Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейска програма за миграцията: консолидиране на постигнатия напредък

Брюксел, 15 ноември 2017 r.

Във връзка със заседанието на Европейския съвет през декември днес Комисията и върховният представител ще определят какво все още е необходимо да се направи за консолидиране на положителните резултати, постигнати през последните години.

Намаляването на общия брой на незаконните преминавания по главните миграционни маршрути с 63% през 2017 г. показва, че колективните усилия за защита на външните граници на ЕС, за сътрудничество с държавите партньори за справяне с първопричините за незаконната миграция, за подобряване на закрилата на мигрантите и за борба срещу контрабандистите дават конкретни резултати. Що се отнася до бъдещето и като отбелязват, че външните и вътрешните ангажименти по отношение на миграцията са тясно свързани помежду си, Комисията и върховният представител призовават ЕС, държавите членки и страните партньори за по-нататъшно съгласуване на действията, за да постигнат напредък успоредно, да поддържат интензитета на усилията на ЕС по всички фронтове и така заедно да управляват миграцията по-добре.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: От 2015 г. насам постигнахме истински напредък чрез съвместната ни работа за по-добро управление на миграцията по всеобхватен начин. Все още обаче не сме постигнали всички цели и ще трябва да работим по този въпрос известно време. Затова трябва да продължим нашите всеобхватни и съвместни усилия дори още по-енергично, за да консолидираме постиженията си и да изпълним цялата европейска програма за миграцията. Миграцията продължава да е основното притеснение за гражданите и затова трябва да остане наш основен приоритет.

Върховният представител и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини каза: През последните две години насочихме енергията си към справянето по хуманен и ефективен начин с едно от най-големите предизвикателства на нашето време. Подкрепяме Международната организация по миграция (МОМ) и Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в усилията им да помагат на хората в беда и да подпомагат доброволното връщане. Изготвихме Плана за външни инвестиции, с който ще се мобилизират частни инвестиции на стойност 40 млрд. евро. Работим с нашите африкански приятели за справяне с първопричините за миграцията. Сътрудничеството и партньорството винаги са били и ще бъдат нашия подход.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: Постепенно излизаме от състоянието на криза и вече управляваме миграцията в дух на партньорство и споделена отговорност във и извън ЕС. До момента са получени нови ангажименти за презаселване на над 34 400 души и аз приветствам тази силна решителност на държавите членки да ограничат незаконните и опасни маршрути и да подобрят безопасните и законни възможности за миграция, демонстрирайки солидарността си с приемащите държави извън ЕС.

Преодоляване на първопричините и спасяване на хора

От септември насам ЕС продължава да засилва подкрепата си за справяне с първопричините за миграцията:

  • В Турция ЕС е на път да сключи договори на стойност 3 млрд. евро в рамките на Механизма за бежанците до края на 2017 г. От октомври един милион от най-уязвимите сирийски бежанци вече получават месечни електронни парични преводи.
  • Две години след създаването на Доверителния фонд на ЕС за Африка, в страните, изправени пред различни кризи и извънредни ситуации, се увеличава стабилността и устойчивостта чрез подпомагане на икономическото развитие и управлението на миграцията. До момента са одобрени програми на стойност почти 2 млрд. евро.
  • Все повече усилия се насочват към подобряването на ужасните условия, с които мигрантите често се сблъскват в Либия, в тясно сътрудничество с ВКБООН, УНИЦЕФ и МОМ. Почти 4000 мигранти и повече от 2000 разселени либийски семейства са получили медицинска помощ и основна подкрепа. На мигрантите, включително в центровете за задържане, се предоставят медицинска помощ и грижи.

ЕС също така се бори с контрабандата и спасява мигранти в пустинята и морето:

  • Със средства от Доверителният фонд на ЕС за Африка се подкрепя работата на МОМ и нигерските власти за извършване на издирвателни и спасителни операции в пустинята – през 2017 г. са спасени над 1100 мигранти, които са били изоставени от контрабандисти.
  • Над 15 000 мигранти, включително над 10 000 души от Либия, вече са се възползвали от възможностите за подпомогнато доброволно връщане. В момента се разработват проекти за засилване на съвместната работа с либийските съседи, за да се помогне на повече мигранти да се завърнат у дома от Либия.
  • В рамките на операциите „Тритон“ и SOPHIA 13 кораба продължават да оказват подкрепа на държавите от ЕС при спасяването на хора и задържането на заподозрени трафиканти и контрабандисти. В Нигер подкрепата на ЕС за местните власти е довела до арестуването на над 100 заподозрени трафиканти и контрабандисти.*

Солидарност и подкрепа от ЕС за бежанците и приемащите държави

Приетата през 2015 г. схема на ЕС за презаселване е на път да приключи успешно, а презаселването по линия на изявлението на ЕС и Турция продължава с постоянно темпо – след стартирането на схемите са презаселени общо над 25 700 души. През септември Комисията даде началото на нова схема за презаселване на поне 50 000 от най-уязвимите бежанци, по-специално по маршрута през Централното Средиземноморие, до октомври 2019 г. До момента са получени ангажименти за над 34 400 души от 16 държави членки.

Две години по-късно остава да бъдат преместени само около 750 души в Гърция и 3100 души в Италия. С това схемата на ЕС за преместване се приближава към успешен край. До момента са преместени над 31 500 души. Въпреки че почти всички държави членки са спазили своите правни задължения, Чешката република, Унгария и Полша досега не са предприели никакви мерки във връзка с исканията в мотивираното становище на Комисията от месец юли – поради това процедурите за установяване на нарушение продължават.

Постигане на резултати по отношение на връщането и обратното приемане на мигранти

Със сключеното през септември споразумение с Бангладеш за стандартни оперативни процедури относно връщането бе постигнат напредък по един от основните елементи от подхода на ЕС за по-добро управление на миграцията. ЕС ще продължи да работи за структурирано практическо сътрудничество с други ключови държави съгласно този нов подход.Сътрудничеството и контактите с Кот д'Ивоар, Сенегал и Мали ще се засилят, а преговорите по споразумения за обратно приемане с Нигерия и Тунис трябва да бъдат приключени възможно най-скоро.

От ноември Европейската агенция за гранична и брегова охрана, която ще служи като орган за връзка по въпросите на връщането на равнище ЕС, ще въведе нови оперативни мерки за подкрепа на държавите членки по отношение на операциите по връщане.

Следващи стъпки към по-силна, по-ефективна и по-справедлива политика на ЕС в областта на миграцията и убежището

За да може да продължи подкрепата на програми със средства от Доверителния фонд за Африка, по-специално в Либия и Северна Африка, държавите членки трябва да увеличат финансовите си вноски.

Що се отнася до презаселването, държавите от ЕС трябва да продължат да поемат ангажименти, докато бъде достигната целта от поне 50 000 места, за да започне планирането на конкретните действия по презаселването, включително да подкрепят механизма за евакуация от Либия в сътрудничество с ВКБООН, и да одобрят стандартните оперативни процедури за доброволната схема за хуманитарно приемане, финализирана от Комисията и Турция.

Процентът на връщанията на равнище ЕС остава незадоволителен – това е област, която изисква ангажираност от всички, за да бъде постигнат конкретен напредък. Необходимо е държавите от ЕС да събират и предоставят по-качествени данни за връщанията, за да може по-добре да се оцени ефективността на връщането на мигранти, както и да се прецени как точно Европейската гранична и брегова охрана може да помогне. ЕС трябва също така да продължи колективно да проучва всички възможности за мобилизиране на стимули и механизми за постигане на напредък по отношение на връщането на мигранти, както бе одобрено от Европейския съвет.

Гръцките власти трябва да увеличат усилията си и да осигурят достатъчно ресурси за ефективното връщане на мигранти в Турция по линия на изявлението на ЕС и Турция. От март 2016 г. насам са осъществени само 1969 връщания.

Контекст

При встъпването си в длъжност председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер възложи на отделен комисар, Димитрис Аврамопулос, да отговаря специално за миграцията и да работи заедно с другите комисари, под координацията на първия заместник-председател Франс Тимерманс, по нова политика в областта на миграцията като един от 10-те приоритета на политическите насоки на Комисията на Юнкер.

С европейската програма за миграцията от 13 май 2015 г. Европейската комисия предложи широкообхватна стратегия с цел преодоляване на непосредствените предизвикателства, свързани с продължаващата криза. Освен това с нея се предоставят инструменти на ЕС, с които да се осигури по-добро управление на миграцията в средносрочен и дългосрочен план, в областта на незаконната миграция, границите, убежището и законната миграция.

Днешното съобщение на Комисията обхваща периода от началото на септември и в него са посочени основните текущи въпроси, изискващи специално внимание. Със съобщението за първи път различните работни направления на докладите относно изявлението на ЕС и Турция, преместването и презаселването, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и рамката за партньорство с трети държави се обединяват в един доклад, отразяващ всеобхватния характер на работата за изпълнение на европейската програма за миграцията.

За повече информация

Доклад за напредъка по европейската програма за миграцията

Приложение 1: Доверителен фонд на ЕС за Африка

Приложение 2: Съвместeн план за действие относно изпълнението на изявлението на ЕС и Турция

Приложение 3: Механизъм за бежанците в Турция

Приложение 4: Европейска гранична и брегова охрана

Приложение 5: Връщане

Приложение 6: Преместване

Приложение 7: Презаселване  

Работен документ на службите на Комисията, придружаващ доклада на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет и Съвета – Доклад за напредъка по европейската програма за миграцията

Информационен документ: Презаселване – осигуряване на безопасен и законен достъп на бежанците до закрила

Информационен документ: Преместване – солидарност между държавите от ЕС

Информационен документ: Маршрут през Централното Средиземноморие

Информационен документ: Европейска агенция за гранична и брегова охрана

Информационен документ: Към по-ефикасна и надеждна политика на ЕС в областта на връщането

Информационен документ: Финансова помощ за Гърция

Информационен документ: Финансова помощ за Италия

Информационен документ: Извънреден доверителен фонд на ЕС за Африка

Информационен документ: Механизъм на ЕС за бежанците в Турция

#MigrationEU 

 

* Тази информация е актуализирана на 15 ноември.

IP/17/4484

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar