Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Verslag: huidige EU-handelsovereenkomsten leiden tot concrete resultaten

Brussel, 9 november 2017

Nieuw verslag van Commissie vestigt aandacht op positieve resultaten van bestaande handelsovereenkomsten van de EU en wijst verbeterpunten aan.

De EU heeft vandaag een verslag gepubliceerd waarin de uitvoering van haar bestaande handelsovereenkomsten wordt geëvalueerd. Dit horizontale verslag, het eerste in zijn soort, werpt licht op wat er gebeurt nadat handelsovereenkomsten zijn gesloten en in werking zijn getreden.

Deze publicatie is een volgende stap in de richting van een volledig transparant en inclusief handelsbeleid, in overeenstemming met de verbintenissen die in 2015 door de Commissie zijn vastgelegd in de EU-strategie "Handel voor iedereen".

EU-commissaris voor Handel Cecilia Malmström zei naar aanleiding van het verslag: "Het succes van het handelsbeleid van de EU is niet alleen af te meten aan de nieuwe handelsovereenkomsten die we sluiten, maar ook aan onze inzet om ervoor te zorgen dat onze bestaande overeenkomsten echt resultaten opleveren. In het vandaag gepubliceerde verslag wordt bevestigd dat onze handelsovereenkomsten een stimulans vormen voor de Europese economie: zij hebben geleid tot een aanzienlijke toename van de uitvoer, en daar profiteren bedrijven in de EU en hun werknemers van. Wij zijn ook op de goede weg als het erom gaat met onze partners concreet samen te werken aan de naleving van arbeids- en milieunormen. Bovendien bevat dit verslag waardevolle lessen over wat we kunnen verbeteren wanneer we nieuwe overeenkomsten voorbereiden."

In het algemeen is te zien dat de handelsovereenkomsten van de EU leiden tot meer uitvoer en groei, met grote stijgingen in de uitvoer naar onder meer:

  • Mexico (+ 416 % sinds 2000);
  • Chili (+ 170 % sinds 2003);
  • Zuid-Korea (+ 59 % sinds 2011);
  • Servië (+ 62 % sinds 2013).

Uit het verslag blijkt dat de landbouwsector en de sector motorvoertuigen van de EU vaak het meest profiteren. Zo is de uitvoer van auto's uit de EU naar Korea sinds 2011 met 244 % toegenomen en heeft de overeenkomst met Colombia en Peru geleid tot een toename van de EU-uitvoer van landbouwproducten met respectievelijk 92 % en 73 %.

In het verslag wordt ook aandacht besteed aan de effecten van de bepalingen uit de hoofdstukken "handel en duurzame ontwikkeling", die in de nieuwere overeenkomsten zijn opgenomen en betrekking hebben op milieubescherming en arbeidsrechten. Omdat de opname van deze hoofdstukken een relatief recente praktijk is, is het nog te vroeg om algemene conclusies te trekken over de uitvoering van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in handelsovereenkomsten van de EU, maar toch zijn er al vele voorbeelden van positieve samenwerking rond kwesties die verder gaan dan de liberalisering van het handelsverkeer en die dankzij deze overeenkomsten mogelijk zijn geworden.De EU kan zich bijvoorbeeld sterk maken voor kwesties als de vrijheid van vereniging, geweld tegen vakbondsleden, kinderarbeid, arbeidsinspectie, collectieve onderhandelingen, tripartiet overleg en gezondheid en veiligheid op het werk.

De eerste lessen die uit het verslag naar voren komen met betrekking tot de uitvoering van de hoofdstukken over duurzame ontwikkeling zullen worden ingepast in het bredere debat van de Commissie over de verbetering van de doeltreffendheid van regels inzake duurzame ontwikkeling in onze handelsovereenkomsten, dat in juli van dit jaar met een discussienota is geopend.

In het verslag worden ook verbeterpunten aangewezen om de resultaten van bestaande overeenkomsten te verbeteren. Ondanks het feit dat de effecten van handelsovereenkomsten voor de uitvoer uit de EU in het algemeen positief zijn, profiteren ondernemingen in de EU niet ten volle van de beschikbare mogelijkheden. Zo is de mate waarin bedrijven uit de EU gebruikmaken van tariefverlagingen aan de EU-zijde lager dan aan de kant van onze partners. Als het gaat om de uitvoer naar landen waarmee nieuwere handelsovereenkomsten zijn gesloten, maken ondernemingen uit de EU voor ongeveer 70 % van hun in aanmerking komende uitvoer gebruik van de beschikbare kortingen op invoerrechten, terwijl onze partners die kortingen in ongeveer 90 % van de gevallen gebruiken.

Voor bepaalde gevoelige producten is door de EU en haar partners niet gekozen voor volledige liberalisering, maar voor een beperkte openstelling van de markt via rechtenvrije hoeveelheden, bekend als tariefcontingenten. Uit het verslag blijkt dat deze mogelijkheden door exporteurs uit de EU vaak niet optimaal worden gebruikt: zo werd voor kaas slechts 4,3 % van het totale beschikbare contingent voor de uitvoer naar Peru gebruikt, 7,9 % van het contingent voor Colombia en 44 % van het contingent voor Midden-Amerika. Hetzelfde geldt voor het gebruik van sommige tariefcontingenten die de EU voor een aantal gevoelige producten heeft geaccepteerd, ondanks het feit dat dit tijdens de onderhandelingen een van de meest controversiële onderwerpen was.

Het verslag wijst op de groeiende noodzaak om de ondernemingen in de EU — in het bijzonder de kleine en middelgrote — meer bewust te maken van de kansen die deze overeenkomsten bieden om hun uitvoer te versterken en hun ondernemingen te laten groeien.

Het verslag zal nu worden besproken met leden van het Europees Parlement en met vertegenwoordigers van de lidstaten in de Raad. Commissaris Malmström zal het verslag tijdens de zitting van de Raad op vrijdag 10 november aan de ministers van de lidstaten presenteren. Het verslag zal ook uitgangspunt zijn voor een discussie met het maatschappelijk middenveld, met als eerste gelegenheid de komende Europese dag van het handelsbeleid, op 5 december in Brussel.

Meer informatie

Volledig verslag

Informatieblad

Blogbericht van commissaris Malmström: Onze handelsovereenkomsten evalueren

EU-handelsovereenkomsten

Een transparant handelsbeleid in de praktijk

Europese dag van het handelsbeleid

IP/17/4486

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar