datorită măsurilor ferme care au fost luate la toate nivelurile, economia UE se află acum într-o poziție mai stabilă. Cu toate acestea, inegalitățile sociale sunt în continuare semnificative și rămân multe dificultăți de soluționat, precum diferențele legate de protecția socială a lucrătorilor cu contracte standard și a celor cu contracte atipice, diferențele de plată între bărbați și femei și accesul inegal la bunuri și servicii al persoanelor cu handicap și al altor categorii vulnerabile. De asemenea, apar întrebări cu privire la repartizarea uniformă în societate a inovării, a schimbărilor tehnologice și a avantajelor și eforturilor legate de deschiderea piețelor și a societăților.

Dezbaterea privind viitorul Europei și necesitatea ca UE și statele sale membre să răspundă mai bine așteptărilor cetățenilor și să aducă rezultate concrete pentru toți europenii sunt priorități ale agendei UE. În urma reuniunii de la Bratislava din 16 septembrie 2016 și a celei de la Valetta din 3 februarie 2017, în declarația adoptată cu ocazia reuniunii de la Roma din 25 martie 2017 s-au formulat următoarele angajamente: „În următorii zece ani ne dorim o Uniune care să ofere siguranță și securitate, să fie prosperă, competitivă, sustenabilă și responsabilă din punct de vedere social și să aibă voința și capacitatea de a juca un rol important în lume și de a gestiona procesul de globalizare. Ne dorim o Uniune în care cetățenii să beneficieze de noi oportunități de dezvoltare culturală și socială și de creștere economică.”

La 1 martie 2017, Comisia Europeană și-a prezentat contribuția la această dezbatere sub forma unei Cărți albe privind viitorul Europei, urmată la 26 aprilie 2017 de un document de reflecție privind dimensiunea socială a Europei și de prezentarea Pilonului european al drepturilor sociale. În ultimii ani, au fost prezentate numeroase propuneri în acest domeniu.

Guvernul suedez este implicat activ în dezbaterea privind viitorul Europei, iar condițiile de muncă echitabile, creșterea favorabilă incluziunii, egalitatea de șanse și dialogul social performant au ocupat un loc prioritar pe agenda sa politică încă de la începutul mandatului său.

Pentru mai multe informații

Site web al Summitului social pentru creștere și locuri de muncă echitabile

Fișe informative:

Site web privind Pilonul european al drepturilor sociale

Textul oficial privind Pilonul european al drepturilor sociale

 

 

Anexă

Potrivit sondajului Eurobarometru Viitorul Europei – chestiuni sociale, publicat astăzi, mai mult de 8 din 10 europeni cred că economia de piață trebuie să fie combinată cu un nivel ridicat de protecție socială.

 

Imaginea 1

 

Imaginea 2

 

Șomajul și inegalitățile sociale sunt considerate provocări importante:

 

Imaginea 3

 

O mare majoritate a respondenților (66 %, cu șase puncte mai mult decât anul trecut) consideră că UE oferă perspective pentru tineri:

 

Imaginea 4

 

De asemenea, peste jumătate din respondenți (52 %) consideră că atingerea unor standarde de viață comparabile este considerată drept esențială pentru viitorul Europei:

 

Imaginea 5

IP/17/4643

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar