Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija bo vložila 30 milijard evrov v nove rešitve za družbene izzive in prodorne inovacije

Bruselj, 27. oktobra 2017

Evropska komisija je danes napovedala, kako namerava porabiti 30 milijard evrov iz programa EU za financiranje raziskav in inovacij Obzorje 2020 v obdobju 2018–2020, vključno z 2,7 milijarde evrov za zagon Evropskega sveta za inovacije.

Obzorje 2020, program EU za financiranje raziskav in inovacij s sredstvi v višini 77 milijard evrov, podpira znanstveno odličnost v Evropi in je prispeval k prelomnim znanstvenim dosežkom, kot je odkritje planetov zunaj osončja in gravitacijskih valov. V naslednjih treh letih si bo Komisija prizadevala izboljšati učinek financiranja raziskav z osredotočanjem na omejeno število ključnih tem, kot so migracije, varnost, podnebne spremembe, čista energija in digitalno gospodarstvo. Program Obzorje 2020 bo tudi bolj usmerjen v spodbujanje prelomnih inovacij, ki ustvarjajo nove trge.

Komisar za raziskave, znanost in inovacije Carlos Moedas je dejal: „Umetna inteligenca, genetika, tehnologija veriženja podatkovnih blokov: znanost je jedro današnjih najobetavnejših prodornih inovacij. Evropa je vodilna v svetu na področju znanosti in tehnologije ter bo imela glavno vlogo pri spodbujanju inovacij. Komisija si močno prizadeva – vključno z Evropskim svetom za inovacije, ki danes začenja opravljati svoje dejavnosti – da bi številnim inovatorjem v Evropi zagotovila odskočno desko, da postanejo vodilna podjetja na svetovni ravni.“

Podpora za prelomne inovacije, ki ustvarjajo nove trge

Junckerjeva Komisija si že od začetka mandata močno prizadeva, da bi številnim inovativnim podjetnikom v Evropi zagotovila vse možnosti za uspeh. Komisija zdaj začenja prvo fazo Evropskega sveta za inovacije.V obdobju med letoma 2018 in 2020 bo iz programa Obzorje 2020 dala na voljo 2,7 milijarde evrov za podporo visokotveganim inovacijam, ki prinašajo velike koristi, da bi ustvarila trge prihodnosti. Poleg tega bo program Obzorje 2020 bolje uporabil svoje nagrade „sprejmite izziv“ za iskanje prodornih tehnoloških rešitev za pereče probleme, s katerimi se soočajo naši državljani in državljanke.

Poudarek na političnih prednostnih nalogah

Delovni program za obdobje 2018–2020 bo svoja prizadevanja osredotočil na manjše število področij z večjim proračunom in tako neposredno podprl politične prednostne naloge Komisije:

  • nizkoogljična, na podnebne spremembe odporna prihodnost: 3,3 milijarde evrov,
  • krožno gospodarstvo: 1 milijarda evrov,
  • digitalizacija in preoblikovanje evropske industrije in storitev: 1,7 milijarde evrov,
  • varnostna unija: 1 milijarda evrov,
  • migracije: 200 milijonov evrov.

2,2 milijarde evrov bo namenjenih za projekte čiste energije na štirih medsebojno povezanih področjih: obnovljivi viri energije, energetsko učinkovite stavbe, elektromobilnost in rešitve za shranjevanje, vključno z 200 milijoni evrov za podporo razvoju in proizvodnji električnih akumulatorjev naslednje generacije v Evropi.

Spodbujanje teoretičnih raziskav

Hkrati bo program Obzorje 2020 še naprej financiral „raziskave, ki jih spodbuja radovednost“ (ki se pogosto imenujejo „teoretične raziskave“ ali „pionirske raziskave“). Letni delovni program Evropskega raziskovalnega sveta za leto 2018, ki je bil sprejet avgusta, bo omogočil podporo odličnim raziskovalcem s skoraj 1,86 milijarde evrov. Ukrepi Marie Skłodowske-Curie, ki financirajo štipendije za raziskovalce na vseh stopnjah njihove poklicne poti, bodo dobili nov zagon s skupaj 2,9 milijarde evrov v treh letih.

Krepitev mednarodnega sodelovanja

Novi delovni program tudi krepi mednarodno sodelovanje na področju raziskav in inovacij. Več kot milijarda evrov bo vložena v 30 vodilnih pobud na področjih, ki prinašajo medsebojno korist. Primeri vključujejo sodelovanje s Kanado na področju personalizirane medicine, z ZDA, Japonsko, Južno Korejo, Singapurjem in Avstralijo na področju avtomatizacije v cestnem prometu, z Indijo na področju z vodo povezanih izzivov ter z afriškimi državami na področju prehranske varnosti in obnovljive energije.

Spodbujanje odličnosti

Med letoma 2018 in 2020 bo 460 milijonov evrov v okviru programa Obzorje 2020 namenjenih podpori držav članic in pridruženih držav, ki v programu še ne sodelujejo v polnem obsegu. Cilj je izkoristiti neizkoriščena področja odličnosti v Evropi in zunaj nje. Poleg tega program še naprej spodbuja tesnejše sinergije z evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi.

Dodatna poenostavitev pravil za sodelovanje

Novost je tudi uvedba novega, enostavnejšega pristopa k zagotavljanju finančne podpore udeležencem s pilotno shemo financiranja projektov s pavšalnim zneskom. S tem se bo osredotočenost predhodnih kontrol preusmerila s finančnih pregledov na znanstveno-tehnično vsebino projektov.

Odprta znanost

Program je mejnik pri spodbujanju odprte znanosti, saj objavo rezultatov raziskav v znanstvenih publikacijah preusmerja k izmenjavi znanja bolj zgodaj v raziskovalnem procesu. Dve milijardi evrov bosta namenjeni podpori za odprto znanost, 600 milijonov evrov pa bo namenjenih evropskemu oblaku za odprto znanost, evropski podatkovni infrastrukturi in visokozmogljivemu računalništvu.

 

Ozadje

Program Obzorje 2020 je doslej največji okvirni program EU za raziskave in inovacije s sedemletnim (2014–2020) proračunom v višini 77 milijard evrov. Večina dejavnosti na področju raziskav in inovacij sicer še vedno poteka ali se še ni začela, vendar program že prinaša rezultate.

Raziskovalci, ki so sodelovali v programu Obzorje 2020, so prispevali k pomembnim odkritjem, na primer planetov zunaj osončja, Higgsovega bozona in gravitacijskih valov, vsaj 19 Nobelovih nagrajencev pa je prejelo evropska sredstva za raziskave pred podelitvijo nagrade ali po njej.

Do oktobra 2017 je bilo v okviru programa Obzorje 2020 skupno odobrenih več kot 15 000 sporazumov o nepovratnih sredstvih v višini 26,65 milijarde evrov, od katerih je bilo približno 3,79 milijarde evrov namenjenih malim in srednjim podjetjem. Program je tudi zlasti malim in srednjim podjetjem omogočil dostop do financiranja tveganja v vrednosti več kot 17 milijonov evrov v okviru sheme za finančna sredstva EU za inovatorje InnovFin. Poleg tega je 3 143 glavnih raziskovalcev Evropskega raziskovalnega centra v gostiteljskih organizacijah in 10 176 štipendistov v okviru ukrepov Marie Skłodowske-Curie prejelo nepovratna sredstva v višini skoraj 4,87 milijarde evrov oziroma 2,89 milijarde evrov.

Sočasno s sprejetjem delovnega programa Obzorje 2020 za obdobje 2018–2020 je bil sprejet delovni program Euratoma za leto 2018, v okviru katerega bo 32 milijonov evrov vloženih v raziskave na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in njihovega odlaganja. Oblikovan bo tudi časovni načrt za raziskave o varni razgradnji jedrskih elektrarn, da se zmanjšajo okoljski stroški in vpliv na okolje.

 

Več informacij

OBVESTILO: Delovni program v okviru programa Obzorje 2020 za obdobje 2018–2020

Informativni pregled: Evropski svet za inovacije

Informativni pregled: Raziskave v zvezi z migracijami

Informativni pregled: Pilotna shema financiranja projektov s pavšalnim zneskom

Informacije po državah

Spletišče programa Obzorje 2020 in razpisi

Portal za udeležence

 

IP/17/4122

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar