Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas nākotne: Komisija pulcē reliģiskos līderus, lai apspriestu uz vērtībām balstītu un efektīvu Savienību

Briselē, 2017. gada 7. novembrī

Šodien Eiropas Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss rīkoja augsta līmeņa sanāksmi ar reliģiskajiem līderiem no visas Eiropas. Šajā sanāksmē piedalījās arī Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietniece Maireda Makginesa.

Šī 13. ikgadējā augsta līmeņa sanāksme notika saistībā ar pašreiz notiekošajām diskusijām par Eiropas nākotni, ko ar Komisijas balto grāmatu 1. martā aizsāka Komisijas priekšsēdētājs Junkers.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss teica: “Eiropas nākotne ir tās pilsoņu rokās. Šīs nākotnes veidošana ir mūsu kopīgā atbildība, mūsu kopīgās vērtības un mūsu kompass. Regulārs dialogs ar konfesionālajām organizācijām — tāpat kā ar nekonfesionālajām organizācijām — ļauj mums pievērsties jautājumam par mūsu kopīgo nākotni, raugoties no dažādām perspektīvām. Iekļaujošā dialogā mēs varam nospraust vislabāko ceļu uz mūsu kopīgo nākotni.”

Šodienas augsta līmeņa sanāksme, kas ir daļa no Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD)* 17. pantā paredzētā regulārā dialoga ar baznīcām, reliģiskajām apvienībām, filozofiskām un nekonfesionālām organizācijām, sniedza iespēju padziļināti apspriest ar vērtībām un pārvaldību saistītus jautājumus. Šīs diskusijas par Eiropas nākotni mērķis ir padarīt Eiropu vienotāku, stiprāku un demokrātiskāku. Dalībnieki pievērsās arī Eiropas humānajai dimensijai, jo īpaši tās sociālajai un vides dimensijai, kā arī tam, kā Eiropu var veidot, balstoties uz solidaritātes, sociālā taisnīguma un ilgtspējības principiem. Klātesošie līderi tika aicināti sadarboties ar Komisiju visā pārdomu procesā par Eiropas nākotni. Tika panākta vienošanās, ka dialogs par šodien apspriestajiem jautājumiem būtu jāturpina.

Konteksts

Eiropas Komisija regulāri rīko augsta līmeņa sanāksmes un diskusijas ar baznīcām un reliģiskām organizācijām un apvienībām, kā arī ar filozofiskām un nekonfesionālām organizācijām.

Šodienas augsta līmeņa sanāksme ar reliģiskajiem līderiem ir 13. ikgadējā Komisijas organizētā augsta līmeņa sanāksme. Kopš 2009. gada dialogs ar baznīcām, reliģiskajām apvienībām, filozofiskām un nekonfesionālām organizācijām ir nostiprināts Lisabonas līgumā (LESD 17. pants). Par šo dialogu ir atbildīgs priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss. Komisija 2017. gada 19. jūnijā organizēja ikgadējo sanāksmi ar nekonfesionālajām organizācijām par šo pašu tematu, proti, Eiropas nākotni (skatīt paziņojumu presei).

Martā Komisija nāca klajā ar balto grāmatu, aizsākot pārdomu procesu par Eiropas nākotni. Tajā Komisija apņēmās dažādās Eiropas pilsētās un reģionos rīkot dialogus ar dažādām grupām, lai veicinātu diskusijas par Eiropas perspektīvām līdz 2025. gadam. Savā 2017. gada runā par stāvokli Savienībā Komisijas priekšsēdētājs Junkers sīkāk izklāstīja savu redzējumu par Eiropas nākotni, uzsverot, ka Eiropa pirmām kārtām ir vērtību Savienība. Priekšsēdētājs Junkers arī izklāstīja Vienotākas, stiprākas un demokrātiskākas Savienības ceļvedi.

Plašāka informācija

Stāvoklis Savienībā — 2017. gads

Baltā grāmata par Eiropas nākotni un tālāko ceļu

Eiropas Komisijas dialogs ar baznīcām, reliģiskajām apvienībām un filozofiskām un nekonfesionālām organizācijām

Dalībnieku saraksts

 • Imams Seyran ATEŞ, Ibn Rushd-Goethe mošejas Berlīnē dibinātājs
 • Zviedrijas un visas Skandināvijas metropolīts CLEOPAS, Konstantinopoles Ekumeniskā patriarhija
 • Elders Massimo DE FEO, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Eiropas reģiona prezidentūra
 • Ron EICHHORN kungs, Eiropas Budistu savienības prezidents
 • Francijas metropolīts EMMANUEL, Eiropas Baznīcu konferences prezidenta vietnieks, Konstantinopoles Ekumeniskā patriarhija
 • Rabīns Albert GUIGUI, Briseles galvenais rabīns
 • Bīskaps Jean-Claude HOLLERICH, Luksemburgas arhibīskaps
 • Imams Tareq OUBROU, Bordo galvenais imams
 • Irmgard SCHWAETZER kundze, Vācijas Evaņģēliskās baznīcas (EKD) sinodes prezidente
 • Bīskaps Noel TREANOR, Down and Connor diecēzes bīskaps
 • Arhibīskaps Urmas VIILMA, Igaunijas Evaņģēliski luteriskā baznīca

* Atjaunināts 9.11.2017.

IP/17/4342

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar