Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europski migracijski program: postignut konsolidirajući napredak

Bruxelles, 15. studenoga 2017.

Uoči sastanka Europskog vijeća u prosincu Komisija i visoka predstavnica danas utvrđuju u kojim je područjima potreban daljnji rad na konsolidaciji pozitivnih rezultata koji su postignuti proteklih godina.

Zajednička nastojanja u području zaštite vanjskih granica EU-a, suradnje s partnerskim zemljama na suzbijanju uzroka nezakonitih migracija, poboljšanja zaštite migranata i borbe protiv krijumčara polučila su konkretne rezultate: ukupni broj nezakonitih prelazaka granice duž glavnih migracijskih ruta 2017. se smanjio za 63 %. U pogledu daljnjeg rada te uzimajući u obzir usku povezanost vanjskog i unutarnjeg djelovanja u području migracija Komisija i visoka predstavnica pozivaju EU, države članice i partnerske zemlje da nastave usklađeno djelovati kako bi se istodobno napredovalo u svim područjima, zadržala razina nastojanja EU-a te uspješno zajednički upravljalo migracijama.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: „Zajedničkim smo radom od 2015. zaista napredovali u sveobuhvatnom upravljanju migracijama. Međutim, pred nama je još mnogo posla. Moramo nastaviti s opsežnim i zajedničkim radom te uložiti još više energije i odlučnosti u konsolidaciju svojih rezultata kako bismo u potpunosti proveli Europski migracijski program. Migracije su i dalje najveći razlog zabrinutosti naših građana te bi trebale ostati i naš prioritet.”

Visoka predstavnica / potpredsjednica Federica Mogherini izjavila je: „Protekle dvije godine zajednički ulažemo energiju u to da na human i djelotvoran način riješimo jedno od najtežih pitanja našeg doba. Podupiremo IOM i UNHCR u pomaganju ljudima u nevolji te u podržavanju dobrovoljnog povratka. Utvrdili smo plan za vanjska ulaganja kojim će se mobilizirati privatna ulaganja u iznosu od 40 milijardi eura. Surađujemo s partnerima u Africi na uklanjanju temeljnih uzroka migracija. Suradnja i partnerstvo oduvijek su u srži našeg pristupa te će tako i ostati.”

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos rekao je: „Postupno izlazimo iz krize te sada upravljamo migracijama u duhu partnerstva i zajedničke odgovornosti, izvan i unutar EU-a. Dosad je preuzeto više od 34 400 novih obveza za preseljenje. Pozdravljam snažnu predanost država članica presijecanju nezakonitih i opasnih ruta te poticanju sigurnih i zakonitih putova, čime iskazuju solidarnost sa zemljama domaćinima izvan EU-a.”

Uklanjanje temeljnih uzroka migracija i spašavanje života

EU od rujna stalno jača svoju potporu rješavanju temeljnih uzroka migracija:

  • Očekuje se da će u Turskoj EU do kraja 2017. dodijeliti 3 milijarde EUR u okviru Instrumenta za izbjeglice. Milijun najranjivijih sirijskih izbjeglica od listopada prima mjesečne elektroničke gotovinske uplate.
  • Uzajamni fond EU-a za Afriku dvije godine nakon pokretanja doprinosi stabilnosti i otpornosti kroz potporu gospodarskom razvoju i upravljanju migracijama u zemljama koje se suočavaju s različitim krizama i hitnim situacijama. U okviru tog fonda dosad su odobreni programi ukupne vrijednosti od gotovo 2 milijarde EUR.
  • U bliskoj suradnji s UNHCR-om, UNICEF-om i Međunarodnom organizacijom za migracije poseban se naglasak u radu stavlja na poboljšanje često zastrašujućih uvjeta u kojima se nalaze migranti Libiji. Gotovo 4000 migranata i više od 2000 raseljenih libijskih obitelji prima liječničku pomoć i osnovnu potporu, a migrantima se pruža liječnička i humanitarna pomoć, uključujući u centrima za zadržavanje.

Osim toga, EU radi na rješavanju problema krijumčarenja ljudi i spašava živote u pustinji i na moru:

  • Iz Uzajamnog fonda EU-a za Afriku podupiru se operacije traganja i spašavanja koje u pustinji provode Međunarodna organizacija za migracije i nigerska tijela. U tim je operacijama 2017. spašeno više od 1100 migranata koje su krijumčari napustili.
  • Više od 15 000 migranata, od kojih je više od 10 000 iz Libije, već ostvaruje korist od potpomognutog dobrovoljnog povratka, a razvijaju se i projekti za jačanje suradnje sa zemljama koje graniče s Libijom kako bi se još migranata uspjelo iz Libije vratiti kući.
  • U okviru EU-ovih operacija Triton i Sophia raspoređeno je 13 resursa te se nastavlja pružati potpora akcijama država članica za spašavanje života na moru i hvatanje osumnjičenih trgovaca ljudima i krijumčara. Potpora EU-a vlastima u Nigeru dovela je do uhićenja više od 100 osumnjičenih za krijumčarenje i trgovinu ljudima.*

Solidarnost EU-a i potpora izbjeglicama te zemljama domaćinima

Prema trenutačnim podacima EU-ov program preseljenja donesen u srpnju 2015. uspješno će se provesti, a preseljenja u skladu s Izjavom EU-a i Turske nastavljaju se izvršavati – od pokretanja tih programa ukupno je preseljeno više od 25 700 osoba. Komisija je u rujnu pokrenula novi program za preseljenje najmanje 50 000 najugroženijih izbjeglica, a posebno uz srednjosredozemnu migracijsku rutu, do listopada 2019. Dosad je 16 država članica preuzelo više od 34 400 obveza preseljenja.

Nakon dvije godine na premještanje još čeka tek oko 750 osoba u Grčkoj i njih 3100 u Italiji te se provedba EU-ova programa premještanja bliži kraju. Dosad je premješteno više od 31 500 osoba. Iako su gotovo sve države članice ispoštovale svoje pravne obveze, Češka, Mađarska i Poljska još nisu poduzele nikakve mjere za odgovor na pritužbe iz obrazloženog mišljenja Komisije iz srpnja; postupci zbog povrede zato su i dalje u tijeku.

Rezultati u području vraćanja i ponovnog prihvata

Sklapanjem sporazuma s Bangladešom o standardnim operativnim postupcima za vraćanje u rujnu je postignut napredak u vezi s ključnim elementom pristupa EU-a za bolje upravljanje migracijama. EU će u okviru tog novog pristupa i dalje raditi na ostvarenju strukturirane praktične suradnje s ostalim ključnim zemljama.Pojačat će se suradnja s Côte d'Ivoireom, Senegalom i Malijem, a pregovori o ponovnom prihvatu s Nigerijom i Tunisom koji su u tijeku trebali bi se završiti što prije.

Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu do studenoga će predstaviti nove operativne mjere potpore državama članicama u operacijama vraćanja; te će mjere služiti kao središnja točka za vraćanje na razini EU-a.

Sljedeći koraci prema jačoj, djelotvornijoj i pravednijoj politici EU-a u području migracija i azila

Kako bi se nastavila potpora programima iz Uzajamnog fonda za Afriku, a posebno programima u Libiji i Sjevernoj Africi, države članice trebaju povećati svoje financijske doprinose.

U pogledu preseljenja, države članice trebale bi nastaviti preuzimati obveze kako bi se osiguralo barem 50 000 mjesta i započelo s planiranjem konkretnih postupaka preseljenja, uključujući podupiranje mehanizma za evakuaciju iz Libije u suradnji s UNHCR-om, te kako bi se proveli standardni operativni postupci u okviru dobrovoljnog humanitarnog programa prihvata u dogovoru između Komisije i Turske.

U pogledu vraćanja, brojke na razini EU-a i dalje nisu povoljne. Svi trebaju ispoštovati svoje obveze kako bi se u tom području ostvario konkretan napredak. Države članice trebaju prikupljati i osiguravati kvalitetnije podatke o vraćanjima kako bi se moglo uspješnije procijeniti koliko su ona djelotvorna i u kojim bi područjima mogla doprinijeti europska granična i obalna straža. Kako zagovara Europsko vijeće, EU bi trebao nastaviti zajednički razmatrati mobilizaciju svih poticaja i utjecaja kako bi se ostvario napredak u području vraćanja.

U okviru Izjave EU-a i Turske grčka tijela trebaju uložiti više energije i osigurati odgovarajuće resurse kako bi se osiguralo učinkovito vraćanje u Tursku i ispunio taj ključni element Izjave. Od ožujka 2016. vraćeno je samo 1969 osoba.

Kontekst

Nakon preuzimanja dužnosti predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker zadužio je Dimitrisa Avramopoulosa, povjerenika s posebnom nadležnošću za migracije, da zajedno s drugim povjerenicima, uz koordinaciju prvog potpredsjednika Fransa Timmermansa, pripremi novu migracijsku politiku kao jedan od 10 prioriteta političkih smjernica Junckerove Komisije.

Europska komisija 13. svibnja 2015. predložila je dalekosežnu strategiju u obliku Europskog migracijskog programa za odgovor na neposredne izazove trenutačne krize te za stvaranje instrumenata EU-a za uspješnije srednjoročno i dugoročno upravljanje migracijama u područjima nezakonitih migracija, granica, azila i zakonitih migracija.

U današnjoj se Komunikaciji navode rezultati postignuti od početka rujna i utvrđuju ključna neriješena pitanja na koja je potrebno obratiti posebnu pozornost. Izvješća o napretku u provedbi Izjave EU-a i Turske, premještanju i preseljenju, Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu i Okviru za partnerstvo s trećim zemljama u Komunikaciji se prvi put objedinjuju u jedinstveno izvješće, koje odražava opsežnost rada na provedbi Europskog migracijskog programa.

Dodatne informacije

Izvješće o napretku europskog migracijskog programa

Prilog 1.: Uzajamni fond EU-a za Afriku

Prilog 2.: Zajednički akcijski plan za provedbu Izjave EU-a i Turske

Prilog 3.: Instrument za izbjeglice u Turskoj

Prilog 4.: Europska granična i obalna straža

Prilog 5.: Vraćanje

Prilog 6.: Premještanje

Prilog 7.: Preseljenje  

Radni dokument službi Komisije uz izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću – Izvješće o napretku europskog migracijskog programa

Informativni članak: Preseljenje – Osiguravanje sigurnog i zakonitog pristupa zaštiti za izbjeglice

Informativni članak: Premještanje – solidarnost EU-a među državama članicama

Informativni članak: Srednjosredozemna ruta

Informativni članak: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu

Informativni članak: Prema učinkovitijoj i vjerodostojnijoj EU-ovoj politici vraćanja

Informativni članak: Financijska potpora Grčkoj

Informativni članak: Financijska potpora Italiji

Informativni članak: Krizni uzajamni fond EU-a za Afriku

Informativni članak: Instrument EU-a za izbjeglice u Turskoj

#MigrationEU 

 

* Podatak od 15. studenoga.

IP/17/4484

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar