Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Energiaunió: a Bizottság fellépése révén megerősödhet az EU vezető szerepe a tiszta üzemű gépjárművek ágazatában

Brüsszel, 2017. november 8.

Az alacsony kibocsátású és kibocsátásmentes járművek használatára való átállás felgyorsításának elősegítése érdekében a Bizottság új uniós szintű célértékekre tett javaslatot az új személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek átlagos szén-dioxid-kibocsátására vonatkozóan.

Ez határozott lépést jelent a Párizsi Megállapodás keretében 2030-ig megvalósítandó uniós kötelezettségvállalás teljesítése, azaz az uniós szén-dioxid-kibocsátás 40%-kal való csökkentése felé. A Bonnban tartott nemzetközi éghajlatváltozási konferenciával egy időben bemutatott bizottsági javaslatok révén az EU követendő példát kíván állítani a nemzetközi közösség elé. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke az Európai Unió helyzetéről szóló szeptemberi beszédében kijelentette: „Azt akarom, hogy Európa az éghajlatváltozás elleni küzdelem élére álljon. Tavaly az Önök által ratifikált Párizsi Megállapodással lefektettük a globális játékszabályokat. Az Egyesült Államok ambíciójának hanyatlásával szembenézve Európának gondoskodnia kell róla, hogy Földünk újból nagyszerű hely lehessen. A Föld a teljes emberiség közös öröksége.”

A Párizsi Megállapodás hatálybalépésével a nemzetközi közösség elkötelezte magát a modern, alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás mellett, ezzel párhuzamosan pedig a gépjárműipar is mélyreható átalakuláson megy keresztül. A globális vezető szerep betöltéséhez az EU-nak meg kell ragadnia a kínálkozó lehetőséget, mivel más szereplők, különösen az Egyesült Államok és Kína is nagy ütemben fejlődnek. Jó példa erre a következő összehasonlítás: a globális értékesítéshez viszonyítva az EU-ban eladott új személygépkocsik aránya a pénzügyi válság (2008–2009) előtt 34% volt, mára azonban ez a szám 20%-ra csökkent.Ezért az EU piaci részesedésének megőrzése, valamint az alacsony kibocsátású és kibocsátásmentes járművekre való átállás felgyorsítása érdekében a Bizottság ma az új személygépkocsikra és könnyű haszongépjárművekre vonatkozóan új, uniós szintű szén-dioxid-kibocsátási célértékekre tett javaslatot, melyeket 2025-től, illetve 2030-tól kell majd alkalmazni.

A ma bemutatott javaslatok ambiciózus, reális és végrehajtható szabályokat fektetnek le, ily módon hozzájárulnak az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez az európai ipar szereplői számára. A csomag emellett egyértelműen kijelöli az irányt az EU által a Párizsi Megállapodás keretében vállalt kötelezettségek teljesítése felé, továbbá ösztönzi az innovációt az új technológiák és üzleti modellek terén, valamint a hatékonyságnövelést az áruszállítás valamennyi módja vonatkozásában. A mielőbbi megvalósulás biztosítása érdekében a javaslatokat célzott pénzügyi eszközök is támogatják.

A Bizottság által javasolt, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló célértékek mélyreható elemzést és az érdekeltek széles körével, többek között nem kormányzati szervezetekkel és ipari szereplőkkel folytatott egyeztetést követően kerültek meghatározásra. A célértékek azt jelentik, hogy 2030-tól az új személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek átlagos szén-dioxid-kibocsátásának is 30%-kal kell alacsonyabbnak lennie a 2021-es szinthez képest.

Maroš Sefčovič, a Bizottság energiaunióért felelős alelnöke így nyilatkozott: „Napjainkban az éghajlatbarát gazdasági átalakulás időszakát éljük. A ma bemutatott javaslatok olyan feltételeket teremtenek, amelyek lehetővé teszik, hogy az európai gyártók a globális energiaipari változás élére álljanak. Arra kívánjuk ösztönözni őket, hogy a legjobb, leginkább környezetbarát és legversenyképesebb autókat állítsák elő, és ily módon nyerjék el újra a fogyasztók bizalmát. Ezzel nagy lépést teszünk a helyes irányba, vagyis a modern, fenntartható európai gazdaság, a tisztább városi levegő, valamint a megújuló energiaforrásoknak a jelenlegi és jövőbeli energiarendszerekbe való beépülése felé.”

Miguel Arias Cañete, az éghajlat- és energiapolitikáért felelős európai biztos a következőket tette hozzá: „A tiszta üzemű autók gyártása terén mára feltartóztathatatlanná vált a globális verseny. Ha Európa az élére akar állni a világszintű változásoknak, először a saját háza táján kell rendet teremtenie. Megfelelő célkitűzésekre és megfelelő ösztönzőkre van szükség, a személygépkocsikra és könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási intézkedések pedig éppen ilyenek. Ambiciózus, költséghatékony és végrehajtható célokat tűztünk ki magunk elé. A 2025-re vonatkozó köztes célok azonnali ösztönző erőt jelentenek a beruházások szempontjából. A 2030-tól teljesítendő célok pedig stabil és határozott irányt garantálnak a beruházási szint fenntartásához. A mai javaslatokkal egyszerre ruházunk be Európa jövőjébe, csökkentjük a környezetszennyezést és járulunk hozzá a Párizsi Megállapodás keretében tett kötelezettségvállaláshoz, vagyis a 2030-ig elérendő legalább 40%-os kibocsátáscsökkentéshez.”

Violeta Bulc, a közlekedéspolitikáért felelős uniós biztos szavai szerint: „Az egyre fokozódó kihívásokra válaszul a Bizottság példa nélküli javaslattal állt elő: össze kell egyeztetnünk az európai polgárok mobilitási igényeit az emberek és a bolygó egészségének védelmével. A ma bemutatott csomag e kihívás valamennyi dimenziójával foglalkozik. Támogatja a tisztább üzemű járművek használatát, könnyebben hozzáférhetővé teszi az alternatív energiákat és továbbfejleszti a közlekedési rendszer szervezését. Európa és az európaiak így környezetbarátabb módon maradhatnak mozgásban.

Elżbieta Bieńkowska, a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztos a következőket fűzte hozzá: „Az európai autóipar fordulóponthoz érkezett. Ahhoz, hogy megőrizze vezető szerepét, s eközben a környezetet és az emberi egészséget is kímélje, új és tiszta technológiákba kell beruháznia. Ezért a kibocsátásmentes autók piaci elterjedését az elektromos járművek zökkenőmentes töltésére alkalmas infrastruktúra kiépítésével és Európában előállított kiváló minőségű akkumulátorokkal fogjuk elősegíteni.”

 

A tiszta mobilitásról szóló csomag a következő javaslatokat foglalja magában:

- Új szén-dioxid-kibocsátási szabványok: a gyártók az új szabványok révén kiaknázhatják az innovációban rejlő lehetőségeket és alacsony kibocsátású járművekkel láthatják el a fogyasztókat. A javaslat 2025-re és 2030-ra vonatkozó célértékeket is meghatároz. A 2025-re vonatkozó köztes célok azonnali ösztönző erőt jelentenek a beruházások szempontjából, a 2030-tól teljesítendő célok pedig stabil és hosszú távú irányt garantálnak a beruházási szint fenntartásához. A célértékek elő fogják segíteni a hagyományos, belső égésű motorral működő járművekről a tiszta üzemű járművekre való átállást.

- A tiszta üzemű gépjárművekről szóló irányelv: a jogszabály elő fogja mozdítani a tiszta mobilitási megoldásokat a közbeszerzési pályázatokon, ezáltal szilárd alapot fog biztosítani a kereslet ösztönzéséhez és a tiszta mobilitási megoldások szélesebb körű alkalmazásához.

- Cselekvési terv és beruházási megoldások az alternatív tüzelőanyagok transzeurópai infrastruktúrájának kiépítéséhez: a cél a nemzeti tervek ambíciószintjének növelése, a beruházások fokozása és a fogyasztói elfogadottság javítása.

- A kombinált árufuvarozásról szóló irányelv felülvizsgálata: a jogszabály elő fogja segíteni a különböző áruszállítási módok (pl. tehergépjárművek és vonatok) egymást kiegészítő használatát, meg fogja könnyíteni a vállalatok számára az ösztönzők igénybevételét, és ily módon elő fogja mozdítani a tehergépjárművek, vonatok és hajók kombinációjának használatát az áruszállításban.

- A buszos személyszállítási szolgáltatásokról szóló irányelv: a jogszabály ösztönözni fogja a távolsági buszjáratok egész Európát átszelő hálózatának fejlesztését, ezáltal alternatívát fog kínálni a személygépkocsi használatával szemben, és hozzá fog járulni a közlekedésből származó kibocsátások és a közúti torlódások csökkentéséhez. Ezáltal a fogyasztók, különösen az alacsony jövedelemmel rendelkezők több, jobb minőségű és megfizethetőbb utazási lehetőség közül válogathatnak majd.

- Az akkumulátorokkal kapcsolatos kezdeményezés: az EU integrált iparpolitikája szempontjából stratégiai jelentőségű javaslat azt tűzi ki célul, hogy a jövő járműveit, mobilitási megoldásait és azok alkatrészeit az EU-ban tervezzék meg és állítsák elő.


A következő lépések:

A tiszta mobilitásra vonatkozó javaslatok most a társjogalkotók elé kerülnek, a Bizottság pedig minden érdekeltet arra kér, hogy szorosan működjenek együtt a különböző javaslatok és intézkedések mielőbbi elfogadásának és végrehajtásának biztosítása érdekében, hogy az EU ipara, vállalkozásai, munkavállalói és polgárai mihamarabb és a lehető legteljesebb mértékben élvezhessék a csomag előnyeit.

 

Háttér-információk:

A ma elfogadott csomag az európai ipar erősebbé és versenyképesebbé tételére szolgáló, széles körű politikai intézkedések sorába illeszkedik. A 2017 szeptemberében előterjesztett megújított uniós iparpolitikai stratégiában a Bizottság bejelentette, hogy világszintű vezető szerephez kívánja juttatni az európai ipart az innováció, a digitalizáció és a dekarbonizáció terén, illetőleg fenn kívánja tartani ezt a szerepet.

A mai javaslatok alkotják a Bizottság ez évi második mobilitási csomagját. Az első „Európa mozgásban” című intézkedéscsomag 2017 májusában került bemutatásra. A csomag intézkedések széles körét foglalta magában, melyek a közlekedés biztonságosabbá tételére, az intelligens útdíjrendszerek alkalmazásának ösztönzésére, a szén-dioxid-kibocsátás, a légszennyezés és a forgalmi torlódások csökkentésére, a vállalkozások adminisztratív terheinek megkönnyítésére, az illegális foglalkoztatás elleni küzdelemre, valamint a munkavállalók megfelelő munkakörülményeinek és pihenőidejének biztosítására irányultak.

A Párizsi Megállapodás keretében a világ országai elkötelezték magukat az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás mellett. Számos ország olyan szakpolitikákat vezetett be, amelyek megkönnyítik a környezetbarátabb gazdaságra való átállást. A Bizottság 2016 márciusában tette közzé a Párizsi Megállapodás kötelezettségvállalásainak végrehajtásáról szóló közleményét, amelyet 2016 júniusában az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiája követett.

Az alacsony kibocsátású mobilitás stratégiája olyan konkrét intézkedéseket vázol fel, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy Európa versenyképes maradjon és meg tudjon felelni a személy- és az áruszállítás terén jelentkező, egyre növekvő mobilitási igényeknek. Az energiaunió céljait is elősegítő stratégia egyértelmű és méltányos alapelveket határoz meg a tagállamok számára a jövőre való felkészüléshez. A mai javaslatok újabb lépéseket jelentenek az említett alapelvek konkrét intézkedésekké való átalakítása felé.

 

További információk:

Tájékoztató: A tiszta mobilitás előmozdítása: Kérdések és válaszok a kezdeményezések kapcsán, melyek célja bolygónk megóvása, a fogyasztók megfelelő eszközökkel való felvértezése, valamint az ipar és a munkavállalók védelme

Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság: A tiszta mobilitásról szóló csomag és a hozzá kapcsolódó, a Bizottság által elfogadott dokumentumok

Az Európai Bizottság prioritásai: Energiaunió és éghajlat-politika

Éghajlatpolitikai Főigazgatóság: A személygépkocsikra és könnyű haszongépjárművekre 2020-tól alkalmazandó szén-dioxid-kibocsátási célértékekről szóló javaslat

Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság: Iparpolitika

Tájékoztató: A tiszta mobilitás előmozdítása: Bolygónk megóvása

Tájékoztató: A tiszta mobilitás előmozdítása: Európa védelmet nyújt az iparnak és a munkavállalóknak

Tájékoztató: A tiszta mobilitás előmozdítása: A polgárok, a bolygó és az európai ipar érdekeinek szolgálatában

Tájékoztató: A tiszta mobilitás előmozdítása: Európa megfelelő eszközökkel vértezi fel polgárait

IP/17/4242

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar