Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Næste skridt i kampen mod falske nyheder: Kommissionen opretter en ekspertgruppe på højt niveau og søsætter en offentlig høring

Bruxelles, den 13. november 2017

Kommissionen har i dag søsat en offentlig høring om falske nyheder og misinformation på nettet og oprettet en ekspertgruppe på højt niveau, hvor den akademiske verden, onlineplatforme, nyhedsmedier og civilsamfundsorganisationer er repræsenteret.

Ekspertgruppens arbejde og resultatet af den offentlige høring skal bidrage til at udvikle en strategi på EU-niveau for, hvordan vi skal håndtere spredningen af falske nyheder, og den skal fremlægges i foråret 2018.

Kommissionens førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "Friheden til at modtage og videregive oplysninger og mediernes pluralisme er nedfældet i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Vi lever i en tid, hvor strømmen af oplysninger og misinformation er blevet helt overvældende. Det er derfor, vi skal give borgerne de nødvendige værktøjer til at gennemskue falske nyheder, forbedre tilliden på nettet og forvalte de oplysninger, borgerne får." 

Andrus Ansip, næstformand med ansvar for det digitale indre marked, tilføjer: "Vi skal finde en balance mellem ytringsfrihed, mediepluralisme og borgernes ret til forskelligartede og pålidelige oplysninger. Alle relevante aktører som onlineplatforme og nyhedsmedier bør bidrage til at finde en løsning."

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, udtaler: "Grundlaget for dette tiltag er forsvaret af borgernes ret til oplysninger af høj kvalitet, som er en af hjørnestenene i vores demokrati. Jeg ønsker en åben og bred debat om falske nyheder for at tage hånd om dette komplekse fænomen og hjælpe os forbi de udfordringer, vi står over for."

Der indhentes input fra offentligheden frem til februar

Borgere, sociale medieplatforme, nyhedsorganisationer (TV-selskaber, trykte medier, nyhedsbureauer og faktatjekkere), forskere og offentlige myndigheder opfordres alle til at dele deres synspunkter i den offentlige høring frem til midten af februar. I høringen indsamles holdninger til, hvad der kan gøres på EU-niveau for at give borgerne effektive værktøjer til at identificere, hvilke oplysninger der er pålidelige og efterprøvede, og for at de kan tilpasse sig den digitale tidsalders udfordringer.

Bidragene forventes at falde inden for tre hovedområder:

  1. Vurdering af problemets omfang, dvs. hvordan borgere og interessenter opfatter falske nyheder, hvordan de er opmærksomme på misinformation på nettet, og i hvor høj grad de stoler på forskellige medier

  2. Vurdering af de allerede gennemførte tiltag, som platforme, nyhedsmedier og civilsamfundsorganisationer har truffet for at modvirke spredningen af falske nyheder på nettet, samt holdninger til relevante interessenters roller og ansvarsområder

  3. Mulige fremtidige tiltag til at styrke borgernes adgang til pålidelige og efterprøvede oplysninger og modvirke spredning af misinformation på nettet

Denne høring omhandler kun falske nyheder og misinformation på nettet, når indholdet ikke i sig selv er ulovligt, og således ikke er omfattet af eksisterende lovgivningsmæssige eller selvregulerende tiltag på nationalt niveau eller EU-niveau.

Ekspertgruppen på højt niveau tager imod ansøgninger

Kommissionen opfordrer eksperter til at ansøge om at komme med i ekspertgruppen på højt niveau om falske nyheder, som skal bistå Kommissionen med rådgivning om vurdering af fænomenet, definitionen af de relevante interessenters roller og ansvarsområder, forståelse af den internationale dimension, vurdering af, hvad der står på spil, og med at udarbejde henstillinger. Gruppen skal så vidt muligt omfatte adskillige repræsentanter for hvert ekspertiseområde, det være sig den akademiske verden eller civilsamfundet. Kommissionen stiler mod at opnå et afbalanceret udvalg af eksperter.

Der er mulighed for at indgive en ansøgning frem til midten af december. Ekspertgruppen på højt niveau forventes at påbegynde sit arbejde i januar, og det vil pågå i adskillige måneder.

Baggrund

Onlineplatforme og andre internettjenester har givet os nye muligheder for at blive forbundet, debattere og indsamle oplysninger. Spredning af nyheder, der bevidst vildleder læserne, er blevet et stadig større problem for den måde, vores demokratier fungerer på, og de påvirker folks forståelse af virkeligheden.

Den 17. og 18. november 2016 var Kommissionen vært for det andet årlige kollokvium om grundlæggende rettigheder, som handlede om "Mediepluralisme og demokrati". En Eurobarometerundersøgelse, som blev offentliggjort den 17. november 2016 viste, at de europæiske borgere er bekymrede for mediernes uafhængighed, og at tilliden til medierne er lav.

I sin opgavebeskrivelse gav formand Jean-Claude Juncker kommissæren for den digitale økonomi og det digitale samfund, Mariya Gabriel, til opgave at se på de udfordringer, som onlineplatforme udgør for demokratiet for så vidt angår spredning af falske oplysninger, og at igangsætte overvejelser om, hvad der er behov for på EU-niveau for at beskytte vores borgere.

I juni 2017 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, hvori den opfordrede Kommissionen til at gennemføre en dybdegående analyse af den nuværende situation og den retlige ramme for så vidt angår falske nyheder og til at undersøge muligheden for at gennemføre et lovgivningsmæssigt indgreb med henblik på at begrænse udbredelse og spredning af falsk indhold. Kommissionen har bekræftet, at dette er en prioritet, og den har inkluderet initiativet mod falske nyheder på nettet i sit arbejdsprogram for 2018.

Yderligere oplysninger

Offentlig høring

Indkaldelse af ansøgninger: Ekspertgruppe på højt niveau

Online streaming af interessentkonferencen: 13. november og 14. november

Kommissær Mariya Gabriels tale på interessentkonferencen

Næstformand Andrus Ansips tale i Europa-Parlamentet, den 5. april 2017

 

 

 

BILAG

Opbygning af en EU-strategi til at bekæmpe spredningen af falske nyheder på nettet

Kommissionens vigtigste initiativer og events:

  • Marts 2015: På Det Europæiske Råds mandat blev EU-Udenrigstjenestens East Strategic Communication Task Force oprettet med henblik på dagligt at identificere, analysere og udbrede kendskabet til Ruslands løbende misinformationskampagner

  • Maj 2016: Offentliggørelse af meddelelsen om onlineplatforme, som opfordrer branchen til at øge den frivillige indsats for at modvirke brugen af falske og vildledende onlineanmeldelser

  • 13. november 2017: Lancering af den offentlige høring og ekspertgruppen på højt niveau om falske nyheder, event for interessenter i Bruxelles kombineret med en løbende dialog med medlemsstaterne

  • Januar 2018: Første møde i højniveaugruppen om falske nyheder

  • Marts 2018: Resultater af den offentlige høring og Eurobarometerundersøgelsen

  • April 2018: Rapport fra højniveaugruppen

  • Foråret 2018: Meddelelse om falske nyheder og misinformation på nettet

 

Kommissionens repræsentationer i EU-medlemsstaterne og eksterne delegationer i tredjelande deltager i debatter og indsamler oplysninger om nationale regler og initiativer, som modvirker spredning af falske nyheder i deres lande.

 

 

IP/17/4481

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar