Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska agenda o migracijah: dosežen je utrjen napredek

Bruselj, 15. novembra 2017

Pred zasedanjem Evropskega sveta, ki bo potekalo decembra, sta Komisija in visoka predstavnica danes zastavili delo, ki je še potrebno za utrditev pozitivnih rezultatov, doseženih v zadnjih letih.

Konkretni rezultati so vidni na različnih področjih, in sicer skupno število nedovoljenih prehodov na glavnih migracijskih poteh se je leta 2017 zmanjšalo za 63 %, okrepila so se skupna prizadevanja za zaščito zunanjih meja EU in sodelovanje s partnerskimi državami pri odpravljanju temeljnih vzrokov za nedovoljene migracije, povečala pa se je tudi zaščita migrantov in boj proti tihotapcem ljudi. S pogledom v prihodnost in ob dejstvu, da so zunanje in notranje zaveze na področju migracij tesno povezane, Komisija in visoka predstavnica pozivata k nadaljnjemu usklajenemu ukrepanju EU, držav članic in partnerskih držav, da bi napredovale istočasno in ohranile intenzivna prizadevanja EU na vseh področjih ter zato bolje skupno upravljale migracije.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je dejal: „Od leta 2015 smo s skupnim sodelovanjem dosegli velik napredek in bolje celovito upravljali migracije. Vendar delo še ni zaključeno in tega vprašanja ne bo mogoče dokončno rešiti še nekaj časa. Zato moramo v naša skupna prizadevanja vložiti še več energije in odločnosti, da bomo utrdili naše dosežke in izpolnili celo evropsko agendo o migracijah. Migracije ostajajo glavni vzrok za zaskrbljenost naših državljanov in morajo zato ostati tudi naša prednostna naloga.“

Visoka predstavnica in podpredsednica Federica Mogherini je dejala: „V zadnjih dveh letih smo svojo energijo usmerjali v obravnavanje enega najbolj zahtevnih pojavov našega časa, in to na človeški in učinkovit način. Podpirali smo IOM in UNHCR, ki pomagata ljudem v stiski in spremljata prostovoljno vračanje. Vzpostavili smo načrt za zunanje naložbe, ki bo mobiliziral 40 milijard evrov zasebnih naložb. Z našimi afriškimi partnerji smo sodelovali pri odpravljanju temeljnih vzrokov migracij. Sodelovanje in partnerstvo sta vedno bila in bosta ostala naš pristop.“

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je povedal: „Krizno obdobje se počasi končuje, zato zdaj migracije upravljamo v duhu partnerstva in deljene odgovornosti, tako znotraj kot zunaj EU. Vesel sem, da smo do zdaj prejeli več kot 34 400 novih zavez za preselitev, kar pomeni, da so se države članice močno zavezale k zmanjšanju nezakonitih in nevarnih poti in povečanju varnih in zakonitih poti, s čimer izražajo solidarnost z državami gostiteljicami zunaj EU.“

Odpravljanje temeljnih vzrokov in reševanje življenj

EU je od septembra še bolj okrepila svojo podporo za odpravljanje temeljnih vzrokov migracij:

  • EU bo do konca leta 2017 v Turčiji sklenila pogodbe v višini treh milijard evrov v okviru instrumenta za begunce. Od oktobra en milijon najranljivejših sirskih beguncev zdaj vsak mesec prejema gotovino prek elektronskega nakazila.
  • Skrbniški sklad EU za Afriko dve leti od začetka izvajanja povečuje stabilnost in odpornost ter podpira gospodarski razvoj in upravljanje migracij v državah, ki se soočajo z različnimi krizami in izrednimi razmerami, saj so bili do zdaj potrjeni programi v vrednosti skoraj dveh milijard evrov.
  • V tesnem sodelovanju z UNHCR, UNICEF in IOM so bila prizadevanja osredotočena na izboljšanje pogosto nevzdržnih razmer, v katerih se znajdejo migranti v Libiji. Skoraj 4 000 migrantov in več kot 2 000 razseljenih libijskih družin je prejelo zdravstveno oskrbo in osnovno podporo, migranti, tudi tisti v centrih za pridržanje, pa prejemajo zdravniško pomoč in oskrbo.

ter obravnavanje tihotapljenja in reševanje življenj v puščavi in na morju:

  • Skrbniški sklad EU za Afriko podpira delo Mednarodne organizacije za migracije in nigrske organe pri akcijah iskanja in reševanja v puščavi, in sicer je bilo leta 2017 rešenih več kot 1 100 migrantov, ki so jih tihotapci zapustili v puščavi.
  • Več kot 15 000 migrantov, vključno z več kot 10 000 migrantov iz Libije, je že bilo vključenih v prostovoljno vračanje, razvijajo pa se tudi projekti za okrepitev sodelovanja s sosednjimi državami Libije, da bi migrantom iz Libije pomagali pri vrnitvi domov.
  • Operaciji EU Triton in Sophia s 13 dodeljenimi sredstvi še naprej podpirata ukrepe držav članic na morju za reševanje življenj in aretacijo osumljenih trgovcev z ljudmi in tihotapcev. S pomočjo EU v Nigru so nigrske oblasti izvedle več kot 100 aretacij osumljenih trgovcev z ljudmi in tihotapcev.*

Solidarnost in podpora EU beguncem in državam gostiteljicam

Program EU za preselitev, ki je bil sprejet julija 2015, se bo kmalu uspešno zaključil, preselitve na podlagi izjave EU in Turčije se nemoteno nadaljujejo, saj je bilo od začetka izvajanja programov preseljenih skupaj več kot 25 700 oseb. Komisija je septembra začela izvajati nov program, da bi do oktobra 2019 preselila vsaj 50 000 najranljivejših beguncev, zlasti na osrednjesredozemski poti. Do zdaj je šestnajst držav članic predložilo več kot 34 400 zavez.

Program EU za premestitev se uspešno zaključuje, saj je po dveh letih treba premestiti samo še približno 750 oseb v Grčiji in 3 100 oseb v Italiji. Do sedaj je bilo premeščenih več kot 31 500 oseb. Medtem ko so skoraj vse države članice spoštovale svoje pravne obveznosti, pa Češka republika, Madžarska in Poljska doslej še niso sprejele nobenega ukrepa za odpravo krivic, navedenih v julijskem obrazloženem mnenju Komisije, zato postopki za ugotavljanje kršitev še potekajo.

Izpolnjevanje vračanja in ponovnega sprejema

Potem ko je bil septembra sklenjen sporazum z Bangladešem o standardnih operativnih postopkih v zvezi z vračanjem, je bil napredek dosežen pri ključnem elementu pristopa EU za boljše upravljanje migracij. EU si bo še naprej prizadevala za strukturirano sodelovanje v praksi z drugimi ključnimi državami v okviru tega novega pristopa. Okrepila bo odnose s Slonokoščeno obalo, Senegalom in Malijem, čim prej pa bi bilo treba zaključiti tekoča pogajanja o ponovnem sprejemu z Nigerijo in Tunizijo.

Do novembra bo Evropska agencija za mejno in obalno stražo predstavila nove operativne ukrepe za podporo državam članicam v zvezi z operacijami vračanja s posebnim poudarkom na vračanju na ravni EU.

Novi koraki na poti k močnejši, učinkovitejši in pravičnejši migracijski in azilni politiki EU

Da bi skrbniški sklad za Afriko lahko še naprej podpiral programe, zlasti v Libiji in Severni Afriki, morajo države članice povečati svoje finančne prispevke.

Države članice bi morale v zvezi s preselitvijo še naprej sprejemati zaveze, da bi dosegle cilj vsaj 50 000 mest, s čimer bi se lahko začelo načrtovanje konkretnih procesov preseljevanja, vključno s podporo mehanizmu za evakuacijo iz Libije v sodelovanju z UNHCR, ter podpreti standardne operativne postopke za prostovoljni program humanitarnega sprejema, ki sta ga pripravili Komisija in Turčija.

Ker so stopnje vračanja na ravni EU še vedno nezadovoljive, je to področje, ki za zagotovitev konkretnega napredka zahteva zavezo vseh. Države članice pa so pozvane, naj zberejo in zagotovijo boljše podatke o vračanju, da se omogoči boljša ocena učinkovitosti vračanja in opredeli, kako bi evropska mejna in obalna straža lahko koristno prispevala pomoč. EU bi morala tudi še naprej kolektivno preučevati mobilizacijo vseh spodbud in vzvodov za doseganje napredka pri vračanju, kar je podprl tudi Evropski svet.

V skladu z izjavo EU in Turčije morajo grški organi pospešiti prizadevanja in zagotoviti ustrezna sredstva za zagotovitev učinkovitega vračanja v Turčijo ter izpolniti ta ključni element izjave. Od marca 2016 je bilo izvedenih samo 1 969 vrnitev.

Ozadje

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je ob nastopu mandata evropskemu komisarju za migracije Dimitrisu Avramopulosu zaupal nalogo, naj v sodelovanju z drugimi komisarji, katerih delo usklajuje prvi podpredsednik Frans Timmermans, pripravi novo migracijsko politiko, ki je ena od desetih prednostnih nalog iz političnih usmeritev Junckerjeve Komisije.

Evropska komisija je 13. maja 2015 v okviru evropske agende o migracijah predlagala daljnosežno strategijo za reševanje perečih izzivov v trenutni krizi ter zagotovitev orodij EU za boljše srednje- in dolgoročno upravljanje migracij na področju nedovoljenih in zakonitih migracij, meja ter azila.

Današnje sporočilo predstavlja razvoj dogodkov od začetka septembra in opredeljuje glavna aktualna vprašanja, ki zahtevajo posebno pozornost. Prvič povezuje različne delovne postopke iz poročil o napredku v zvezi z izjavo EU in Turčije, premestitvijo in preselitvijo, Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo ter partnerskim okvirom s tretjimi državami v skupno poročilo, ki odraža celovitost dela za izvedbo evropske agende o migracijah.

Več informacij

Poročilo o napredku o evropski agendi o migracijah

Priloga 1: Skrbniški sklad EU za Afriko

Priloga 2: Skupni akcijski načrt o izvajanju izjave EU in Turčije

Priloga 3: Instrument za pomoč beguncem v Turčiji

Priloga 4: Evropska mejna in obalna straža

Priloga 5: Vračanje

Priloga 6: Premestitev

Priloga 7: Preselitev  

Delovni dokument služb Komisije, priložen poročilu Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu in Svetu – Poročilo o evropski agendi o migracijah

Informativni pregled: Preselitev – zagotavljanje varnega in zakonitega dostopa do zaščite za begunce

Informativni pregled: Premestitev – solidarnost med državami članicami EU

Informativni pregled: Osrednjesredozemska pot

Informativni pregled: Evropska agencija za mejno in obalno stražo

Informativni pregled: Na poti k učinkovitejši in verodostojnejši politiki EU na področju vračanja

Informativni pregled: Finančna podpora EU Grčiji

Informativni pregled: Finančna podpora EU Italiji

Informativni pregled: Nujni skrbniški sklad EU za Afriko

Informativni pregled: Instrument EU za pomoč beguncem v Turčiji

#MigrationEU 

 

* Te informacije so bile posodobljene 15. novembra.

IP/17/4484

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar