Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos ateitis. Komisija sukvietė religinių bendruomenių vadovus padiskutuoti apie vertybėmis grindžiamą bei veiksmingą Sąjungą

Briuselis, 2017 m. lapkričio 7 d.

Šiandien pirmasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas surengė aukšto lygio susitikimą su religinių bendruomenių vadovais iš visos Europos. Jame taip pat dalyvavo Europos Parlamento pirmininko pavaduotoja Mairead McGuinness.

Šis 13-asis metinis aukšto lygio susitikimas vyko kaip dalis Komisijos pirmininko J.-C. Junkerio kovo 1 d. paskelbtoje Komisijos Baltojoje knygoje pradėtų diskusijų apie Sąjungos ateitį.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas kalbėjo: „Europos ateitis – jos piliečių rankose. Kurti tą ateitį, vadovaujantis mūsų bendromis vertybėmis, yra mūsų bendra atsakomybė. Reguliarus dialogas su religinėmis organizacijomis, kaip ir dialogas su nereliginėmis organizacijomis, leidžia mums skirtingais požiūriais svarstyti mūsų bendros ateities klausimą. Būtent įtraukiu dialogu geriausiai galime nubrėžti mūsų bendros ateities kursą“.

Šiandieninis aukšto lygio susitikimas, kuris yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV)* 17 straipsniu numatyto nuolatinio dialogo su bažnyčių, religinių bendruomenių, filosofinių ir nereliginių organizacijų atstovais dalis, suteikė progą išsamiai aptarti su vertybėmis ir valdymu susijusius klausimus. Šiose diskusijose dėl Europos ateities siekiama Europą padaryti vieningesnę, stipresnę ir demokratiškesnę. Susitikimo dalyviai taip pat nagrinėjo Europos žmogiškąjį aspektą, visų pirma socialinį ir aplinkos aspektus, bei tai, kaip Europa gali remtis solidarumo, socialinio teisingumo ir tvarumo principais. Dalyvaujantys religinių bendruomenių vadovai buvo paraginti dirbti išvien su Komisija per visą svarstymų apie Europos ateitį laikotarpį. Buvo sutarta, kad dialogas šiandien aptartais klausimais turėtų tęstis.

Pagrindiniai faktai

Europos Komisija reguliariai rengia aukšto lygio susitikimus su bažnyčiomis, religinėmis asociacijomis ir bendruomenėmis, taip pat su filosofinėmis ir nereliginėmis organizacijomis.

Šiandieninis aukšto lygio susitikimas su religinių bendruomenių vadovais yra 13-asis Komisijos surengtas metinis aukšto lygio susitikimas. Nuo 2009 m. dialogas su bažnyčiomis, religinėmis bendruomenėmis, filosofinėmis ir nereliginėmis organizacijomis yra įtvirtintas Lisabonos sutarties (SESV) 17 straipsnyje. Už šį dialogą atsakingas pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas F. Timmermansas. Ta pačia Europos ateities tema Komisija surengė metinį susitikimą su nereliginėmis organizacijomis 2017 m. birželio 19 d. (žr. pranešimą spaudai).

Kovo mėn. Komisija paskelbė Baltąją knygą, kuria pradėti svarstymai apie Europos ateitį. Tada Komisija įsipareigojo rengti dialogus įvairiuose Europos miestuose ir regionuose su įvairiomis grupėmis, siekdama paskatinti diskusijas dėl Europos perspektyvų 2025 m. 2017 m. pranešime apie Sąjungos padėtį Pirmininkas J.-C. Junckeris išdėstė savo Europos ateities viziją, pabrėždamas, kad Europa visų pirma yra vertybių sąjunga. Komisijos pirmininkas J.-C. Junckeris taip pat paskelbė vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Sąjungos kūrimo planą.

Daugiau informacijos

Sąjungos padėtis 2017 m.

Baltoji knyga dėl Europos ateities ir tolesni veiksmai

Europos Komisijos dialogas su bažnyčiomis, religinėmis bendruomenėmis, filosofinėmis ir nereliginėmis organizacijomis

Dalyvių sąrašas

 • Imamas Seyran ATEŞ, Rushd-Goethe mečetės Berlyne įkūrėjas
 • Švedijos ir visos Skandinavijos metropolitas CLEOPAS, Konstantinopolio ekumeninis patriarchatas
 • Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios Europos zonos pirmininkas, vyresnysis Massimo DE FEO
 • Europos budistų sąjungos pirmininkas Ron EICHHORN
 • Prancūzijos metropolitas EMMANUEL, Europos bažnyčių konferencijos pirmininko pavaduotojas, Konstantinopolio ekumeninis patriarchatas
 • Briuselio vyriausiasis rabinas Albert GUIGUI
 • Liuksemburgo arkivyskupas Jean-Claude HOLLERICH
 • Bordo didysis imamas Tareq OUBROU
 • Vokietijos evangelikų bažnyčios (EKD) sinodo pirmininkė Irmgard SCHWAETZER
 • Dauno ir Konoro vyskupas Noel TREANOR
 • Estijos evangelikų liuteronų bažnyčios arkivyskupas Urmas VIILMA

 

* atnaujinta 2017 11 09

IP/17/4342

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar