Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europas fremtid: Kommissionen samler religiøse ledere for at tale om et værdibaseret og velfungerende EU

Bruxelles, den 7. november 2017

Europa-Kommissionens førstenæstformand, Frans Timmermans, var i dag vært for et møde på højt plan med religiøse ledere fra hele Europa, hvori næstformand Mairead McGuinness fra Europa-Parlamentet også deltog.

Dette 13. årlige møde på højt plan fandt sted som led i den aktuelle debat om Europas fremtid, som kommissionsformand Jean-Claude Juncker søsatte med Kommissionens hvidbog den 1. marts.

Førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "Europas fremtid ligger i borgernes hænder. Det er vores fælles ansvar at forme fremtiden, og vores fælles værdier er vores kompas. Den løbende dialog med såvel religiøse organisationer som konfessionsløse organisationer gør det muligt at anskue vores fælles fremtid ud fra forskellige perspektiver. Det er gennem en inklusiv dialog, at vi bedst udstikker kursen for vores fælles fremtid."

Dagens møde på højt plan indgår i den almindelige dialog med kirker, trossamfund, filosofiske og konfessionsløse organisationer, som er fastsat i artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)*. Det er en god lejlighed til drøfte spørgsmål som værdier og god regeringsførelse. Den aktuelle debat om Europas fremtid handler om at gøre Europa mere forenet, stærkere og mere demokratisk. Deltagerne drøftede også EU's menneskelige dimension, navnlig de sociale og miljømæssige aspekter, og hvordan Europa kan baseres på principperne om solidaritet, social retfærdighed og bæredygtighed. Lederne blev opfordret til at arbejde sammen med Kommissionen under hele reflektionsprocessen om Europas fremtid. Deltagerne var enige om, at dialogen om de emner, der blev drøftet i dag, bør fortsætte.

Baggrund

Europa-Kommissionen afholder regelmæssigt møder og drøftelser på højt niveau med kirker og religiøse sammenslutninger og samfund samt filosofiske og konfessionsløse organisationer.

Dagens møde på højt plan med religiøse ledere er det 13. årlige møde på højt plan, der organiseres af Kommissionen. Kravet om, at Unionen skal opretholde en dialog med kirker, trossamfund og filosofiske og konfessionsløse organisationer, har siden 2009 været nedfældet i Lissabontraktaten (artikel 17). Førstenæstformand Frans Timmermans er ansvarlig for dialogen. Kommissionen afholdt den 19. juni 2017 sit årlige møde med konfessionsløse organisationer, hvor man også drøftede Europas fremtid (se pressemeddelelse).

I marts fremlagde Kommissionen sin hvidbog, som udgjorde startskuddet til reflektionerne om Europas fremtid. Kommissionen forpligtede sig i den forbindelse til at afholde dialoger med forskellige grupper rundt om i de europæiske byer og regioner for at tilskynde til en debat om Europas fremtidsudsigter frem til 2025. I sin tale om Unionens tilstand 2017 gjorde Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, yderligere rede for sin vision for Europas fremtid og understregede, at EU først og fremmest er et værdifællesskab. Jean-Claude Juncker udstak også en køreplan for en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union.

Yderligere oplysninger

Unionens tilstand 2017

Hvidbog om Europas fremtid og vejen frem

Europa-Kommissionens dialog med kirker, trossamfund og filosofiske og konfessionsløse organisationer

Deltagerliste

 • Imam Seyran Ateş, grundlægger af Ibn Rushd-Goethe-moskéen i Berlin
 • Metropolit Cleopas af Sverige og Skandinavien, Det Økumeniske Patriarkat i Konstantinopel
 • Ældste Massimo De Feo, europæisk formand for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
 • Ron Eichhorn, formand for foreningen af europæiske buddhister
 • Metropolit Emmanuel af Frankrig, næstformand for Konferencen af Europæiske Kirker, Det Økumeniske Patriarkat i Konstantinopel
 • Rabbiner Albert Guigui, overrabbiner i Bruxelles
 • Biskop Jean-Claude Hollerich, Luxembourgs ærkebiskop
 • Imam Tareq Oubrou, storimam i Bordeaux
 • Irmgard Schwaetzer, formand for synoden i den evangeliske kirke i Tyskland (EKD)
 • Biskop Noel Treanor, biskop af Down og Connor
 • Ærkebiskop Urmas Viilma, den evangelisk-lutherske kirke i Estland

*Ajourført den 9. november 2017

IP/17/4342

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar