Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Uniunea energetică: Comisia ia măsuri pentru a consolida rolul de lider mondial al UE în sectorul vehiculelor nepoluante

Bruxelles, 8 noiembrie 2017

Comisia propune noi obiective pentru emisiile medii de CO 2 generate de toate autoturismele și camionetele noi din UE, cu scopul de a contribui la accelerarea trecerii la vehicule cu emisii scăzute și cu emisii zero.

Astăzi, Comisia a făcut un pas decisiv în ceea ce privește punerea în aplicare a angajamentelor asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris cu privire la reducerea obligatorie cu cel puțin 40 % a emisiilor de CO2 pe plan intern până în 2030. Acum, când la Bonn are loc conferința internațională privind clima, Comisia demonstrează că UE conduce prin puterea exemplului. În discursul privind starea Uniunii Europene din septembrie, președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, a afirmat: „Îmi doresc ca Europa să fie lider în lupta împotriva schimbărilor climatice. Anul trecut, prin Acordul de la Paris, ratificat și de Parlament, am stabilit regulile jocului la nivel mondial. Dacă ambiția s-a prăbușit în Statele Unite, Europa trebuie să aibă grijă ca planeta noastră să redevină ceea ce a fost. Este patrimoniul comun al întregii umanități”.

Odată cu intrarea în vigoare a Acordului de la Paris, comunitatea internațională și-a luat angajamentul de a trece la o economie modernă cu emisii scăzute de carbon, ceea ce presupune o serie de transformări profunde ale industriei autovehiculelor. UE trebuie să profite de această oportunitate și să devină un lider mondial, având în vedere că țări precum Statele Unite și China progresează foarte rapid. Pentru a oferi un exemplu, procentul vânzărilor de autoturisme noi în UE, în raport cu vânzările la nivel mondial, a scăzut de la 34% înainte de criza financiară (2008-2009) la 20% în prezent. Pentru a menține cota de piață și pentru a accelera trecerea la vehicule cu emisii scăzute și cu emisii zero, Comisia a propus astăzi noi obiective pentru emisiile medii de CO2 generate de toate autoturismele și camionetele noi din UE, care se vor aplica începând cu 2025 și, respectiv, 2030.

Propunerile de astăzi stabilesc reguli ambițioase, realiste și cu caracter executoriu pentru a contribui la asigurarea unor condiții de concurență echitabile între părțile implicate din industrie care își desfășoară activitatea în Europa. De asemenea, pachetul va stabili în mod clar direcția care trebuie urmată pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris și va stimula atât inovarea în noi tehnologii și modele de afaceri, cât și utilizarea mai eficientă a tuturor modurilor de transport de mărfuri. Aceste propuneri vor fi sprijinite prin instrumente financiare specifice, pentru a asigura o implementare rapidă.

Obiectivele privind reducerea emisiilor de CO2 pe care Comisia le propune astăzi se bazează pe o analiză solidă și pe implicarea largă a părților interesate, de la ONG-uri și până la industrie. Atât pentru autoturismele noi, cât și pentru camionete, emisiile medii de CO2 vor trebui să fie cu 30 % mai mici decât în 2030, comparativ cu 2021.

Vicepreședintele Comisiei responsabil pentru uniunea energetică, Maroš Šefčovič, a declarat: „Am intrat într-o perioadă de transformare economică favorabilă climei. Setul de propuneri prezentat astăzi creează condițiile necesare pentru ca producătorii europeni să dețină un rol de frunte în tranziția energetică mondială, în loc să se țină doar după ceilalți. Propunerile îi vor stimula să producă cele mai bune, mai nepoluante și mai competitive autovehicule, recâștigând astfel încrederea consumatorilor. Acesta este un pas major în direcția cea bună, și anume o economie europeană modernă și durabilă, cu un aer mai curat în orașe și o mai bună integrare a energiilor din surse regenerabile în sistemele energetice prezente și viitoare”.

Comisarul pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete, a afirmat: Cursa mondială pentru dezvoltarea de autovehicule nepoluante a pornit și nu există cale de întoarcere. Însă Europa trebuie să își facă ordine în propria ogradă înainte de a se putea poziționa în fruntea acestei evoluții mondiale. Avem nevoie de obiectivele și de stimulentele adecvate, iar aceste măsuri privind emisiile de CO2 generate de autovehicule și camionete constituie o soluție în acest sens. Obiectivele noastre sunt ambițioase, eficiente din punctul de vedere al costurilor și au un caracter executoriu. Obiectivele intermediare pentru 2025 vor stimula investițiile încă de pe acum. Obiectivele pentru 2030 vor oferi stabilitatea și direcția necesare pentru a menține aceste investiții. Astăzi, investim în Europa și în combaterea poluării pentru a ne îndeplini angajamentul asumat în cadrul Acordului de la Paris de a reduce emisiile noastre cu cel puțin 40 % până în 2030.”

Comisarul pentru transporturi, Violeta Bulc, a declarat: „Comisia adoptă măsuri fără precedent ca răspuns la o provocare din ce în ce mai mare: reconcilierea nevoilor de mobilitate ale europenilor cu protecția sănătății lor și a planetei. Sunt vizate toate dimensiunile acestei provocări. Promovăm vehicule mai curate, facilităm accesul la energia alternativă și îmbunătățim organizarea sistemului nostru de transport. Aceasta va permite Europei și europenilor să se bucure de o mobilitate mai puțin poluantă”.

Comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, a adăugat: „Industria autovehiculelor din UE se află la un moment de răscruce. Pentru a-și menține poziția de lider mondial și pentru a respecta mediul și sănătatea publică, industria autovehiculelor trebuie să investească în tehnologii noi și curate. Vom stimula introducerea pe piață a autovehiculelor cu emisii zero, bazându-ne pe o infrastructură de încărcare fără sincope și pe baterii de înaltă calitate produse în Europa”.

 

Pachetul privind mobilitatea curată include următoarele documente:

- Noi standarde privind CO2, pentru a-i ajuta pe producători să îmbrățișeze inovarea și să furnizeze vehicule cu emisii scăzute pe piață. Propunerea include atât obiective pentru 2025, cât și pentru 2030. Obiectivul intermediar pentru 2025 asigură demararea deja de pe acum a investițiilor, Obiectivul pentru 2030 oferă stabilitatea și direcția pe termen lung necesare pentru a menține aceste investiții. Aceste obiective contribuie la efectuarea tranziției de la vehicule convenționale cu ardere la vehicule nepoluante.

- Directiva privind vehiculele nepoluante, pentru a promova soluțiile de mobilitate curată în procedurile de achiziții publice și, prin urmare, pentru a stimula puternic cererea și implementarea în continuare a soluțiilor privind mobilitatea curată.

- Un plan de acțiune și soluții de investiții pentru instalarea la nivel transeuropean a unei infrastructuri pentru combustibili alternativi. Scopul este de a încuraja crearea unor planuri naționale mai ambițioase, de a spori investițiile și de a îmbunătăți gradul de acceptare în rândul consumatorilor.

- Revizuirea directivei privind transportul combinat, care promovează utilizarea combinată a diferitelor moduri de transport de mărfuri (de exemplu, camioane și trenuri), va facilita folosirea stimulentelor de către întreprinderi și, astfel, va impulsiona utilizarea combinată a camioanelor și a trenurilor, a șlepurilor și a navelor pentru transportul de mărfuri.

- Directiva privind serviciile de transport de călători cu autocarul, menită să stimuleze dezvoltarea de legături cu autobuzul pe distanțe lungi în Europa și să ofere alternative la utilizarea autoturismelor personale, va contribui la reducerea în continuare a emisiilor generate de sectorul transportului și a congestionării traficului. Aceasta va oferi opțiuni de mobilitate suplimentare, de mai bună calitate și mai ieftine, în special pentru persoanele cu venituri reduse.

- Inițiativa privind bateriile are o importanță strategică pentru politica industrială integrată a UE, astfel încât vehiculele și alte soluții privind mobilitatea, precum și componentele acestora, să fie concepute și produse în UE.


Următoarele etape:

Propunerile privind mobilitatea curată vor fi trimise acum colegiuitorilor, iar Comisia solicită tuturor părților interesate să colaboreze îndeaproape pentru a asigura adoptarea și punerea în aplicare rapidă a acestor propuneri și măsuri, astfel încât beneficiile pentru industria, întreprinderile, lucrătorii și cetățenii din UE să fie maximizate și generate cât mai rapid posibil.

 

Context:

Pachetul de astăzi face parte dintr-un context politic mai larg care vizează consolidarea și creșterea competitivității industriei europene. După cum am anunțat în comunicarea O strategie reînnoită pentru politica industrială a UE, care a fost prezentată în septembrie 2017, ambiția Comisiei este de a permite industriilor noastre să rămână sau să devină lideri mondiali în domeniul inovării, al digitizării și al decarbonizării.

Pachetul de astăzi este cel de al doilea pachet privind mobilitatea pe care Comisia îl prezintă în cursul acestui an. „Europa în mișcare” a fost prezentat în mai 2017. Acest pachet a inclus un set amplu de inițiative care au drept obiectiv îmbunătățirea siguranței rutiere; încurajarea taxării rutiere inteligente; reducerea emisiilor de CO2, a poluării aerului și a congestionării traficului; reducerea birocrației pentru întreprinderi; combaterea practicilor ilicite în materie de ocupare a forței de muncă și asigurarea unor condiții de muncă și a unor perioade de odihnă adecvate pentru lucrători.

În urma Acordului de la Paris, comunitatea internațională s-a angajat să treacă la o economie cu emisii scăzute de carbon. În prezent, multe țări pun în aplicare politici menite să faciliteze trecerea la economii mai curate. Comisia a prezentat o Comunicare cu privire la punerea în aplicare a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris în martie 2016, urmată de O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, în iunie 2016.

Strategia privind mobilitatea cu emisii scăzute de carbon a subliniat o serie de măsuri concrete care trebuie luate pentru a ajuta Europa să rămână competitivă și să poată răspunde nevoilor de mobilitate din ce în ce mai mari în cazul persoanelor și al mărfurilor. Strategia privind mobilitatea cu emisii scăzute de carbon, care contribuie la atingerea obiectivelor uniunii energetice, stabilește principii directoare clare și echitabile, care permit statelor membre să se pregătească pentru viitor. Propunerile de astăzi reprezintă ultimele etape în procesul de transformare a acestor principii în acțiuni concrete.

 

Pentru informații suplimentare:

Notă de informare: Impulsionarea mobilității curate: Întrebări și răspunsuri referitoare la inițiativele care contribuie la protejarea planetei, la capacitarea consumatorilor și la apărarea industriei și a lucrătorilor săi

DG Mobilitate și Transporturi: Pachetul privind mobilitatea curată, inclusiv documente adoptate de Comisie

Prioritățile Comisiei Europene: Uniunea energetică și clima

DG Politici Climatice Propunere de obiective pentru perioada de după 2020 pentru autoturisme și camionete

DG Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri: Politica industrială

Fișă informativă: Impulsionarea mobilității curate: Protejarea planetei

Fișă informativă: Impulsionarea mobilității curate: O Europă care își apără industria și lucrătorii

Fișă informativă: Impulsionarea mobilității curate: Pentru cetățenii noștri, pentru planetă și pentru industria europeană

Fișă informativă: Impulsionarea mobilității curate: O Europă care își capacitează cetățenii

IP/17/4242

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar