Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Viitorul Europei: Comisia se întâlnește cu lideri ai cultelor religioase pentru a discuta despre o Uniune eficientă, bazată pe valori

Bruxelles, 7 noiembrie 2017

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a găzduit astăzi, în prezența vicepreședintelui Parlamentului European, Mairead McGuinness, o reuniune la nivel înalt cu lideri ai cultelor religioase din întreaga Europă.

Această a 13-a întâlnire anuală la nivel înalt a avut loc în contextul dezbaterii actuale privind viitorul Europei, lansată de președintele Juncker la 1 martie, odată cu publicarea Cărții albe a Comisiei.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Viitorul Europei este în mâinile cetățenilor săi. Conturarea viitorului nostru este o responsabilitate colectivă, iar valorile noastre comune sunt busola care ne ghidează. Dialogul periodic cu organizațiile confesionale și neconfesionale, în egală măsură, ne permite să abordăm tematica viitorului nostru comun din mai multe perspective. Doar printr-un dialog incluziv putem să trasăm cel mai bine direcțiile noastre comune”.

Reuniunea de astăzi, care se înscrie în dialogul periodic cu bisericile, comunitățile religioase, organizațiile filosofice și neconfesionale, prevăzut de articolul 17 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)* , a reprezentat o ocazie de a aborda în detaliu chestiuni referitoare la valori și guvernanță. Dezbaterile actuale privind viitorul Europei au ca scop crearea unei Europe mai unite, mai puternice și mai democratice. Participanții au abordat și problema dimensiunii sociale a Europei, referindu-se în special la aspecte sociale și de mediu și la modalitățile prin care se poate construi o Europă mai puternică pe baza principiilor solidarității, justiției sociale și sustenabilității. Liderii prezenți au fost invitați să colaboreze cu Comisia de-a lungul acestui proces de reflecție pe marginea viitorului Europei. Părțile au convenit că dialogul referitor la aspectele abordate astăzi ar trebui să continue.

Context

Comisia Europeană se întrunește periodic, în cadrul unor reuniuni la nivel înalt sau la nivel de grup de lucru, cu reprezentanții bisericilor, asociațiilor și comunităților religioase, precum și cu cei ai organizațiilor filosofice și neconfesionale.

Întâlnirea de astăzi cu liderii cultelor religioase este cea de-a 13-a reuniune la nivel înalt organizată de Comisie. Începând din 2009, dialogul cu bisericile, comunitățile religioase și organizațiile filosofice și neconfesionale este consacrat în Tratatul de la Lisabona (articolul 17 din TFUE). Dialogul intră în sfera de răspundere a prim-vicepreședintelui Timmermans. Reuniunea anuală cu organizațiile neconfesionale, desfășurată la 19 iunie 2017, s-a axat tot pe tema viitorului Europei (a se vedea comunicatul de presă).

În martie, Comisia a prezentat Cartea albă prin care s-a lansat procesul de reflecție privind viitorul Europei. Comisia s-a angajat apoi să organizeze dialoguri în orașele și regiunile Europei pentru a încuraja grupuri cât mai diverse de cetățeni să ia parte la dezbatere și să contribuie la conturarea viitorului Europei în perspectiva anului 2025. În discursul său din 2017 privind starea Uniunii, președintele Juncker și-a prezentat în detaliu viziunea asupra viitorului Europei, subliniind faptul că Europa este, înainte de orice, o Uniune a valorilor. Președintele Juncker a prezentat și o foaie de parcurs pentru o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică.

Pentru informații suplimentare

Starea Uniunii 2017

Cartea albă privind viitorul Europei și calea de urmat

Dialogul Comisiei Europene cu bisericile, comunitățile religioase și organizațiile filosofice și neconfesionale

Lista participanților

 • Imam Seyran ATEŞ, fondatorul moscheii Ibn Rushd-Goethe din Berlin
 • Mitropolitul CLEOPAS al Suediei și al întregii Scandinavii, Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului
 • Elder Massimo DE FEO, Președinția europeană a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă
 • Ron EICHHORN, președintele Uniunii budiste europene
 • Mitropolitul EMMANUEL al Franței, vicepreședinte al Conferinței Bisericilor Europene, Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului
 • Albert GUIGUI, rabinul șef al Bruxelles-ului
 • Episcopul Jean-Claude HOLLERICH, arhiepiscop al Luxemburgului
 • Imam Tareq OUBROU, mare imam al Bordeaux-ului
 • Irmgard SCHWAETZER, președintele Sinodului Bisericii Evanghelice Germane (EKD)
 • Noel TREANOR, episcop de Down și Connor
 • Arhiepiscopul Urmas VIILMA, Biserica Evanghelică Luterană din Estonia

*actualizare la data de 09.11.2017

IP/17/4342

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar