Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Viitorul Europei: președintele Juncker creează un grup de lucru pentru scenariul „Mai puțin, dar mai eficient”

Bruxelles, 14 noiembrie 2017

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a instituit astăzi, în mod oficial, Grupul de lucru privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul „Mai puțin, dar mai eficient”.

Grupul va raporta președintelui până la data de 15 iulie 2018, făcând recomandări în ceea ce privește posibile metode care să asigure o mai bună aplicare a principiilor subsidiarității și proporționalității, identificarea domeniilor de acțiune în care responsabilitățile vor putea fi delegate din nou sau chiar redate definitiv statelor membre, precum și modalitățile prin care autoritățile regionale și locale pot fi implicate mai bine în elaborarea și implementarea politicilor UE.

Președintele Juncker a anunțat crearea Grupului de lucru în discursul său privind starea Uniunii, rostit la data de 13 septembrie: „Actuala Comisie s-a străduit să se implice considerabil în chestiunile majore și mai puțin în cele minore și a făcut acest lucru.. Pentru a termina munca pe care am început-o, voi institui un grup de lucru privind subsidiaritatea și proporționalitatea, care, începând din această lună, va examina foarte critic toate domeniile de politică pentru a ne asigura că acționăm numai acolo unde contribuția UE are o valoare adăugată”.

Grupul de lucru își va începe activitatea la 1 ianuarie 2018 și va fi prezidat de Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei, responsabil pentru o mai bună legiferare, relații interinstituționale, statul de drept și Carta drepturilor fundamentale. Grupul va fi format din 9 membri – 3 din partea parlamentelor naționale, 3 din partea Parlamentului European și 3 din partea Comitetului Regiunilor. Astăzi, președintele Juncker i-a invitat în scris pe președintele Parlamentului European, al Conferinței comisiilor pentru afaceri europene ale parlamentelor din Uniunea Europeană (COSAC) și al Comitetului Regiunilor să desemneze persoanele care vor reprezenta aceste instituții în cadrul Grupului de lucru.

În discursul privind starea Uniunii, din 13 septembrie 2017, președintele Juncker și-a prezentat viziunea referitoare la viitorul Europei, bazată pe dezbaterea lansată odată cu publicarea Cărții albe privind viitorul Europei în perspectiva anului 2025. Unul din scenariile prezentate (scenariul 4) se intitulează „Mai puțin, dar mai eficient”. Potrivit acestuia, Uniunea Europeană ar trebui să își consolideze acțiunile în anumite domenii și să nu mai intervină deloc sau să intervină mai puțin în domenii în care se consideră fie că aduce o valoare adăugată limitată, fie că nu este în măsură să își țină promisiunile. Activitatea Grupului de lucru va contribui la evoluția viitoare a Uniunii Europene, în contextul Foii de parcurs a Comisiei pentru o Uniune mai unită, mai puternică și mai democratică. Foaia de parcurs va fi finalizată la timp, înainte de alegerile pentru Parlamentul European, în cadrul unei reuniuni a liderilor europeni care va avea loc la Sibiu, la data de 9 mai 2019.

 

Context

Orientările politice ale președintelui Juncker, prezentate la 15 iulie 2014, au obligat Comisia să se concentreze asupra a 10 domenii prioritare. Prin urmare, activitatea din ultimii 3 ani a instituției a fost organizată în așa fel încât o parte cât mai mare din sarcinile de lucru să le revină statelor membre. Comisia a continuat să dezvolte acest concept în Cartea albă privind viitorul Europei, publicată la 1 martie 2017, care a prezentat 5 scenarii posibile, inclusiv unul intitulat „Mai puțin, dar mai eficient”.

Principiile subsidiarității și proporționalității sunt înscrise în articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Principiul subsidiarității își propune să garanteze că deciziile se iau cât mai aproape de cetățean și că UE nu acționează decât dacă intervenția sa este mai eficientă decât măsurile luate la nivel național, regional sau local. Principiul proporționalității limitează exercitarea atribuțiilor UE la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor tratatelor. Iată un exemplu care ilustrează aplicarea acestor principii pe durata mandatului actualei Comisii: controlul ajutoarelor de stat a fost din nou delegat autorităților naționale și 90 % din totalul măsurilor referitoare la ajutoarele de stat intră acum în competența autorităților naționale, regionale și locale.

Informații suplimentare

Decizia de instituire a Grupului de lucru privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul „Mai puțin, dar mai eficient”

Discursul privind Starea Uniunii – 2017

Cartea albă privind viitorul Europei

Orientările politice ale președintelui Juncker

IP/17/4621

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar