Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Ataskaita. ES prekybos susitarimai duoda apčiuopiamos naudos

Briuselis, 2017 m. lapkričio 9 d.

Naujoje Komisijos ataskaitoje įvardijami teigiami galiojančių ES prekybos susitarimų rezultatai ir tobulintinos sritys.

ES šiandien paskelbė ataskaitą, kurioje įvertinamas galiojančių prekybos susitarimų įgyvendinimas. Ši horizontalioji ataskaita – pirma tokio pobūdžio ataskaita. Ji padeda geriau suprasti, kas vyksta, kai susiderama dėl prekybos susitarimų ir jie įsigalioja.

Ataskaitos paskelbimas – dar vienas žingsnis skaidrios ir visapusiškos prekybos politikos link. Tai atitinka ES 2015 m. strategijoje „Prekyba visiems“ nustatytus Komisijos įsipareigojimus.

Kalbėdama apie ataskaitą, už prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „ES prekybos politikos sėkmė matuojama ne tik naujų susitarimų sudarymu, bet ir užtikrinimu, kad galiojantys susitikimai būtų tikrai naudingi. Šiandien paskelbtoje ataskaitoje patvirtinama, kad mūsų prekybos susitarimai yra postūmis Europos ekonomikai: jais pasiektas eksporto augimas, kuris buvo naudingas ES įmonėms ir jų darbuotojams. Be to, mes einame teisingu keliu, kartu su partneriais prisiimdami konkrečių įsipareigojimų dėl darbo sąlygų ir aplinkosaugos standartų. Ši ataskaita kartu yra vertinga medžiaga, iš kurios galime mokytis, ką galėtume daryti geriau, įgyvendindami naujus susitarimus.“

Apskritai patirtis rodo, kad ES susitarimai lemia didesnį ES eksportą ir ekonomikos augimą; šį teiginį galima iliustruoti keliais įspūdingais eksporto augimo pavyzdžiais:

  • į Meksiką nuo 2000 m. – +416 proc.;
  • į Čilę nuo 2003 m. – +170 proc.;
  • į Pietų Korėją nuo 2011 m. – +59 proc.;
  • į Serbiją nuo 2013 m. – +62 proc.

Iš ataskaitos matyti, kad dažnai susitarimai naudingiausi būna ES žemės ūkio ir motorinių transporto priemonių sektoriams. Pavyzdžiui, automobilių eksportas į Pietų Korėją nuo 2011 m. padidėjo 244 proc., o dėl susitarimo su Kolumbija ir Peru ES žemės ūkio prekių eksportas į šias šalis išaugo atitinkamai 92 ir 73 proc.

Ataskaitoje taip pat nagrinėjamas į naujesnius susitarimus įtrauktų prekybos ir darnaus vystymosi klausimams (aplinkos apsaugai ir darbuotojų teisėms) skirtų skyrių nuostatų poveikis. Nors išvadas dėl į ES prekybos susitarimus įtrauktų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo daryti dar anksti, kadangi tai yra palyginti naujas dalykas, jau esama daug teigiamo bendradarbiavimo dėl klausimų, peržengiančių prekybos liberalizavimą, pavyzdžių, ir tai yra tų susitarimų nuopelnas.ES galėtų imtis bendradarbiauti tokiais klausimais, kaip asociacijų laisvė, smurtas prieš profesinių sąjungų narius, vaikų darbas, darbo inspekcijos, kolektyvinės derybos, trišalės konsultacijos, darbuotojų sauga ir sveikata.

Pirmoji su darnaus vystymosi skyriais susijusi patirtis, į kurią atkreipiamas dėmesys ataskaitoje, bus panaudota šių metų liepą paskelbtu diskusijoms skirtu dokumentu pradėtuose platesnio masto Komisijos debatuose dėl būdų, kaip padidinti mūsų prekybos susitarimų darnaus vystymosi taisyklių veiksmingumą.

Ataskaitoje taip pat įvardijamos tobulintinos sritys galiojančių susitarimų naudai padidinti. Nors bendrai prekybos susitarimų poveikis ES eksportui yra teigiamas, ES įmonės nevisiškai pasinaudoja jų suteiktomis galimybėmis. Pavyzdžiui, ES įmonės tarifų sumažinimu naudojasi mažiau nei susitarimų partneriai. Eksportuodamos į šalis, su kuriomis prakybos susitarimai pasirašyti neseniai, ES bendrovės pasinaudojo muitų mokesčių lengvatomis dėl 70 proc. visų prekių, kurioms gali būti taikomos lengvatos, o mūsų partneriai atitinkamomis muitų mokesčių lengvatomis pasinaudojo 90 proc. atvejų.

Be to, dėl kai kurių importui jautrių produktų ES ir jos partnerės vietoj visiško liberalizavimo susitarė dėl riboto rinkos atvėrimo, nustatydamos kiekius, kuriems netaikomi mokesčiai, vadinamus tarifinėmis kvotomis. Iš ataskaitos matyti, kad ES eksportuotojai šios galimybės dažnai neišnaudoja: panaudota tik 4,3 proc. visos sūrio eksporto į Peru kvotos, 7,9 proc. sūrio eksporto į Kolumbiją kvotos ir 44 proc. sūrio eksporto į Centrinę Ameriką kvotos. Tas pat pasakytina ir apie kai kurių Europos Sąjungos suteiktų ES importui jautrių produktų tarifinių kvotų panaudojimą, nors per derybas šie klausimai sukelia bene daugiausiai ginčų.

Ataskaitoje pabrėžiama, kad reikia geriau informuoti ES įmones, visų pirma mažąsias ir vidutines, apie susitarimų suteikiamas galimybes, kad jos galėtų didinti savo eksportą ir verslo apimtis.

Ši ataskaita dabar bus aptariama su Europos Parlamento nariais ir valstybių narių atstovais Taryboje. Lapkričio 10 d., penktadienį, Tarybos posėdyje Komisijos narė C. Malmström ataskaitą pristatė valstybių narių ministrams. Ataskaita taip pat bus pagrindas diskusijoms su pilietine visuomene – artimiausios diskusijos vyks gruodžio 5 d. minint ES prekybos politikos dieną Briuselyje.

Daugiau informacijos

Visa ataskaita

Informacijos suvestinė

Komisijos narės C. Malmström tinklaraščio įrašas. Mūsų prekybos susitarimų peržiūra

ES prekybos susitarimai

Praktinis prekybos politikos skaidrumo užtikrinimas

ES prekybos politikos diena

IP/17/4486

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar