Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa tulevik: Komisjon kutsub kokku usujuhid, et arutleda väärtuspõhise ja toimiva liidu üle

Brüssel, 7. november 2017

Täna korraldas Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans kõrgetasemelise kohtumise Euroopa usujuhtidega. Kohal oli ka Euroopa Parlamendi asepresident Mairead McGuinness.

Seekordne, arvult kolmeteistkümnes iga-aastane kõrgetasemeline kohtumine leidis aset Euroopa tuleviku üle peetava arutelu raames, mille käivitas komisjoni president Juncker 1. märtsil avaldatud valges raamatus.

Esimene asepresident Frans Timmermans märkis: „Euroopa tulevik on tema kodanike kätes. Tuleviku kujundamine on meie ühine vastutus ja ühised väärtused näitavad meile kätte õige suuna. Korrapärane dialoog usuliste organisatsioonidega, nagu ka mitteusulistega, võimaldab meil näha oma ühist tulevikku eri nurkade alt. Selline kaasav dialoog aitab meil leida parima tee ühise tulevikuni.

Tänane kõrgetasemeline kohtumine, mis on osa kirikute, usuühenduste ning filosoofiliste ja mitteusuliste organisatsioonidega peetavast regulaarsest dialoogist, nagu näeb ette Euroopa Liidu toimimise lepingu* artikkel 17, andis võimaluse põhjalikult arutada põhiväärtuste ja valitsemistavadega seotud küsimusi. Käimasolev arutelu Euroopa tuleviku üle võimaldab muuta Euroopat ühtsemaks, tugevamaks ja demokraatlikumaks. Osalejad käsitlesid ka Euroopa inimlikke aspekte, eelkõige sotsiaal- ja keskkonnaküsimusi ning seda, kuidas ehitada üles solidaarsuse, sotsiaalse õigluse ja jätkusuutlikkuse põhimõtetele toetuvat Euroopat. Kohalviibinud usujuhte kutsuti üles tegema komisjoniga koostööd kogu mõttevahetuse käigus Euroopa tuleviku üle. Lepiti kokku, et vestlusi täna arutatud küsimuste üle tuleks jätkata.

Taust

Euroopa Komisjoni ning kirikute, usuühingute ja -kogukondade ning filosoofiliste ja mitteusuliste organisatsioonide vahel toimuvad korrapäraselt kõrgetasemelised kohtumised ja arutelud.

Tänane kõrgetasemeline kohtumine usujuhtidega on järjekorras kolmeteistkümnes komisjoni korraldatud iga-aastane kõrgetasemeline kohtumine. Alates 2009. aastast on dialoog kirikute, usuühenduste ning filosoofiliste ja mitteusuliste organisatsioonidega sätestatud ka Lissaboni lepingus (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 17). Dialoog kuulub esimese asepresidendi Timmermansi vastutusalasse. Komisjoni iga-aastane kohtumine mitteusuliste organisatsioonidega leidis aset 19. juunil 2017 ning seal käsitleti samuti Euroopa tulevikku (vt pressiteade).

Märtsis esitas komisjon valge raamatu, millega algatati mõttevahetus Euroopa tuleviku üle. Seal seadis komisjon endale ülesandeks pidada kõnelusi eri sidusrühmadega Euroopa linnadest ja piirkondadest, et hoogustada arutelu Euroopa arenguvõimalustest aastani 2025. Oma 2017. aasta kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus kirjeldas president Juncker täpsemalt oma nägemust Euroopa tulevikust, rõhutades, et Euroopa Liit on eelkõige väärtuste liit. President Juncker tutvustas ka tegevuskava ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma liidu ülesehitamiseks.

Lisateave

Euroopa Liidu olukord 2017. aastal

Valge raamat Euroopa tuleviku kohta ja edasised sammud

Euroopa Komisjoni dialoog kirikute, usuühenduste ning filosoofiliste ja mitteusuliste organisatsioonidega

Osalejate nimekiri

 • Imaam Seyran ATEŞ, Berliini Ibn Rushd-Goethe mošee asutaja
 • Rootsi ja kogu Skandinaavia metropoliit KLEOPA, Konstantinoopoli oikumeeniline patriarhaat
 • Vanem Massimo DE FEO, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Euroopa piirkonna presidentkond
 • Hr Ron EICHHORN, Euroopa Budistliku Liidu president
 • Euroopa kirikute konverentsi asepresident ja Prantsusmaa metropoliit EMMANUEL, Konstantinoopoli oikumeeniline patriarhaat
 • Brüsseli ülemrabi Albert GUIGUI
 • Luksemburgi peapiiskop Jean-Claude HOLLERICH
 • Bordeaux' suurimaam Tareq OUBROU
 • Saksamaa Evangeelse Kiriku kirikukogu eesistuja Irmgard SCHWAETZER
 • Downi ja Connori piiskop Noel TREANOR
 • Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas VIILMA

* Ajakohastatud 9. novembril 2017.

IP/17/4342

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar