Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Európa jövője: a Bizottság meghívására vallási vezetők folytattak eszmecserét az értékalapú és hatékony Unióról

Brüsszel, 2017. november 7.

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke volt a házigazdája az európai vallási vezetők magas szintű találkozójának, amelyen az Európai Parlament alelnöke, Mairead McGuinness is megjelent.

E 13. alkalommal megrendezett magas szintű éves ülésre a Jean-Claude Juncker elnök által március 1-jén a bizottsági fehér könyvvel indított, Európa jövőjéről szóló, jelenleg is folyó vita keretében került sor.

Frans Timmermans első alelnök a következőket nyilatkozta: „Európa jövője a polgárok kezében van. E jövő alakítása közös felelősségünk, amelyhez közös értékeink biztosítanak iránytűt. A felekezeti szervezetekkel folytatott rendszeres párbeszéd – a világnézeti szervezetekkel folytatott párbeszédhez hasonlóan – lehetővé teszi számunkra, hogy különféle nézőpontokból vizsgáljuk meg közös jövőnk kérdését. Inkluzív párbeszéd segítségével alakíthatjuk ki legjobban közös jövőnk irányvonalát.”

A mai – az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 17. cikkében előirányzott, egyházakkal, vallási közösségekkel és világnézeti szervezetekkel folytatott rendszeres párbeszéd részét képező – magas szintű ülés alkalmat nyújtott az elmélyült eszmecserére, valamint az értékekkel és a kormányzással kapcsolatos kérdések megvitatására. Az Európa jövőjét érintő aktuális vita arról szól, hogy Európát egységesebbé, erősebbé és demokratikusabbá kívánjuk tenni. A résztvevők Európa emberi dimenziójáról is eszmét cseréltek, különösen szociális és környezetvédelmi vonatkozásairól, valamint arról, hogyan építhető Európa a szolidaritás, a társadalmi igazságosság és a fenntarthatóság alapelveire. A Bizottság felkérte a részt vevő vezetőket arra, hogy vegyenek részt az Európa jövőjével foglalkozó együttgondolkodási folyamatban. Megállapodtak arról, hogy folytatni kell a párbeszédet a ma tárgyalt kérdésekről.

Háttér-információk

Az Európai Bizottság és a különböző egyházak, vallási szervezetek és közösségek, illetve világnézeti szervezetek között rendszeresek a magas szintű találkozók és megbeszélések.

A vallási vezetők részvételével tartott mai magas szintű ülés a tizenharmadik a Bizottság által szervezett éves találkozók sorában. 2009 óta a Lisszaboni Szerződés (az EUMSZ 17. cikke) is előírja az egyházakkal, vallásokkal, vallási közösségekkel és világnézeti szervezetekkel való párbeszéd fenntartását. A párbeszéd Timmermans első alelnök felelősségi területéhez tartozik. A Bizottság a világnézeti szervezetekkel való éves ülését 2017. június 19-én tartotta, melynek témája szintén Európa jövője volt (lásd a sajtóközleményt).

Márciusban a Bizottság egy fehér könyv előterjesztésével együttgondolkodási folyamatot kezdeményezett Európa jövőjéről. A Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy Európa városaiban és régióiban párbeszédet folytat a különböző csoportokkal annak érdekében, hogy ösztönözze az Európa 2025-ös kilátásairól való vitát. Juncker elnök az Unió helyzetét értékelő 2017. évi beszédében részletesebben is kifejtette az Európa jövőjére vonatkozó elképzeléseit, kiemelve, hogy Európa mindenekelőtt az értékek Uniója. Juncker elnök emellett ütemtervet terjesztett elő egy egységesebb, erősebb és demokratikusabb Európa megvalósítására. Juncker elnök emellett ütemtervet terjesztett elő egy egységesebb, erősebb és demokratikusabb Európa megvalósítására.

További információk

Az Unió helyzete 2017-ben

Fehér könyv Európa jövőjéről és a továbblépés lehetséges irányairól

Az Európai Bizottság egyházakkal, vallási közösségekkel és világnézeti szervezetekkel folytatott párbeszéde

A találkozó résztvevőinek listája

 • Seyran ATEŞ imám, a berlini Ibn Rushd-Goethe mecset alapítója
 • CLEOPAS , Svédország és egész Skandinávia metropolitája, Konstantinápolyi Egyetemes Partiarkátusa
 • Massimo DE FEO, az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Európai Régiójának elnöke
 • Ron EICHHORN, az Európai Buddhista Unió elnöke
 • EMMANUEL, Franciaország metropolitája, az európai egyházak konferenciájának elnöke, Konstantinápolyi Egyetemes Partiarkátusa
 • Albert GUIGUI brüsszeli főrabbi
 • Jean-Claude HOLLERICH luxembourgi érsek
 • Tareq OUBROU, Bordeaux főimámja
 • Irmgard SCHWAETZER, a Németországi Evangélikus Egyház (EKD) Szinódusának elnöke
 • Noel TREANOR, Down és Connor püspöke
 • Urmas VIILMA, az Észt Evangélikus Lutheránus Egyház érseke

 

*(Frissítés: 2017.11.9.)

IP/17/4342

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar