Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Следващи стъпки в борбата с фалшивите новини — Комисията създава експертна група на високо равнище и започва обществена консултация

Брюксел, 13 ноември 2017 r.

Днес Комисията започна обществена консултация относно фалшивите новини и онлайн дезинформацията. Освен това тя създава експертна група на високо равнище с участието на представители на научните среди, онлайн платформи, информационни медии и организации на гражданското общество.

Дейността на експертната група на високо равнище и резултатите от обществената консултация ще допринесат за разработването на стратегия на равнище ЕС за борба с разпространението на фалшиви новини. Тя ще бъде представена през пролетта на 2018 г.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: Свободата на получаване и споделяне на информация и плурализмът на медиите са залегнали в Хартата на основните права на ЕС. Живеем в епоха, когато е почти невъзможно да се ориентираш в потока от информация и дезинформация. Затова трябва да предоставим на гражданите инструменти за откриване на фалшивите новини, подобряване на доверието онлайн и управление на получаваната от тях информация. 

Андрус Ансип, заместник-председател на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, каза: Трябва да намерим подход, при който има баланс между свободата на словото, медийния плурализъм и правото на гражданите на достъп до разнообразна и надеждна информация. Всички имащи отношение към проблема участници, като онлайн платформите или информационните медии, трябва да бъдат част от неговото решение.

Мария Габриел, комисар за цифровата икономика и цифровото общество, отбеляза: В основата на моите действия стои защитата на правото на гражданите на качествена информация, което е един от фундаментите на нашата демокрация. Искам да се проведе открита и широка дискусия за фалшивите новини, за да вземем мерки във връзка с това явление и да преодолеем предизвикателствата, които стоят пред нас.

Мнения и коментари от страна на обществеността се очакват до февруари

Гражданите, социалните медии, новинарски организации (излъчващи радио- и телевизионни оператори, печатни медии, новинарски агенции, онлайн медии и проверители на факти), изследователи и публични органи се приканват да споделят мненията си в рамките на обществената консултация до средата на февруари. Чрез нея ще бъдат събрани мнения за това какви действия могат да бъдат предприети на равнище ЕС, за да се предоставят на гражданите ефективни инструменти за идентифициране на надеждна и проверена информация и за адаптиране към предизвикателствата в ерата на цифровите технологии.

Очакват се отговори в три основни области:

  1. Проучване на същността на проблема, тоест как гражданите и заинтересованите страни възприемат фалшивите новини, по какъв начин откриват онлайн дезинформацията и до каква степен се доверяват на различни медии

  2. Оценка на мерките, които вече са предприети от платформи, новинарски медийни компании и организации на гражданското общество, за да се попречи на разпространението на фалшиви новини онлайн, както и мнения за ролите и отговорностите на съответните заинтересовани страни

  3. Евентуални бъдещи действия за укрепване на достъпа на гражданите до надеждна и проверена информация и за предотвратяване на разпространяването на дезинформация в интернет

Тази консултация се отнася единствено до фалшивите новини и онлайн дезинформацията, при които съдържанието само по себе си не е незаконно и поради това не е обхванато от съществуващите законодателни мерки и мерки за саморегулиране на национално и европейско равнище.

Приемат се кандидатури за експертната група на високо равнище

Комисията приканва специалистите да кандидатстват за участие в експертната група на високо равнище относно фалшивите новини. Тя ще предоставя съвети на Комисията във връзка със същността на проблема, ще дефинира ролята и отговорностите на съответните заинтересовани страни, като взема предвид международното измерение и различните позиции, а също така ще формулира препоръки. Доколкото е възможно, групата трябва да включва по няколко представители от всяка област на експертни познания, независимо дали става дума за академичните среди или за гражданското общество. Целта на Комисията е подборът на експерти да бъде балансиран.

Крайният срок за представяне на кандидатури е средата на декември. Очаква се експертната група на високо равнище да започне работа през януари 2018 г., като е предвидено нейната дейност да продължи няколко месеца.

Контекст

Онлайн платформите и другите интернет услуги предоставят на хората нови начини за връзка, дискусии и събиране на информация. Разпространението на новини, които умишлено подвеждат читателите, обаче се превръща във все по-голям проблем за функционирането на нашите демокрации, като засяга начина, по който хората възприемат действителността.

На 17 и 18 ноември 2016 г. Комисията бе домакин на втория годишен колоквиум за основните права, чиято тема бе Медиен плурализъм и демокрация. Публикуваните на 17 ноември 2016 г. резултати от проучване Евробарометър показаха, че европейските граждани са обезпокоени за независимостта на медиите и нямат особено голямо доверие в тях.

В своето писмо за определяне на ресора председателят Жан-Клод Юнкер постави задача на комисаря по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел да обърне внимание на предизвикателствата за нашата демокрация, свързани с разпространяването на фалшива информация в онлайн платформите, и да даде начало на процес на дискусии за това какво е необходимо на равнище ЕС за защита на гражданите.

През юни 2017 г. Европейският парламент прие резолюция, призоваваща Комисията да анализира задълбочено настоящото положение и правната рамка относно фалшивите новини и да провери възможността за законодателна намеса с цел ограничаване на разпространението на фалшиво съдържание. Комисията потвърди, че това е неин приоритет, и включи инициативата за борба с фалшивите новини в своята работна програма за 2018 г..

За повече информация

Обществена консултация

Покана за представяне на кандидатури: Експертна група на високо равнище

Пряко излъчване онлайн на конференцията с участието на множество заинтересовани страни: 13 ноември и 14 ноември

Реч на комисар Габриел на конференцията с участието на множество заинтересовани страни

Реч на заместник-председателя Андрус Ансип в Европейския парламент, 5 април 2017 г.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изготвяне на стратегия на ЕС за борба с разпространяването на фалшиви новини онлайн

Основни инициативи и прояви на Комисията:

  • Март 2015 г.: С мандат от Европейския съвет бе създадена оперативната група на ЕС за стратегическа комуникация към Европейската служба за външна дейност. Нейната задача е ежедневно да открива, анализира и повишава осведомеността за текущите дезинформационни кампании на Русия

  • Май 2016 г.: Представяне на съобщението относно онлайн платформите, в което се насърчава секторът да полага повече доброволни усилия за борба с практики като фалшивите или подвеждащите онлайн отзиви

  • 13 ноември 2017 г.: Начало на обществената консултация и на създаването на групата на високо равнище относно фалшивите новини, проява с участието на множество заинтересовани страни в Брюксел, съчетана с постоянен диалог с държавите членки

  • Януари 2018 г.: Първо заседание на групата на високо равнище относно фалшивите новини

  • Март 2018 г.: Резултати от обществената консултация и проучването „Евробарометър“

  • Април 2018 г.: Доклад на групата на високо равнище

  • Пролетта на 2018 г.: Съобщение относно фалшивите новини и онлайн дезинформацията

 

Представителствата на Комисията в държавите — членки на ЕС и делегациите в държави извън ЕС ще участват в дебата и ще събират информация за националните правила и инициативи в отговор на разпространяването на фалшиви новини в съответните държави.

 

 

IP/17/4481

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar