Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Állami támogatás: A Bizottság jóváhagyta a magyar állam által a MOL petrolkémiai üzeméhez nyújtott 131 millió eurós beruházási támogatást

Brüsszel, 2017. október 25.

Az Európai Bizottság megállapította, hogy a magyar állam által a MOL Tiszaújvárosi petrolkémiai üzeméhez nyújtott 131 millió eurós beruházási támogatás megfelel az uniós állami támogatási szabályoknak. A támogatás elő fogja mozdítani az észak-magyarországi régió fejlődését, anélkül, hogy akadályozná a tisztességes versenyt az egységes piacon.

A magyar állam által biztosított beruházási támogatás elő fogja segíteni a MOL 874 millió euró összértékű beruházási tervének megvalósulását, amelynek célja az, hogy a már meglévő tiszaújvárosi üzemben poliolokat és propilénglikolokat kezdjen gyártani. A poliol a poliuretánok fő alkotóeleme. Ezek olyan habok, amelyeket többek között autóülések, műszerfalak, bevonatok, ragasztók és tömítőanyagok előállításához használnak. A propilénglikol elsődleges felhasználási területe a polimergyártás, de az élelmiszeriparban, valamint testápolási termékek és gyógyszerek előállítása során is alkalmazzák.

A projektnek köszönhetően várhatóan új, közvetlen munkahelyek jönnek létre az észak-magyarországi régióban – egy (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében) regionális támogatásra jogosult térségben – fekvő Tiszaújvárosban.  

A Bizottság a támogatási intézkedést a 2014-2020-as időszakra vonatkozó, regionális állami támogatásokról szóló iránymutatásnak megfelelően értékelte, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok támogassák a gazdasági fejlődést és a munkahelyteremtést az Unió kevésbé fejlett régióiban és elősegítsék a regionális kohéziót az egységes piacon.

A Bizottság megállapította, hogy állami támogatás nélkül a projekt nem valósult volna meg Tiszaújvárosban. Megállapította továbbá, hogy a támogatás mértéke a szükséges minimumra korlátozódott, mivel pusztán ellentételezte a vállalkozás abból fakadó többletköltségeit, hogy a projekt alternatív helyszín helyett Tiszaújvárosban valósult meg. A Bizottság ezért arra a következtetésre jutott, hogy a projektnek a térség fejlődésére gyakorolt kedvező hatása egyértelműen túlsúlyban van az állami támogatás esetleges versenytorzító hatásával szemben.

 

Háttér-információk

A támogatást korábban már létező támogatási programok keretében nyújtották, de a támogatási összeg miatt egyedi elbírálás és engedélyezés céljából be kellett jelenteni a Bizottságnak.

Egy támogatási intézkedésnek a 2014-2020-as időszakra vonatkozó, regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás szerinti jóváhagyásához a Bizottságnak meg kell győződnie arról, hogy a támogatás megfelel többek között az alábbi követelményeknek:

  • valós „ösztönző hatása” van, vagyis eredményesen ösztönzi a kedvezményezettet arra, hogy egy adott hátrányos helyzetű régióban valósítsa meg a beruházást;
  • nem haladhatja meg azt a minimumot, amely a beruházásnak a hátrányos helyzetű régióba való vonzásához szükséges;
  • nem fejthet ki indokolatlan negatív hatásokat, így a támogatott beruházás például nem teremthet kapacitástöbbletet egy hanyatló piacon;
  • nem haladhatja meg az adott régióra alkalmazandó regionális támogatási felső határt;
  • nem vezethet közvetlenül az EU-ban máshol meglévő vagy megszüntetett tevékenységeknek a támogatott létesítménybe való áthelyezéséhez; valamint
  • nem vonhat el beruházásokat olyan más uniós régióktól, ahol a gazdasági fejlettség szintje azonos a támogatott beruházás helyszínéül szolgáló régió gazdasági fejlettségének szintjével vagy annál alacsonyabb.

A bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után a határozat betekinthető változatát a Bizottság SA.48382 ügyszám alatt teszi majd közzé az állami támogatásoknak a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján található nyilvántartásában (State Aid Register). Az interneten és a Hivatalos Lapban az állami támogatásokkal kapcsolatban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a State Aid Weekly e-News internetes hírlevélben.

 

IP/17/4161

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar