Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Poročilo: trgovinski sporazumi EU prinašajo oprijemljive koristi

Bruselj, 9. novembra 2017

Novo poročilo Komisije poudarja pozitivne učinke obstoječih trgovinskih sporazumov EU in opredeljuje področja, kjer so možne izboljšave.

EU je danes objavila poročilo, ki ocenjuje izvajanje obstoječih trgovinskih sporazumov. To horizontalno poročilo je prvo te vrste in pojasnjuje, kaj se zgodi po zaključku pogajanj o trgovinskih sporazumih in začetku njihove veljavnosti.

Objava je še en korak proti popolnoma pregledni in vključujoči trgovinski politiki v skladu z zavezami Komisije, ki so določene v strategiji EU „Trgovina za vse“ iz leta 2015.

Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström je poročilo pospremila z besedami: „Uspeh trgovinske politike EU se ne meri le s sklepanjem novih trgovinskih sporazumov, ampak tudi z zagotovili, da obstoječi sporazumi dejansko prinašajo rezultate. Danes objavljeno poročilo potrjuje, da trgovinski sporazumi spodbujajo evropsko gospodarstvo: pripomogli so k bistvenemu povečanju izvoza, kar prinaša koristi podjetjem EU in njihovim zaposlenim. Poleg tega smo na pravi poti, kar zadeva konkretno sodelovanje z našimi partnericami na področju delovnih in okoljskih standardov. Poleg tega to poročilo vsebuje dragocena spoznanja o tem, kaj lahko izboljšamo pri sklepanju novih sporazumov.“

Na splošno se je izkazalo, da so sporazumi EU pripomogli k povečanju izvoza in rasti EU, močno se je na primer povečal izvoz v naslednje države:

  • Mehika (+416% od leta 2000),
  • Čile (+170% od leta 2003),
  • Južna Koreja (+59% od leta 2011),
  • Srbija (+62% od leta 2013).

Poročilo kaže, da imata pogosto največ koristi kmetijski sektor in sektor motornih vozil EU. Izvoz avtomobilov v Južno Korejo se je na primer od leta 2011 povečal za 244 %, izvoz kmetijskega blaga EU pa se je na podlagi sporazuma s Kolumbijo in Perujem v primeru Kolumbije povečal za 92 %, v primeru Peruja pa za 73 %.

V poročilu so preučeni tudi učinki določb iz poglavij o trgovini in trajnostnem razvoju, ki se nanašajo na varstvo okolja in pravice delavcev ter so vključena v novejše sporazume. Čeprav je prezgodaj za splošne zaključke o izvajanju ciljev trajnostnega razvoja, vključenih v trgovinske sporazume EU, saj gre v tem primeru za razmeroma novejšo prakso, obstajajo že številni primeri pozitivnega sodelovanja pri vprašanjih, ki presegajo liberalizacijo trgovine, to sodelovanje pa je bilo omogočeno prav po zaslugi sklenjenih sporazumov. EU je na primer lahko sodelovala pri vprašanjih, kot so svoboda združevanja, nasilje proti članom sindikatov, delo otrok, inšpekcija dela, kolektivna pogajanja, tristranska posvetovanja ter zdravje in varnost pri delu.

Prva pridobljena spoznanja, ki so v poročilu poudarjena v zvezi z izvajanjem poglavij o trajnostnem razvoju, bodo vključena v širšo razpravo Komisije o tem, kako izboljšati učinkovitost pravil o trajnostnem razvoju v naših trgovinskih sporazumih, ki se je začela z dokumentom za razpravo julija tega leta.

Poročilo opredeljuje tudi področja, kjer so možne izboljšave, da bi se povečale koristi obstoječih sporazumov. Čeprav so učinki trgovinskih sporazumov na izvoz EU v glavnem pozitivni, podjetja EU vseh ponujenih priložnosti ne izkoristijo v celoti. Tako na primer na strani EU podjetja EU uporabljajo znižanje tarif v precej manjšem obsegu kot naše partnerice. Pri izvozu v države, s katerimi so sklenjeni novejši trgovinski sporazumi, podjetja EU uporabijo razpoložljivo znižanje dajatev za približno 70 % svojega upravičenega izvoza, medtem ko naše partnerice to znižanje dajatev uporabijo v približno 90 % primerov.

EU in njene partnerice se za nekatere občutljive izdelke namesto o popolni liberalizaciji dogovorijo o omejenem odpiranju trgov na podlagi oprostitev tarif oziroma tarifnih kvot. Poročilo kaže, da to možnost izvozniki EU pogosto premalo izkoristijo: za sir se je pri izvozu v Peru uporabilo samo 4,3 % celotne kvote, pri izvozu v Kolumbijo 7,9 % in pri izvozu v Srednjo Ameriko 44 %. Enako velja za uporabo nekaterih tarifnih kvot, ki jih je EU sprejela za nekatere občutljive izdelke, čeprav je bilo to vprašanje med pogajanji eno najbolj spornih.

Poročilo poudarja naraščajočo potrebo po ozaveščanju podjetij EU, zlasti malih in srednjih, o priložnostih za povečanje izvoza in rast poslovanja, ki jih ponujajo trgovinski sporazumi.

O poročilu bodo zdaj razpravljali poslanci Evropskega parlamenta in predstavniki držav članic v Svetu. Komisarka Cecilia Malmström je poročilo predstavila ministrom držav članic na zasedanju Sveta v petek, 10. novembra. To poročilo bo tudi podlaga za razpravo s civilno družbo, naslednja priložnost zanjo pa bo ob dnevu trgovinske politike EU 5. decembra v Bruslju.

Več informacij

Celotno poročilo

Informativni pregled

Zapis na blogu komisarke Cecilie Malmström: Pregled naših trgovinskih sporazumov

Trgovinski sporazumi EU

Preglednost trgovinske politike v praksi

Dan trgovinske politike EU

IP/17/4486

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar