Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská komise podniká další kroky proti falešným zprávám: Zřizuje expertní skupinu a spouští veřejnou konzultaci

Brusel 13. listopadu 2017

Komise dnes zahájila veřejnou konzultaci týkající se problematiky falešných zpráv (tzv. fake news) a šíření dezinformací na internetu. Vytvořila také expertní skupinu na vysoké úrovni, v níž budou zastoupeny akademická obec, online platformy, zpravodajská média a organizace občanské společnosti.

Na základě práce expertní skupiny a výsledků veřejné konzultace bude vypracována strategie EU proti šíření falešných zpráv, která bude představena příští rok na jaře.

„Svoboda přijímat a rozšiřovat informace, stejně tak jako pluralita sdělovacích prostředků jsou zakotveny v Listině základních práv EU,“ uvedl první místopředseda Komise Frans Timmermans. „Žijeme v době, kdy jsme doslova zaplaveni informacemi, a to pravdivými i klamavými. Proto musíme dát občanům k dispozici nástroje, aby dokázali rozpoznat falešné zprávy a nakládat s informacemi, které získávají, a aby se celkově zvýšila důvěra na internetu.“ 

Místopředseda Komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip k tomu dodal: „Musíme nalézt rovnováhu mezi svobodou projevu, pluralitou sdělovacích prostředků a právem občanů na přístup k různorodým a spolehlivým informacím. Do řešení této problematiky by se měly zapojit všechny zainteresované subjekty, mimo jiné online platformy a zpravodajská média.“

„V první řadě chci bránit právo občanů na kvalitní informace. Toto právo je základem naší demokracie,“ prohlásila komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová. „Přeji si vést na téma falešných zpráv otevřenou a všestrannou diskusi, abychom se s tímto složitým fenoménem dokázali vypořádat.“

Veřejná konzultace poběží až do února 2018

K problematice se mohou v rámci veřejné konzultace organizované Komisí vyjádřit občané, sociální média, zpravodajské organizace (provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání, tištěná média, tiskové agentury, internetová média a subjekty ověřující faktickou správnost údajů), výzkumní pracovníci i veřejnoprávní orgány, a to do poloviny února příštího roku. Cílem je zjistit, jaká opatření by se podle respondentů mohla na úrovni EU přijmout, aby občané dokázali snadno rozpoznat spolehlivé a ověřené informace a uměli se lépe vypořádat s nástrahami digitální éry.

Dotazník konzultace se zaměřuje na tři hlavní oblasti:

  1. rozsah problému, tj. jak falešné zprávy vnímají občané a jednotlivé zainteresované subjekty, jaké mají povědomí o šíření dezinformací na internetu a jak důvěřují jednotlivým médiím,

  2. zhodnocení kroků, které již platformy, zpravodajská média a organizace občanské společnosti proti šíření falešných zpráv na internetu podnikly, a dále názory na úlohu a odpovědnost jednotlivých zainteresovaných subjektů,

  3. možná budoucí opatření, aby měli občané lepší přístup ke spolehlivým a ověřeným informacím a zabránilo se šíření dezinformací na internetu.

Předmětem této konzultace jsou pouze takové falešné zprávy a dezinformace šířené po internetu, jejichž obsah není sám o sobě protiprávní, a nevztahují se na něj tudíž stávající legislativní či samoregulační opatření na úrovni EU nebo jednotlivých členských států.

Hledají se členové expertní skupiny

Evropská komise vyzývá odborníky, kteří mají o účast ve skupině na vysoké úrovni pro potírání falešných zpráv zájem, aby se jí přihlásili. Skupina bude Komisi poskytovat poradenství, aby bylo možné lépe určit rozsah tohoto jevu a jeho mezinárodní rozměr, vymezit úlohu a odpovědnost všech zainteresovaných subjektů, vyhodnotit jednotlivá stanoviska a vypracovat doporučení. Komise usiluje o vyvážený výběr odborníků, a proto by ve skupině mělo z každé související odborné oblasti být pokud možno několik zástupců, ať už z akademické sféry nebo z občanské společnosti.

Přihlášky je možné podávat do poloviny prosince. Příslušná výzva s podrobným popisem kritérií je k dispozici zde. Skupina by měla zahájit činnost v lednu 2018 a bude pracovat po dobu několika měsíců.

Souvislosti

Online platformy a další internetové služby nabízejí nové způsoby komunikace a výměny a získávání informací. Šíření záměrně klamavých zpráv ovšem ovlivňuje to, jak lidé vnímají skutečnost, a ve stále větší míře tak ohrožuje fungování naší demokracie.

Ve dnech 17. a 18. listopadu 2016 pořádala Komise druhé výroční kolokvium o základních právech, a to na téma „Pluralita médií a demokracie“. Z průzkumu Eurobarometr zveřejněného 17. listopadu 2016 vyplynulo, že Evropané mají o nezávislost médií obavy a že se média netěší velké důvěře.

pověřovacím dopise dal předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker komisařce pro digitální ekonomiku a společnost Marije Gabrielové za úkol, aby se zabývala problémy, které pro naši demokracii online platformy představují, pokud jde o šíření falešných informací. Zároveň má zahájit diskusi o tom, co by bylo možné v zájmu ochrany občanů podniknout na úrovni EU.

V červnu 2017 Evropský parlament přijal usnesení, v němž Komisi vyzývá, aby provedla důkladnou analýzu současné situace a právního rámce z hlediska falešných zpráv a aby ověřila, jak by bylo možné šíření nepravdivého obsahu omezit legislativně. Komise potvrdila, že toto téma vnímá jako prioritu a iniciativu proti šíření falešných zpráv na internetu zahrnula do svého pracovního programu na rok 2018.

Další informace

Veřejná konzultace

Výzva k podávání přihlášek: expertní skupina na vysoké úrovni

Online streaming mnohostranné konference: 13. listopadu a 14. listopadu

Projev komisařky Gabrielové na mnohostranné konferenci

Projev místopředsedy Andruse Ansipa v Evropském parlamentu, 5. dubna 2017

 

 

 

PŘÍLOHA

Vypracování strategie EU proti šíření falešných zpráv na internetu

Hlavní iniciativy Komise a související akce:

  • březen 2015: Na základě mandátu Evropské rady byla v Evropské službě pro vnější činnost vytvořena pracovní skupina pro strategickou komunikaci East StratCom. Jejím úkolem je soustavně rozpoznávat a analyzovat probíhající ruské dezinformační kampaně a informovat o nich.

  • květen 2016: Zveřejněno sdělení o online platformách, které apeluje na firmy, aby z vlastní iniciativy více bojovaly proti praktikám typu falešných nebo klamavých online recenzí.

  • 13. listopadu 2017: Spuštění veřejné konzultace na téma falešných zpráv. Práci zahajuje příslušná skupina na vysoké úrovni. V Bruselu se koná mnohostranná akce spojená s průběžným dialogem s členskými státy.

  • leden 2018: První zasedání skupiny na vysoké úrovni pro potírání falešných zpráv

  • březen 2018: Výsledky veřejné konzultace a průzkumu Eurobarometr

  • duben 2018: Zpráva skupiny na vysoké úrovni

  • jaro 2018: Sdělení na téma falešných zpráv a šíření dezinformací na internetu

 

Do diskuse se zapojí i zastoupení Komise v jednotlivých členských státech EU a delegace ve třetích zemích. Jejich úkolem bude shromáždit informace o pravidlech a iniciativách proti šíření falešných zpráv v příslušných zemích.

 

 

IP/17/4481

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar