Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise investuje 30 miliard eur do nových řešení společenských výzev a průlomových inovací

Brusel 27. října 2017

Komise dnes oznámila, jak vynaloží 30 miliard eur z programu EU pro financování výzkumu a inovací Horizont 2020 v období 2018 až 2020, včetně částky 2,7 miliard eur na zahájení činnosti Evropské rady pro inovace.

Horizont 2020 – program EU pro financování výzkumu a inovací s rozpočtem 77 miliard eur – podporuje špičkovou vědeckou činnost v Evropě a přispívá k důležitým vědeckým průlomům, jako je např. objev exoplanet a gravitačních vln. V příštích třech letech bude Komise usilovat o to, aby její financování výzkumu mělo významnější dopad, přičemž se zaměří na méně témat, avšak s klíčovým významem, jako je migrace, bezpečnost, klima, čistá energie a digitální ekonomika. Program Horizont 2020 bude navíc lépe vybaven k tomu, aby mohl podporovat průlomové inovace vytvářející tržní příležitosti.

Komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas uvedl: „Ať už jde o umělou inteligenci, genetiku nebo blockchain, základem současných nejslibnějších průlomových inovací je věda. Evropa zaujímá v oblasti vědy a technologií vedoucí postavení a při prosazování inovací bude hrát důležitou roli. Komise se společně s dalšími aktéry – včetně Evropské rady pro inovace, jež dnes zahajuje svoji činnost, – snaží poskytnout evropským inovátorům odrazový můstek, který jim pomůže stát se předními světovými společnostmi.“

Podpora průlomových inovací vytvářejících tržní příležitosti

Junckerova Komise od počátku svého mandátu usilovně pracuje na tom, aby pro velký počet inovativních podnikatelů v Evropě vytvořila co nejvhodnější podmínky, které jim umožní růst. Komise nyní zahajuje první fázi činnosti Evropské rady pro inovace. V letech 2018 až 2020 Komise vynaloží 2,7 miliardy eur z programu Horizont 2020 na podporu vysoce rizikových a současně vysoce ziskových inovací s cílem vytvořit trhy budoucnosti. Horizont 2020 přitom lépe využije svých cen udílených za „nalezení východiska“ na podporu průlomových řešení naléhavých technologických problémů, jimž občané čelí.

Důraz na politické priority

Pracovní program na období 2018–2020 se zaměří na méně témat s větším rozpočtem a přímo podpoří politické priority Komise:

  • Budoucí nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu: 3,3 miliardy eur
  • Oběhové hospodářství: 1 miliarda eur
  • Digitalizace a transformace evropského průmyslu a služeb: 1,7 miliardy eur
  • Bezpečnostní unie: 1 miliarda eur
  • Migrace: 200 milionů eur

2,2 miliardy eur bude vyčleněno na projekty zaměřené na čistou energetiku, a to ve čtyřech vzájemně propojených oblastech: obnovitelné zdroje, energeticky účinné budovy, elektromobilita a řešení umožňující skladování elektrické energie, včetně 200 milionů eur na podporu vývoje a výroby elektrických baterií nové generace v Evropě.

Podpora základního výzkumu

Horizont 2020 bude i nadále financovat „výzkum motivovaný zvídavostí“ (často označovaný jako „základní výzkum“ nebo „hraniční výzkum“). V srpnu přijatý pracovní program Evropské rady pro inovace na rok 2018 počítá s podporou pro vynikající výzkumné pracovníky ve výši 1,86 miliardy eur. Celkovou částkou 2,9 miliardy eur budou během tří let podpořeny akce „Marie Curie-Skłodowska“, které financují stipendia pro výzkumné pracovníky ve všech fázích jejich profesní dráhy.

Posílení mezinárodní spolupráce

Nový pracovní program rovněž posiluje mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a inovací. V jeho rámci bude více než 1 miliarda eur investována do 30 stěžejních iniciativ v oblastech společného zájmu. Jako příklad lze uvést spolupráci s Kanadou v oblasti personalizované medicíny, s USA, Japonskem, Jižní Koreou, Singapurem a Austrálií v oblasti automatizace silniční dopravy, s Indií v otázkách souvisejících s vodou a s africkými zeměmi v oblasti potravinového zabezpečení a obnovitelné energie.

Šíření excelence

V období 2018 až 2020 bude z programu Horizont 2020 přiděleno 460 milionů eur konkrétně na pomoc členským státům a přidruženým zemím, které se tohoto programu ještě plně neúčastní. Cílem je využít „ohniska špičkové kvality“ v Evropě i mimo ni. Kromě toho program i nadále podporuje těsnější součinnost s evropskými strukturálními a investičními fondy.

Další zjednodušení pravidel pro účast

Novinkou je rovněž zavedení pilotního projektu paušálního financování, což je nový a jednodušší přístup k poskytování finanční podpory účastníkům. Při kontrolách ex-ante bude kladen hlavní důraz na vědeckotechnický obsah projektů, a nikoli na finanční záležitosti.

Otevřená věda

Program představuje zásadní změnu v prosazování otevřené vědy – poznatky by se měly sdílet v dřívější fázi výzkumu, než je uveřejňování jeho výsledků ve vědeckých časopisech. Na otevřenou vědu budou uvolněny 2 miliardy eur a 600 milionů eur bude vyčleněno na evropský cloud pro otevřenou vědu, evropskou datovou infrastrukturu a vysoce výkonnou výpočetní techniku.

 

Souvislosti

Horizont 2020 je dosud největším rámcovým programem EU pro výzkum a inovace a disponuje rozpočtem 77 miliard eur na období sedmi let (2014–2020). Přestože většina činností v oblasti výzkumu a inovací stále ještě probíhá nebo teprve začne, program již přináší výsledky.

Výzkumní pracovníci podporovaní z programu Horizont 2020 přispěli k významným objevům, jako jsou exoplanety, Higgsův boson a gravitační vlny, a přinejmenším devatenáct nositelů Nobelovy ceny obdrželo před jejím udělením nebo po něm finanční prostředky na výzkum z EU.

Z programu Horizont 2020 bylo od října 2017 uděleno více než 15 000 grantů v celkové výši 26,65 miliardy eur, z čehož téměř 3,79 miliardy eur obdržely malé a střední podniky. V rámci nástroje „InnovFin – finanční prostředky EU pro inovátory“ program rovněž poskytl podnikům, zejména malým a středním, přístup k rizikovému financování ve výši 17 milionů eur. Kromě toho 3 143 hlavních výzkumných pracovníků Evropské rady pro výzkum v hostitelských organizacích obdrželo granty ve výši téměř 4,87 miliardy eur a 10 176 vědeckých pracovníků účastnících se akcí „Marie Curie-Skłodowska“ granty ve výši téměř 2,89 miliardy eur.

Souběžně s přijetím pracovního programu pro Horizont 2020 na období 2018–2020 byl přijat pracovní program Euratomu na rok 2018, který plánuje investovat 32 milionů eur do výzkumu týkajícího se nakládání s radioaktivním odpadem a jeho likvidace. Rovněž bude vypracován plán výzkumu pro bezpečné vyřazování jaderných elektráren z provozu s cílem snížit dopad na životní prostředí a náklady.

 

Další informace

MEMO: Pracovní program Horizont 2020 na období 2018–2020

Informační přehled: Evropská rada pro inovace

Informační přehled: výzkum týkající se migrace

Informační přehled: pilotní projekt paušálního financování

Informační přehledy o jednotlivých zemích

Internetové stránky programu Horizont 2020 a výzvy

Portál účastníků

 

IP/17/4122

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar