Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Finalizarea Agendei pentru o mai bună legiferare

Strasbourg, 24 octombrie 2017

Comisia Europeană stabilește astăzi modul în care putem finaliza Agenda pentru o mai bună legiferare.

Evaluarea dată publicității astăzi analizează reformele puse în aplicare pentru a se asigura că procesul de elaborare a politicilor ține cont de priorități, se bazează pe dovezi, este transparent și eficace și oferă informații detaliate privind măsurile care trebuie adoptate în continuare. Agenda pentru o mai bună legiferare stă la baza eforturilor Comisiei de a obține rezultate concrete în privința îndeplinirii celor 10 priorități politice ale președintelui Juncker, astfel încât intervenția Comisiei să se limiteze numai la cazurile în care UE aduce o valoare adăugată, impunând cât mai puține poveri.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Lumea de astăzi este plină de provocări complexe pe plan politic. Mai mult ca niciodată, trebuie să fim siguri că politicile noastre se bazează pe fapte și probe, sunt elaborate în condiții de transparență maximă și sunt adoptate cu deplină responsabilitate. Agenda pentru o mai bună legiferare a Comisiei Europene își propune să ne pună la dispoziție atât nouă, cât și părților interesate cu care colaborăm, instrumentele de care avem nevoie pentru a realiza acest lucru.”

În evaluarea sa privind Agenda pentru o mai bună legiferare, Comisia consideră că noile instrumente instituite constituie o bază solidă pentru luarea unor decizii de politică oportune și raționale. Un dialog mai strâns cu cetățenii, evaluările sistematice, nivelul ridicat de calitate al evaluărilor impactului și consolidarea abordării „REFIT” au condus la o mai bună evaluare a noilor propuneri și a legislației în vigoare. În această abordare, factorii de decizie și părțile interesate trebuie să își argumenteze alegerile invocând elemente de probă și efectele preconizate. La aceasta se adaugă o nouă abordare a punerii în aplicare, care garantează o aplicare rapidă și eficace a legislației adoptate.

  • În 2017, Comisia a finalizat o actualizare majoră a orientărilor și instrumentelor interne, în scopul unei mai bune legiferări. Aceste noi instrumente, care sunt în vigoare din iulie 2017, servesc drept orientări pentru personalul Comisiei de-a lungul întregului ciclu de elaborare a politicilor.
  • Comisia investește mult într-o serie de instrumente noi, care să asigure o mai bună comunicare cu părțile interesate și cu cetățenii, prin care să îi informeze cu privire la măsurile la care lucrează. Până la sfârșitul acestui an, site-ul web „Contribuția dvs. la procesul legislativ” va fi pe deplin operațional. Părțile interesate vor putea astfel să participe la fiecare etapă a activității Comisiei, asigurând o transparență sporită. De la lansarea (parțială) a site-ului, în iulie 2016, în total s-au publicat pentru consultare 643 de inițiative, aflate în diferite stadii ale procesului de elaborare a politicilor. Site-ul are deja aproape 50 000 de vizitatori pe lună.
  • Comitetul de analiză a reglementării funcționează în prezent la capacitate maximă; trei dintre membri sunt din afara instituțiilor UE. Acest comitet este un organism independent al Comisiei care analizează și emite avize și recomandări cu privire la toate proiectele de evaluări ale impactului redactate de Comisie și la evaluările majore și la verificările adecvării legislației existente.
  • Înainte de a revizui sau de a prezenta noi reglementări, Comisia s-a angajat să respecte principiul „evaluare înainte de acțiune”. În 2016, s-au efectuat evaluări pentru puțin sub 50 % din evaluările impactului, iar în 2017, pentru aproape 70 %.
  • Prin Programul său privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), Comisia urmărește să simplifice legislația UE, să elimine sarcinile administrative inutile și să adapteze legislația existentă, fără a compromite obiectivele de politică. Platforma REFIT de experți și reprezentanți naționali a emis, până în prezent, 58 de avize cu privire la posibile proceduri de simplificare, de care Comisia ține seama în cadrul programelor sale anuale de lucru. De asemenea, Comisia desfășoară un amplu program de adecvare a reglementării și, din 2015, a lansat 137 de inițiative de simplificare.

Reducerea costurilor inutile fără compromiterea obiectivelor de politică

Îndeplinirea oricărui obiectiv de politică presupune anumite costuri, însă acestea ar trebui, fără doar și poate, să fie menținute la un nivel minim. Comisia propune în permanență eliminarea costurilor inutile aferente reglementării, pe baza unor evaluări de la caz la caz, în urma unor consultări cu cei care suportă aceste sarcini și cu cei care beneficiază de legislația UE.

În conformitate cu angajamentul asumat în cadrul Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare, Comisia a evaluat metodele alternative de reducere a sarcinii de reglementare, inclusiv prin fixarea unor obiective de reducere a sarcinii de legiferare în anumite sectoare. Pe baza acestei analize, Comisia va prezenta într-un mod mai sistematic informații privind costurile și beneficiile simplificării în evaluările impactului, își va intensifica eforturile de cuantificare a acestor efecte și, atunci când va fi posibil, va prezenta un obiectiv de reducere a sarcinii administrative pentru fiecare propunere de revizuire a legislației.

Integrarea principiului privind o mai bună legiferare în ADN-ul Comisiei

Agenda pentru o mai bună legiferare, adoptată în 2015, reprezintă un pachet cuprinzător de reforme, care acoperă întregul ciclu de elaborare a politicilor, menit să stimuleze deschiderea și transparența procesului decizional al UE, să îmbunătățească calitatea noilor acte normative prin efectuarea unor analize de impact mai bune ale proiectelor și modificărilor legislative și să promoveze o revizuire constantă și coerentă a actelor normative existente ale UE, astfel încât să își atingă obiectivele în modul cel mai eficient și eficace posibil.

S-au înregistrat numeroase progrese, iar Comisia va continua să își îmbunătățească politica privind o mai bună legiferare și să o înscrie în ADN-ul său. Aceasta va include o evaluare globală a modului în care a fost pusă în aplicare Agenda privind o mai bună legiferare, care urmează să fie realizată înainte de încheierea actualului mandat.

Context

Orientările politice ale președintelui Juncker, pe baza cărora Parlamentul a ales actuala Comisie, conțin un angajament clar față de o mai bună legiferare. Pe lângă reformele interne, Comisia a prezentat și a negociat cu succes un nou acord interinstituțional cu Parlamentul European și Consiliul, pentru a actualiza și consolida înțelegerea comună în ceea ce privește o mai bună legiferare.

Pentru informații suplimentare

Finalizarea Agendei pentru o mai bună legiferare: soluții mai bune pentru rezultate mai bune

Document de lucru al serviciilor Comisiei privind eforturile Uniunii de simplificare și reducere a sarcinii de reglementare

Tabloul de bord REFIT și Rezumatul tabloului de bord REFIT

Sondajul Eurobarometru Flash privind percepția întreprinderilor asupra legiferării și Sondaj specific adresat membrilor platformei REFIT 

Fișa informativă privind o mai bună legiferare (13 septembrie 2017)

Programul REFIT

Platforma REFIT

Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare

Site-ul web „Contribuția dumneavoastră la procesul legislativ”

Portalul „Reducerea sarcinii administrative”

Comunicat de presă referitor la Agenda privind o mai bună legiferare

Notă de informare referitoare la Agenda privind o mai bună legiferare

IP/17/4004

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar