Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Agenda europeană privind migrația: consolidarea progreselor înregistrate

Bruxelles, 15 noiembrie 2017

În perspectiva Consiliului European din luna decembrie, Comisia și Înaltul Reprezentant prezintă astăzi acțiunile necesare în continuare pentru a consolida rezultatele pozitive obținute în ultimii ani.

Eforturile colective care vizează protejarea frontierelor externe ale UE, cooperarea cu țările partenere pentru a elimina cauzele profunde ale migrației neregulamentare, îmbunătățirea protecției migranților și câștigarea luptei împotriva persoanelor care introduc ilegal migranți produc rezultate concrete, ilustrate de scăderea cu 63 %, în 2017, a numărului total de treceri ilegale de-a lungul principalelor rute de migrație. Privind în perspectivă și luând act de faptul că angajamentele externe și interne în materie de migrație sunt strâns legate între ele, Comisia și Înaltul Reprezentant fac apel ca UE, statele membre și țările partenere să întreprindă în continuare acțiuni concertate pentru a avansa în paralel, a menține intensitatea eforturilor UE pe toate fronturile și a gestiona astfel mai bine migrația împreună.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Din 2015, am realizat progrese reale prin munca noastră comună pentru o mai bună gestionare a migrației pe toate planurile. Nu ne-am atins însă obiectivul și ne vom mai confrunta o bună bucată de vreme cu această problemă. Trebuie, așadar, să ne continuăm eforturile comune de mare amploare cu și mai multă energie și hotărâre pentru a ne consolida realizările și a pune integral în practică Agenda europeană privind migrația. Migrația rămâne principala preocupare a cetățenilor noștri și ar trebui să rămână și principala noastră prioritate.”

Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Federica Mogherini a afirmat: „În ultimii doi ani, ne-am dedicat energia soluționării cu umanitate și eficacitate a unuia dintre cele mai problematice fenomene ale epocii noastre. Am sprijinit OIM și UNHCR pentru a ajuta persoanele aflate în pericol grav și a asista returnarea voluntară. Am instituit Planul de investiții externe, care va mobiliza investiții private în valoare de 40 de miliarde EUR. Am colaborat cu prietenii noștri africani pentru a elimina cauzele profunde ale migrației. Abordarea noastră s-a bazat întotdeauna și se va baza în continuare pe cooperare și parteneriat.”

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Ieșim încet, încet din situația de criză și în prezent gestionăm migrația într-un spirit de parteneriat și de răspundere comună, în interiorul și în exteriorul UE. Doresc să salut angajamentul ferm demonstrat de statele membre – prin cele peste 34 400 de noi promisiuni de relocare primite până acum – de a reduce rutele neregulamentare și periculoase și de a îmbunătăți căile sigure și legale, manifestând solidaritate cu țările-gazdă din afara UE.”

Abordarea cauzelor profunde și salvarea de vieți omenești

Din luna septembrie, UE a continuat să își intensifice sprijinul în vederea abordării cauzelor profunde ale migrației:

  • în Turcia, UE este pe cale să contracteze cele 3 miliarde EUR furnizate prin Instrumentul pentru refugiați până la sfârșitul anului 2017. Începând din luna octombrie, un milion dintre refugiații sirieni cei mai vulnerabili primesc o sumă lunară prin transfer electronic;
  • la doi ani după lansarea sa, Fondul fiduciar al UE pentru Africa contribuie la creșterea stabilității și a rezilienței prin sprijinirea dezvoltării economice și a gestionării migrației în țările care se confruntă cu crize de diversă natură și cu situații de urgență, până în prezent fiind aprobate programe în valoare de aproape 2 miliarde EUR;
  • s-a pus un accent sporit pe îmbunătățirea condițiilor adesea îngrozitoare în care trăiesc migranții în Libia, acțiunile respective fiind întreprinse în strânsă colaborare cu UNHCR, UNICEF și OIM. Aproape 4 000 de migranți și peste 2 000 de familii libiene strămutate au primit asistență medicală și sprijin de bază. De asemenea, migranților, inclusiv celor aflați în centre de detenție, li se acordă asistență și ajutor medical.

Totodată, UE a continuat acțiunile de combatere a introducerii ilegale de migranți și de salvare de vieți omenești în deșert și pe mare:

  • Fondul fiduciar al UE pentru Africa sprijină eforturile depuse de OIM și de autoritățile nigeriene în cadrul misiunilor de căutare și salvare în deșert: astfel, în 2017, peste 1 100 de migranți au fost salvați după ce au fost abandonați de călăuze;
  • peste 15 000 de migranți, din care peste 10 000 din Libia, au beneficiat deja de returnare voluntară asistată, iar în prezent sunt în curs de elaborare mai multe proiecte menite să intensifice colaborarea cu vecinii Libiei pentru a ajuta mai mulți migranți să se întoarcă acasă din Libia;
  • cu 13 active utilizate, operațiunile UE Triton și Sophia au continuat să sprijine acțiunile desfășurate pe mare de statele membre pentru a salva vieți omenești și a aresta persoanele suspectate de trafic și introducere ilegală de migranți. În Niger, sprijinul acordat de UE autorităților nigeriene a dus la arestarea a peste 100 de persoane suspectate de trafic și introducere ilegală de migranți.*

Solidaritatea și sprijinul UE în favoarea refugiaților și a țărilor-gazdă

Se preconizează că Mecanismul de relocare al UE adoptat în iulie 2015 va fi finalizat cu succes, iar relocările efectuate în temeiul Declarației UE-Turcia continuă într-un ritm constant; în total, peste 25 700 de persoane au fost relocate de la lansarea acestor mecanisme. În septembrie, Comisia a lansat un nou mecanism prin care se prevede relocarea a cel puțin 50 000 dintre refugiații cei mai vulnerabili, în special de pe ruta central-mediteraneeană, până în octombrie 2019. Până în prezent, s-au primit peste 34 400 de angajamente din partea a 16 state membre.

După doi ani de la lansare, mecanismul de transfer al UE este pe cale să se încheie cu rezultate pozitive: au mai rămas de transferat doar aproximativ 750 de persoane din Grecia și 3 100 din Italia. Până în prezent au fost transferate peste 31 500 de persoane. În timp ce aproape toate statele membre și-au respectat obligațiile legale, Republica Cehă, Ungaria și Polonia nu au luat până acum nicio măsură pentru a răspunde la doleanțele cuprinse în avizul motivat al Comisiei din luna iulie; prin urmare, procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor își continuă cursul.

Rezultatele în materie de returnare și readmisie

Odată cu încheierea, în luna septembrie, a unui acord referitor la procedurile standard de operare privind returnarea cu Bangladesh, s-au făcut progrese în legătură cu un element-cheie al abordării UE pentru o mai bună gestionare a migrației. UE va desfășura în continuare o cooperare practică structurată cu alte țări vizate în cadrul acestei noi abordări. Colaborarea cu Côte d'Ivoire, Senegal și Mali se va intensifica, iar negocierile în curs privind readmisia cu Nigeria și Tunisia ar trebui să se încheie cât mai curând posibil.

Până în luna noiembrie, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, care va servi drept punct focal în materie de returnare la nivelul UE, va prezenta noi măsuri operaționale menite să sprijine statele membre cu privire la operațiunile de returnare.

Următoarele etape către o politică a UE în materie de migrație și azil mai puternică, mai eficace și mai echitabilă

Pentru ca Fondul fiduciar pentru Africa să poată finanța în continuare programe, în special în Libia și Africa de Nord, statele membre trebuie să își majoreze contribuțiile financiare.

În ceea ce privește relocarea, statele membre ar trebui să continue să prezinte angajamente pentru a atinge obiectivul de a aloca cel puțin 50 000 de locuri, astfel încât să poată demara planificarea proceselor concrete de relocare, inclusiv sprijinirea mecanismului de evacuare din Libia în colaborare cu UNHCR, precum și să aprobe procedurile standard de operare pentru sistemul de admisie umanitară pe bază de voluntariat, finalizate de Comisie și de Turcia.

Întrucât ratele de returnare la nivelul UE rămân nesatisfăcătoare, acest domeniu necesită angajamentul tuturor părților pentru a se garanta înregistrarea unor progrese concrete. Statele membre sunt invitate să colecteze și să ofere informații mai fiabile cu privire la returnări pentru a permite o evaluare mai bună a eficacității returnărilor și a situațiilor în care Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ar putea avea o contribuție utilă. De asemenea, UE ar trebui să analizeze în continuare, în mod colectiv, toate stimulentele și pârghiile care ar putea fi utilizate pentru a se realiza progrese în materie de returnare, astfel cum s-a aprobat de către Consiliul European.

În temeiul Declarației UE-Turcia, autoritățile elene trebuie să își intensifice eforturile și să pună la dispoziție resurse suficiente pentru a asigura returnări efective către Turcia și a pune în aplicare acest element esențial al declarației. Din martie 2016 până în prezent s-au efectuat numai 1 969 de returnări.

Context

La preluarea mandatului, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a încredințat comisarului responsabil pentru migrație, Dimitris Avramopoulos, sarcina de a lucra, în cooperare cu ceilalți comisari și sub coordonarea prim-vicepreședintelui Frans Timmermans, la o nouă politică în domeniul migrației, aceasta reprezentând una dintre cele 10 priorități ale Orientărilor politice ale Comisiei Juncker.

La 13 mai 2015, în cadrul Agendei europene privind migrația, Comisia Europeană a propus o strategie amplă pentru abordarea provocărilor imediate ale crizei actuale și pentru a oferi UE instrumentele necesare unei gestionări mai bune a migrației pe termen mediu și lung, în domenii precum migrația neregulamentară, gestionarea frontierelor, azilul și migrația legală.

În comunicarea de astăzi se prezintă evoluțiile de la începutul lunii septembrie și se identifică aspectele principale care necesită în prezent o atenție specială. Comunicarea reunește, pentru prima dată, diferitele axe de acțiune ale rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la Declarația UE-Turcia, transferul și relocarea, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și cadrul de parteneriat cu țările terțe într-un raport combinat care reflectă extinderea măsurilor necesare punerii în aplicare a Agendei europene privind migrația.

Pentru informații suplimentare

Raportul privind progresele înregistrate în cadrul Agendei europene privind migrația

Anexa 1: Fondul fiduciar al UE pentru Africa

Anexa 2: Planul comun de acțiune privind punerea în aplicare a Declarației UE-Turcia

Anexa 3: Instrumentul pentru refugiații din Turcia

Anexa 4: Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european

Anexa 5: Returnări

Anexa 6: Transfer

Anexa 7: Relocare  

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu privind progresele înregistrate în cadrul Agendei europene privind migrația

Fișă informativă: Relocarea – Asigurarea unui acces sigur și legal la protecție pentru refugiați

Fișă informativă: Transferul – Solidaritatea europeană între statele membre

Fișă informativă: Ruta central-mediteraneeană

Fișă informativă: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

Fișă informativă: Către o politică mai eficientă și credibilă a UE în materie de returnare

Fișă informativă: Sprijinul financiar acordat Greciei

Fișă informativă: Sprijinul financiar acordat Italiei

Fișă informativă: Fondul fiduciar de urgență al UE pentru Africa

Fișă informativă: Instrumentul UE pentru refugiații din Turcia

#MigrationEU 

 

* Informații actualizate la 15 noiembrie.

IP/17/4484

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar