Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

EL ootab ÜRO kliimamuutuste konverentsilt Bonnis kindlat edasiminekut Pariisi kokkuleppe rakendamisel

Brüssel, 6. november 2017

EL loodab, et selle aasta ÜRO kliimamuutuste konverentsil (COP23) kinnitatakse veel kord rahvusvahelise üldsuse pühendumust tõhustada ülemaailmset võitlust kliimamuutustega ning saavutada Pariisi kokkuleppe eesmärgid.

Ajalooline Pariisi kokkulepe jõustus eelmisel aastal ning praegu keskendutakse rakendussuuniste väljatöötamisele.

President Jean-Claude Juncker kinnitas seda selgelt sel aastal Euroopa Parlamendis peetud kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus: „Soovin, et võitlust kliimamuutustega juhiks Euroopa Liit. Selle valdkonna üleilmsed mängureeglid kehtestati eelmisel aastal Pariisi kokkuleppega, mis ratifitseeriti siin Euroopa Parlamendis. Kuna Ameerika Ühendriigid on minemas stagnatsiooni teed, on Euroopa see, kes peab meie planeedi taas suureks tegema. Meil on inimkonnana ühine pärand.“

Kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete sõnas: „Pariisi kokkulepe näitab suunda üleminekul kaasaegsele vähese CO2-heitega majandusele. Üha sagenevad ja intensiivsema mõjuga ekstreemsed ilmastikunähtused, mille tunnistajaks me kõikjal oleme, tuletavad meile meelde meie ees olevate probleemide erakorralisust. On aeg muuta püüdlused tegudeks ja kiirendada kokkuleppe rakendamist. COP23-konverentsil on tähtis kinnitada, et oleme esimese eesmärgi saavutamisel ajakavas ehk Pariisi tööprogramm saab 2018. aastaks valmis.“

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 23. konverents (COP23), mille eesistujaks on Fidži, toimub 6.–17. novembrini 2017 Saksamaal Bonnis. Konverentsil osalevad ministrid ja valitsusametnikud, samuti paljud kodanikuühiskonna ja ettevõtjate esindajad.

EL loodab, et konverentsil saavutatakse edu Pariisi kokkuleppe sätete rakendamiseks vajalike tehniliste eeskirjade ja suuniste väljatöötamisel, näiteks läbipaistvusraamistiku ja eesmärkide saavutamise viieaastase tsükli osas. Viimasega aidatakse riikidel oma panust järkjärguliselt suurendada. Tööprogramm on kavas vastu võtta 2018. aasta kliimamuutuste konverentsil (COP24) Poolas Katowice´is.

EL on valmis saamas õigusraamistikku, mille alusel püütakse saavutada Pariisi kokkuleppega ELi jaoks püstitatud eesmärk – ELi ühine kindlaksmääratud panus – vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet ELis vähemalt 40 %. See hõlmab ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi HKS) läbivaatamist pärast 2020. aastat, heite vähendamise eesmärkide kehtestamist 2030. aastaks sellistes ELi HKSi välistes sektorites nagu transport, hooned ja põllumajandus, ning maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse lõimimist ELi kliimameetmete õigusraamistikku. Lisaks on komisjonil kavas 8. novembril esitleda keskkonnahoidliku liikuvuse paketi ettepanekuid, millega täiendavalt toetatakse ELi üleminekut vähese CO2-heitega transpordile ja majandusele.

EL on endiselt pühendunud ühisele ülemaailmsele eesmärgile koondada 2020. aastaks mitmest erinevast allikast 100 miljardit USA dollarit aastas ning jätkab kliimameetmete rahastamist arenguriikides aastani 2025, samuti kliimamuutustega kohanemiseks ette nähtud rahastuse märkimisväärset suurendamist. Aastal 2016 eraldasid EL ja selle liikmesriigid kliimameetmete rahastamiseks kokku 20,2 miljardit eurot, mis on üle 10 % enam kui 2015. aastal eraldatud 17,6 miljardit eurot.

Lisaks COP23-konverentsi ametlikele läbirääkimistele, tutvustavad Bonni konverentsil enda võetud kliimameetmeid ka mitmesugused sidusrühmad, sealhulgas linnad ja piirkonnad, ettevõtjad ja kodanikuühiskonna rühmad. EL toetab kindlalt ülemaailmset kliimamuutuste tegevuskava, mis on oluline alus eri sidusrühmade tegevuseks, ning jätkab aktiivset osalemist sellel foorumil.

ELi esindavad Bonnis kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete ja praeguse nõukogu eesistujariigi Eesti keskkonnaminister Siim Kiisler.

COP23-konverentsi üritused

EL korraldab konverentsi ajal Bonnis ELi paviljonis üle 100 ürituse (vt link allpool). Euroopa ja ülejäänud maailma eri riikide ja organisatsioonide korraldatud üritustel käsitletakse palju erinevaid kliimaga seotud küsimusi alates energiasüsteemi ümberkujundamisest kuni metsade ja ookeanide osatähtsuseni, kliimameetmete rahastamist, teadusuuringuid ja innovatsiooni ning kliimaga seotud riskide hindamist.

ELi infotunnid Bonnis

ELi delegatsioon korraldab regulaarselt infotunde, millest tehakse otseülekanded ja mis on kättesaadavad aadressil https://cop23.unfccc.int/

Lisateave:

 

IP/17/4245

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar