Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie spreekt met religieuze leiders over de toekomst van Europa als doeltreffende en op waarden gebaseerde Unie

Brussel, 7 november 2017

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, was vandaag gastheer van een bijeenkomst op hoog niveau met religieuze leiders uit heel Europa. Ook de vicevoorzitter van het Europees Parlement, Mairead McGuinness, was aanwezig.

Deze dertiende jaarlijkse bijeenkomst op hoog niveau vond plaats in het kader van het debat over de toekomst van Europa, waarvoor voorzitter Juncker op 1 maart de aanzet heeft gegeven met het witboek van de Commissie.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans: “De toekomst van Europa ligt in handen van zijn burgers. Die toekomst gestalte te geven, is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, en onze gedeelde waarden zijn daarbij ons kompas. Door regelmatig in dialoog te gaan met zowel confessionele als niet-confessionele organisaties kunnen we onze gezamenlijke toekomst vanuit verschillende perspectieven benaderen. Een inclusieve dialoog maakt het mogelijk de beste koers voor de toekomst uit te zetten.”

Deze bijeenkomst op hoog niveau maakt deel uit van de regelmatige dialoog met kerken, religieuze gemeenschappen, levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties in de zin van artikel 17 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)*. In dat kader is vandaag gesproken over zaken die betrekking hebben op waarden en governance. In het huidige debat over de toekomst van Europa staat de vraag centraal hoe Europa meer verenigd, sterker en democratischer kan worden gemaakt. De deelnemers hebben ook gesproken over de menselijke dimensie van Europa, waarbij met name is gekeken naar de sociale en milieuaspecten en naar hoe Europa kan worden gegrondvest op solidariteit, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid. De betrokken leiders zijn uitgenodigd om gedurende het hele proces van bezinning op de toekomst van Europa mee te denken met de Commissie. Er is afgesproken om in gesprek te blijven over de zaken die vandaag aan de orde zijn gekomen.

Achtergrond

De Europese Commissie organiseert regelmatig bijeenkomsten op hoog niveau en discussies met kerken en religieuze organisaties en gemeenschappen enerzijds en levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties anderzijds.

De bijeenkomst op hoog niveau met religieuze leiders die vandaag heeft plaatsgevonden, was de dertiende in een jaarlijkse reeks waarmee de Commissie is begonnen in 2009, toen de dialoog met kerken en religieuze gemeenschappen alsook met levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties in het Verdrag van Lissabon werd vastgelegd (artikel 17 VWEU). Deze dialoog valt onder de verantwoordelijkheid van eerste vicevoorzitter Timmermans. De Commissie heeft haar jaarlijkse bijeenkomst met niet-confessionele organisaties gehouden op 19 juni 2017. Deze stond eveneens in het teken van de toekomst van Europa (zie het persbericht).

In maart heeft de Commissie met een witboek de aanzet gegeven voor een proces van bezinning op de toekomst van Europa. Vervolgens beloofde de Commissie in Europese steden en regio's dialogen met verschillende groepen te zullen organiseren om het debat aan te moedigen over hoe Europa er in 2025 uit moet zien. In zijn toespraak over de staat van de Unie 2017 werkte voorzitter Juncker zijn visie op de toekomst van Europa verder uit en onderstreepte hij dat Europa in de eerste plaats een Unie van waarden is. Ook heeft de voorzitter een routekaart naar een meer verenigde, sterkere en meer democratische Unie gepresenteerd.

Meer informatie

Staat van de Unie 2017

Witboek over de toekomst van Europa en de te volgen weg

Dialoog van de Europese Commissie met kerken, religieuze gemeenschappen en levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties

Deelnemerslijst

 • Imam Seyran ATEŞ, stichter van de Ibn Rushd-Goethemoskee in Berlijn
 • Metropoliet CLEOPAS van Zweden en heel Scandinavië, Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel
 • Ouderling Massimo DE FEO, presidium van het gebied Europa van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
 • De heer Ron EICHHORN, voorzitter van de Europese Boeddhistische Unie
 • Metropoliet EMMANUEL van Frankrijk, vicevoorzitter van de Conferentie van Europese Kerken, Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel
 • Rabbijn Albert GUIGUI, hoofdrabbijn van Brussel
 • Bisschop Jean-Claude HOLLERICH, aartsbisschop van Luxemburg
 • Imam Tareq OUBROU, Grootimam van Bordeaux
 • Mevrouw Irmgard SCHWAETZER, synodepreses van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD)
 • Bisschop Noel TREANOR, bisdom Down en Connor
 • Aartsbisschop Urmas VIILMA, Estische Evangelisch-Lutherse Kerk

 

*bijgewerkt op 9/11/2017

IP/17/4342

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar