Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Naslednji koraki v boju proti lažnim novicam: Komisija ustanavlja strokovno skupino na visoki ravni in začenja javno posvetovanje

Bruselj, 13. novembra 2017

Komisija je danes začela javno posvetovanje o lažnih novicah in dezinformiranju na spletu ter ustanovila strokovno skupino na visoki ravni, v kateri so zastopani akademski krogi, spletne platforme, informativni mediji in organizacije civilne družbe.

Delo strokovne skupine na visoki ravni in izsledki javnega posvetovanja bodo prispevali k oblikovanju strategije EU zoper širjenje lažnih novic, ki bo predstavljena naslednje leto spomladi.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je povedal: „Svoboda prejemanja in dajanja informacij ter medijski pluralizem sta zapisana v Listini EU o temeljnih pravicah. Živimo v dobi, ko je tok informacij in dezinformacij težko obvladovati. Zato moramo državljane preskrbeti z orodji, s katerimi bodo lahko prepoznali lažne novice, uporabljali splet z večjim zaupanjem in bolje upravljali informacije, ki jih prejemajo.“  

Podpredsednik za enotni digitalni trg Andrus Ansip je izjavil: „Najti moramo uravnotežen pristop med svobodo izražanja, medijskim pluralizmom ter pravico državljanov do dostopa do različnih in zanesljivih informacij. Vsi zadevni akterji, kot so spletne platforme in informativni mediji, bi morali sodelovati pri iskanju rešitve.“

Komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel je dodala: „Moj predlog se osredotoča na zaščito pravice državljanov do kakovostnih podatkov, ki je temelj naših demokracij. Želim si odprto in široko razpravo o lažnih novicah, v kateri bi obravnavali ta večplastni pojav in bili kos izzivom, ki nas čakajo.

Prispevek javnosti bo mogoč do februarja.

Državljani, platforme družbenih medijev in informativne organizacije (radiodifuzne hiše, tiskani mediji, tiskovne agencije, spletni mediji in preverjevalci dejstev) ter raziskovalci in javni organi so vabljeni, da do sredine februarja izrazijo svoje mnenje v javnem posvetovanju. Pri tem se bodo zbirala mnenja o tem, kateri morebitni ukrepi na ravni EU bi lahko državljanom prinesli učinkovita orodja za prepoznavanje zanesljivih in preverjenih informacij ter prilagajanje izzivom digitalne dobe.

Prispevki naj bi obravnavali tri glavna področja:

  1. obseg problema, tj. kako državljani in deležniki gledajo na lažne novice, koliko se zavedajo dezinformiranja na spletu in koliko zaupajo različnim medijem;

  2. ocena ukrepov, ki so jih platforme, informativni mediji in organizacije civilne družbe že sprejeli za boj proti širjenju lažnih informacij na spletu, ter stališča do vloge in odgovornosti zadevnih deležnikov;

  3. morebitni prihodnji ukrepi za boljši dostop državljanov do zanesljivih in preverjenih informacij ter preprečevanje širjenja dezinformacij na spletu.

Posvetovanje obravnava le lažne novice in dezinformiranje na spletu, kadar vsebina sama po sebi ni nezakonita in zato zanje ne veljajo obstoječi zakonodajni in samoregulativni ukrepi na ravni EU ali držav članic.

Možnost prijave za strokovno skupino na visoki ravni

Komisija vabi strokovnjake, da se prijavijo za skupino na visoki ravni o lažnih novicah, ki bo Komisiji svetovala glede določanja obsega tega pojava, opredelila vloge in odgovornosti zadevnih deležnikov, ocenila njegovo mednarodno razsežnost, popisala stališča deležnikov in oblikovala priporočila. Skupina bi morala po možnosti vključevati več predstavnikov z vsakega strokovnega področja, tako iz akademskih krogov kot civilne družbe. Komisija se zavzema za uravnotežen izbor strokovnjakov.

Prijave je mogoče oddati do sredine decembra. Strokovna skupina na visoki ravni naj bi delo začela januarja 2018 in bila dejavna več mesecev.

Ozadje

Spletne platforme in druge internetne storitve omogočajo nove načine, s katerimi se lahko ljudje povezujejo, razpravljajo in zbirajo informacije. Širjenje novic, katerih namen je zavajanje bralcev, postaja vse večja težava za delovanje naših demokracij, saj vpliva na to, kako ljudje dojemajo realnost.

Komisija je 17. in 18. novembra 2016 gostila drugi letni kolokvij o temeljnih pravicah, posvečen medijskemu pluralizmu in demokraciji. Sodeč po raziskavi Eurobarometer, objavljeni 17. novembra 2016, so evropski državljani zaskrbljeni glede neodvisnosti medijev in raven zaupanja v medije je nizka.

Predsednik Jean-Claude Juncker je v poslanici komisarki za digitalno gospodarstvo in družbo Mariji Gabriel naložil, naj prouči izzive, ki jih spletne platforme pomenijo za naše demokracije zaradi širjenja lažnih informacij, in spodbudi razmišljanje o tem, kaj je potrebno storiti na ravni EU za zaščito naših državljanov.

Evropski parlament je junija 2017 sprejel resolucijo, ki Komisijo poziva, naj temeljito analizira sedanje stanje in pravni okvir glede lažnih novic ter preveri možnost zakonodajnega ukrepanja za omejitev širjenja lažnih vsebin. Komisija je potrdila, da je to prednostna naloga, in pobudo proti lažnim novicam na spletu vključila v delovni program za leto 2018.

Več informacij

Javno posvetovanje

Povabilo k oddaji prijave: strokovna skupina na visoki ravni

Pretakanje konference deležnikov s spleta: 13. in 14. novembra

Govor komisarke Marije Gabriel na konferenci deležnikov

Govor podpredsednika Evropske komisije Andrusa Ansipa v Evropskem parlamentu 5. aprila 2017

 

 

 

PRILOGA

Oblikovanje strategije EU zoper širjenje lažnih novic na spletu

Ključne pobude in dogodki Komisije:

  • marca 2015: na podlagi mandata Evropskega sveta je bila pri ESZD ustanovljena projektna skupina za vzhodno strateško obveščanje, da bi dnevno prepoznavala in analizirala aktualne ruske kampanje dezinformiranja ter ozaveščala o njih;

  • maja 2016: predstavitev sporočila o spletnih platformah, ki panogo spodbuja, naj okrepi prostovoljna prizadevanja proti praksam, kot so lažne ali zavajajoče spletne ocene;

  • 13. novembra 2017: začetek javnega posvetovanja in ustanovitev skupine na visoki ravni o lažnih novicah, srečanje deležnikov v Bruslju ob stalnem dialogu z državami članicami;

  • januarja 2018: prvi sestanek skupine na visoki ravni o lažnih novicah;

  • marca 2018: rezultati javnega posvetovanja in raziskave Eurobarometer;

  • aprila 2018: poročilo skupine na visoki ravni;

  • spomladi 2018: sporočilo o lažnih novicah in dezinformiranju na spletu.

 

Predstavništva Komisije v državah članicah EU in zunanje delegacije v tretjih državah bodo sodelovali v razpravi in zbirali informacije o nacionalnih pravilih in pobudah zoper širjenje lažnih novic v svojih državah.

 

 

IP/17/4481

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar