Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

omisija ieguldīs 30 miljardus eiro jaunos sabiedrības problēmjautājumu risinājumos un revolucionārās inovācijās

Briselē, 2017. gada 27. oktobrī

Eiropas Komisija šodien paziņoja, kā tiks izlietoti 30 miljardi eiro, kas no 2018. gada līdz 2020. gadam vēl pieejami ES pētniecības un inovācijas finansējuma programmā “Apvārsnis 2020”. No tiem 2,7 miljardi eiro ir paredzēti Eiropas Inovācijas padomes darbības uzsākšanai.

ES programma “Apvārsnis 2020”, no kuras 77 miljardu eiro lielā budžeta finansē pētniecību un atbalsta inovācijas un zinātnisko izcilību Eiropā, ir veicinājusi tādus augsta līmeņa zinātniskus sasniegumus kā eksoplanētu un gravitācijas viļņu atklāšanu. Turpmāko 3 gadu laikā Komisija centīsies panākt, lai pētniecības finansējumam būtu lielāka atdeve, pievēršoties ne tik daudziem, toties sevišķi svarīgiem tematiem, kā migrācijai, drošībai, klimata pārmaiņām, ekoloģiskai enerģijai un digitālajai ekonomikai. “Apvārsnis 2020” vairāk pārorientēsies uz tādu revolucionāru inovāciju veicināšanu, kuras rada pašas savus tirgus.

Pētniecības, zinātnes un inovācijas komisārs Karlušs Muedešs teica: “Mākslīgais intelekts, ģenētika, blokķēdes – šie piemēri liecina, ka uz zinātniskiem pamatiem balstās mūslaiku daudzsološākās inovācijas. Eiropa, būdama starp pasaules līderiem zinātnes un tehnoloģiju jomā, ir gatava uzņemties inovāciju virzītājas lomu. Komisija saskaņo savus pasākumus – un to vidū šodien ir Eiropas Inovācijas padomes atklāšana –, lai Eiropas daudzajiem izgudrotājiem dotu atspēriena punktu, kas tiem ļaus iegūt vadošās pozīcijas pasaules tirgū.”

Atbalsts revolucionāriem izgudrojumiem, kas rada paši savu tirgu

Junkera Komisija kopš pilnvaru termiņa sākuma ir paveikusi lielu darbu, lai Eiropas daudzajiem inovatīvajiem uzņēmējiem sagādātu iespējas pilnvērtīgi attīstīties. Šobrīd Komisija atklāj jauno Eiropas Inovācijas padomi, kura sāk darbības pirmo posmu. 2018.–2020. gadā Komisija no programmas “Apvārsnis 2020” atvēlēs 2,7 miljardus eiro, lai atbalstītu augsta riska un lielu ieguvumu inovācijas projektus, kas radīs nākotnes tirgus. Turklāt “Apvārsnis 2020” uzlabos izaicinājuma pieņemšanas balvu koncepciju, lai sekmētu revolucionāru tehnoloģiju rašanos, kas risinās mūsu iedzīvotāju samilzušās problēmas.

Pievēršanās politiskajām prioritātēm

2018.–2020. gada darba programma pievērsīsies ne pārāk daudziem tematiem, toties tiem tiks atvēlēts lielāks budžets, atbalstot Komisijas politiskās prioritātes:

  • mazoglekļa ekonomikai un pret klimata pārmaiņām noturīgai nākotnei: 3,3 miljardi eiro,
  • aprites ekonomikai: 1 miljards eiro,
  • Eiropas rūpniecības un pakalpojumu digitalizēšanai un pārveidei: 1,7 miljardi eiro,
  • drošības savienībai: 1 miljards eiro,
  • migrācijai: 200 miljoni eiro.

2,2 miljardi eiro tiks atvēlēti ekoloģiski tīras enerģijas projektiem četrās savstarpēji saistītās jomās: atjaunojamo energoresursu, ēku energoefektivitātes, elektromobilitātes un uzkrāšanas tehnoloģiskajiem risinājumiem, tostarp 200 miljoni eiro nākamās paaudzes elektrotransportlīdzekļu akumulatoru izstrādei un ražošanai.

Fundamentālo pētījumu veicināšana

Vienlaikus “Apvārsnis 2020” turpinās finansēt t. s. zinātkāres virzīto pētniecību (to dēvē arī par fundamentālo jeb progresīvo pētniecību). Augustā pieņemtā Eiropas Pētniecības padomes 2018. gada darba programma nodrošinās atbalstu izciliem zinātniekiem gandrīz 1,86 miljardu eiro apmērā. Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības, no kurām finansē stipendijas pētniekiem visos profesionālās darbības posmos, trīs gadu laikā saņems vērienīgu summu: 2,9 miljardus eiro.

Starptautiskās sadarbības pastiprināšana

Jaunā darba programma arī pastiprinās starptautisko sadarbību pētniecības un inovācijas jomā. Vairāk nekā miljards eiro tiks ieguldīts 30 pamatiniciatīvās, ko partneri īstenos savstarpēji noderīgās jomās. Piemēram, ar Kanādu iecerēts sadarboties personalizētās medicīnas jautājumos, ar ASV, Japānu, Dienvidkoreju, Singapūru un Austrāliju – par autotransporta automatizāciju, ar Indiju – par ūdensapgādes risinājumiem, bet ar Āfrikas valstīm – par nodrošinātību ar pārtiku un atjaunojamo energoresursu enerģiju.

Izcilības izplatīšana

2018.–2020. gadā no programmas “Apvārsnis 2020” 460 miljoni eiro tiks piešķirti īpaši tam, lai atbalstītu dalībvalstis un asociētās valstis , kuras šajā programmā vēl nav līdz galam īstenojušas savu potenciālu. Mērķis ir pilnvērtīgi izmantot Eiropā un citur pasaulē radušos izcilību, kurai vēl nav sevis cienīga pielietojuma. Turklāt programma arī turpmāk meklēs ciešāku sinerģiju ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem.

Vienkāršāki dalības noteikumi

Vēl viens jaunums ir vienreizējā maksājuma izmēģinājuma projekts – jauns un vienkāršots risinājums, kā sniegt finansiālu atbalstu dalībniekiem. Līdz ar to, veicot iepriekšējo kontroli, uzsvars no finanšu pārbaudēm pārvirzīsies uz projektu zinātniski tehnisko saturu.

Atvērtā zinātne

Programma ievieš krasas izmaiņas atvērtās zinātnes koncepcijas izplatīšanā, pārejot no pētījumu rezultātu publicēšanas zinātniskajos izdevumos uz agrīnāku dalīšanos ar zināšanām izpētes gaitā. 2 miljardi eiro tiks novirzīti, lai atbalstītu atvērto zinātni, un 600 miljonus eiro piešķirs Eiropas atvērtās zinātnes mākonim, Eiropas datu infrastruktūrai un augstas veiktspējas skaitļošanai.

 

Konteksts

“Apvārsnis 2020” ir visu laiku vērienīgākā ES pētniecības un inovācijas programma, kuras budžets septiņu gadu periodā (2014.–2020. gadā) ir 77 miljardi eiro. Lai gan vairums pētniecības un inovācijas darbību vēl turpinās vai tikai sāksies, programmas rezultāti jau ir jūtami.

Pētnieki, kas saņēmuši atbalstu no “Apvāršņa 2020”, var lepoties ar tādiem būtiskiem sasniegumiem kā eksoplanētu, Higsa bozona un gravitācijas viļņu atklājumi, un viņu vidū ir vismaz 19 Nobela prēmijas laureāti.http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-041017

2017. gada oktobrī no “Apvāršņa 2020” kopumā bija finansēti vairāk nekā 15 000 dotāciju aptuveni 26,65 miljardu eiro vērtībā, no kuriem gandrīz 3,79 miljardi eiro ir tikuši MVU. Programma arī ir nodrošinājusi uzņēmumiem, īpaši MVU, piekļuvi riska kapitālam vairāk nekā 17 miljonu eiro vērtībā, īstenojot iniciatīvu “InnovFin – ES finansējums novatoriem”. Turklāt 3143 EPP vadošie pētnieki, kas strādāja uzņemošajās organizācijās, un 10 176 zinātniskie līdzstrādnieki, kas piedalījās Marijas Sklodovskas-Kirī darbībās, ir saņēmuši attiecīgi gandrīz 4,87 miljardus un 2,89 miljardus eiro.

Vienlaikus ar “Apvāršņa 2020” 2018.–2020. gada darba programmu tika pieņemta arī Euratom 2018. gada darba programma, kurā paredzēts 32 miljonus eiro ieguldīt pētījumos par radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu un apglabāšanu. Saskaņā ar to tiks izstrādāts arī pētniecības ceļvedis par kodolspēkstaciju ekspluatācijas drošu izbeigšanu, kas samazinātu izmaksas un ietekmi uz vidi.

 

Plašāka informācija

Informatīvs paziņojums: pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 2018.–2020. gada darba programma

Faktu lapa: Eiropas Inovācijas padome

Faktu lapa: migrācijas pētījumi

Faktu lapa: vienreizējā maksājuma izmēģinājuma projekts

Faktu lapas par valstīm

Programmas “Apvārsnis 2020” tīmekļa vietne un uzaicinājumi pieteikties

Dalībnieku portāls

 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/eic_pilot_factsheet_2018-2020_0.pdf

IP/17/4122

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar