Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Έκθεση: Οι ισχύουσες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ παράγουν απτά οφέλη

Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2017

Νέα έκθεση της Επιτροπής υπογραμμίζει τα θετικά αποτελέσματα των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ και εντοπίζει τους τομείς που επιδέχονται βελτίωση.

Η ΕΕ δημοσίευσε σήμερα έκθεση για την αξιολόγηση της εφαρμογής των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών. Η εν λόγω οριζόντια έκθεση είναι η πρώτη του είδους της και αποσαφηνίζει τι έπεται της διαπραγμάτευσης και της έναρξης ισχύος των εμπορικών συμφωνιών.

Η δημοσίευση αποτελεί άλλο ένα βήμα προς την επίτευξη μιας απολύτως διαφανούς και χωρίς αποκλεισμούς εμπορικής πολιτικής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Επιτροπή το 2015 στη στρατηγική της ΕΕ «Εμπόριο για όλους».

Σχολιάζοντας την έκθεση, η επίτροπος κ. Cecilia Malmström, αρμόδια για θέματα εμπορίου, δήλωσε τα εξής: «Μέτρο της επιτυχίας της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ δεν είναι μόνο η σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών αλλά και η διασφάλιση ότι οι υφιστάμενες συμφωνίες αποφέρουν αποτελέσματα. Η έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα επιβεβαιώνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες μας δίνουν ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία: έχουν οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις των εξαγωγών, προς όφελος των επιχειρήσεων της ΕΕ και των εργαζομένων τους. Βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο όσον αφορά την ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων από κοινού με τους εταίρους μας επί εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων. Επιπλέον, η εν λόγω έκθεση περιέχει πολύτιμα διδάγματα σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα κατά τη σύναψη νέων συμφωνιών.»

Συνολικά, φαίνεται ότι οι συμφωνίες της ΕΕ συνεπάγονται περισσότερες εξαγωγές και μεγαλύτερη ανάπτυξη για την ΕΕ, με τις σημαντικότερες αυξήσεις εξαγωγών σε χώρες όπως:

  • Μεξικό (+ 416 % από το 2000),
  • Χιλή (+ 170 % από το 2003),
  • Νότια Κορέα (+ 59 % από το 2011),
  • Σερβία (+ 62 % από το 2013).

Από την έκθεση προκύπτει ότι οι πλέον ωφελημένοι κλάδοι της ΕΕ είναι συχνά η γεωργία και η αυτοκινητοβιομηχανία. Για παράδειγμα, οι εξαγωγές αυτοκινήτων προς τη Νότια Κορέα αυξήθηκαν κατά 244 % από το 2011, ενώ, στην περίπτωση της συμφωνίας με την Κολομβία και το Περού, σημειώθηκε αύξηση κατά 92 % και 73 % αντιστοίχως στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων της ΕΕ.

Η έκθεση εξετάζει επίσης τον αντίκτυπο των διατάξεων που περιέχονται στα κεφάλαια για το «εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη», τα οποία αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και τα δικαιώματα των εργαζομένων και περιλαμβάνονται στις νεότερες συμφωνίες. Αν και είναι πολύ νωρίς για να συναχθούν γενικά συμπεράσματα σχετικά με την υλοποίηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, δεδομένου ότι πρόκειται για μια σχετικά πρόσφατη πρακτική, υπάρχουν ήδη πολλά παραδείγματα θετικής συνεργασίας σε θέματα που υπερβαίνουν το πλαίσιο της απελευθέρωσης του εμπορίου, τα οποία κατέστησαν δυνατά χάρη στις εν λόγω συμφωνίες. Η ΕΕ θα μπορούσε, για παράδειγμα, να συζητήσει ζητήματα όπως η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, η βία κατά συνδικαλιστών, η παιδική εργασία, οι επιθεωρήσεις εργασίας, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι τριμερείς διαβουλεύσεις, η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία.

Τα πρώτα διδάγματα που επισημαίνονται στην έκθεση σε σχέση με την υλοποίηση των κεφαλαίων που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη θα ενταχθούν στον ευρύτερο διάλογο της Επιτροπής σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των κανόνων περί βιώσιμης ανάπτυξης στις εμπορικές μας συμφωνίες, ο οποίος ξεκίνησε με έγγραφο συζήτησης τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.

Η έκθεση εντοπίζει επίσης τομείς που επιδέχονται βελτίωση προκειμένου να αυξηθούν τα οφέλη των υφιστάμενων συμφωνιών. Παρά τον συνολικά θετικό αντίκτυπο των εμπορικών συμφωνιών για τις εξαγωγές της ΕΕ, οι εταιρίες της ΕΕ δεν αξιοποιούν στο έπακρο τις ευκαιρίες που τους παρέχονται. Για παράδειγμα, ο βαθμός στον οποίο οι επιχειρήσεις της ΕΕ κάνουν χρήση των δασμολογικών μειώσεων είναι χαμηλότερος στην ΕΕ σε σύγκριση με τους εταίρους μας. Για τις εξαγωγές προς τις χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί νεώτερες εμπορικές συμφωνίες, οι εταιρείες της ΕΕ κάνουν χρήση των προβλεπόμενων δασμολογικών μειώσεων στο 70 % περίπου των εξαγωγών τους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, ενώ οι εταίροι μας κάνουν χρήση της αντίστοιχης μείωσης στο 90 % περίπου των περιπτώσεων.

Επίσης, για ορισμένα ευαίσθητα προϊόντα, αντί για πλήρη ελευθέρωση, η ΕΕ και οι εταίροι της συμφώνησαν για περιορισμένο άνοιγμα της αγοράς μέσω ποσοστώσεων που υπόκειται σε δασμολογική ατέλεια, γνωστών ως δασμολογικών ποσοστώσεων (ΔΠ). Από την έκθεση προκύπτει ότι συχνά οι εξαγωγείς της ΕΕ δεν αξιοποιούν επαρκώς τις δυνατότητες αυτές: στην περίπτωση του τυριού, χρησιμοποιήθηκε μόνο το 4,3 % της συνολικής ποσόστωσης για τις εξαγωγές προς το Περού, το 7,9 % για τις εξαγωγές προς την Κολομβία και το 44 % για τις εξαγωγές προς την Κεντρική Αμερική. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τη χρήση ορισμένων ΔΠ που έχει παραχωρήσει η ΕΕ για ορισμένα ευαίσθητα προϊόντα, παρά το γεγονός ότι τα εν λόγω ζητήματα συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που αποτελούν αντικείμενο της μεγαλύτερης αντιπαράθεσης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Η έκθεση επισημαίνει μια ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των εταιρειών της ΕΕ —ιδίως των μικρομεσαίων— σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι εν λόγω συμφωνίες για επέκταση των εξαγωγών τους και για ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.

Η έκθεση θα υποβληθεί τώρα προς συζήτηση με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους εκπροσώπους των κρατών μελών στο Συμβούλιο. Η επίτροπος κ. Malmström θα παρουσιάσει την έκθεση στους υπουργούς των κρατών μελών στη συνεδρίαση του Συμβουλίου την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου. Η έκθεση θα αποτελέσει επίσης βάση για συζήτηση με την κοινωνία των πολιτών, με πρώτη ευκαιρία την Ημέρα Εμπορικής Πολιτικής της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Περισσότερες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο της έκθεσης

Ενημερωτικό δελτίο

Ιστολόγιο της επιτρόπου κ. Malmström: Αναθεώρηση των εμπορικών συμφωνιών μας

Εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

Η διαφάνεια της εμπορικής πολιτικής στην πράξη

Ημέρα εμπορικής πολιτικής της ΕΕ

IP/17/4486

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar