Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A minőségi jogalkotási program megvalósítása

Strasbourg, 2017. október 24.

A Bizottság a mai napon előterjeszti, miképpen valósítható meg a minőségi jogalkotási programja.

A mai felülvizsgálat elemzi a prioritások szerinti, tényeken alapuló, átlátható és hatékony szakpolitikai döntéshozatal érdekében indított reformokat, és részletezi az előttünk álló lépéseket. A minőségi jogalkotás alapvető szerepet játszik a Juncker elnök tíz politikai prioritásának érvényesítésére irányuló bizottsági munkában, és annak biztosítására irányul, hogy a Bizottság csak akkor intézkedjen, ha az uniós fellépés hozzáadott értéket képvisel, és ezt a lehető legkevesebb teherrel járó módon tegye.

Frans Timmermans első alelnök a következőket nyilatkozta: „Napjainkban világszerte összetett szakpolitikai kihívások jelentkeznek. Minden eddiginél fontosabb megbizonyosodnunk arról, hogy szakpolitikáink tényeken és bizonyítékokon alapulnak, a lehető legátláthatóbb módon alakítjuk őket ki ,és teljes elszámoltathatóság mellett hozunk róluk döntést. Az Európai Bizottság minőségi jogalkotási programja arról szól, hogy létrehozzuk ehhez a megfelelő eszközöket saját magunk és az érdekelt felek számára.

A minőségi jogalkotási program bizottsági felülvizsgálata szerint a létrehozott új eszközök stabil alapot biztosítanak a jól időzített és megalapozott szakpolitikai döntések meghozatalához. A nyilvánossággal való szélesebb körű kapcsolattartás, a rendszeres értékelés, a kiváló minőségű hatásvizsgálatok és a célravezető és hatásos szabályozás programja (REFIT) szerinti megközelítés megerősítése lehetővé tette az új javaslatok és a hatályos jogszabályok jobb értékelését. E megközelítés a szakpolitikai döntéshozókat és az érdekelt feleket egyaránt arra kötelezi, hogy érveiket a tényekre és a várható hatásokra alapozzák. Ezt egészíti ki a végrehajtásra vonatkozó új megközelítés, amely az elfogadott jogszabályoknak való gyors és hatékony megfelelést biztosítja.

  • 2017-ben a Bizottság jelentős mértékben korszerűsítette a minőségi jogalkotást szolgáló belső iránymutatásait és eszközeit. Ezek a 2017 júliusa óta hatályos új eszközök biztosítanak útmutatást a Bizottság alkalmazottai számára a teljes szakpolitikai ciklusa során.
  • A Bizottság jelentős beruházásokat tesz olyan új eszközökbe, amelyek lehetővé teszik a polgárok és érdekelt felek hatékonyabb bevonását és a folyamatban lévő munkáról való tájékoztatásukat. Év végéig teljes mértékben működőképessé válik a „Szóljon hozzá a jogalkotáshoz” nevű weboldal, melyen keresztül az érdekelt felek a bizottsági munka összes szakaszában részt vehetnek, erősítve az átláthatóságot. A weboldal 2016. júliusi (részleges) elindítása óta összesen 643 kezdeményezést tettek közzé konzultáció céljából, a döntéshozatali eljárás különböző szakaszaiban. A weboldal forgalma elérte a havi 50 000 látogatót.
  • A független Szabályozói Ellenőrzési Testület már teljes létszámmal működik, az uniós intézményeken kívüli három tag részvételével. A Testület a Bizottság független szerve, amely megvizsgálja és véleményezi a Bizottság összes hatásvizsgálat-tervezetét, valamint a hatályos jogszabályok nagyobb jelentőségű értékeléseit és célravezetőségi vizsgálatait, és ajánlásokat fűz ezekhez.
  • A Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy a jogszabályok felülvizsgálata vagy előterjesztése előtt érvényesíti az értékeléssel indítás elvét. Míg 2016-ban a hatásvizsgálatok alig 50%-ára vonatkozóan végeztek értékelést, 2017-ben ez a szám megközelítette a 70%-ot.
  • A célravezető és hatásos szabályozás programja (REFIT) keretében a Bizottság arra törekszik, hogy egyszerűsítse az uniós jogot, felszámolja a felesleges terheket, és a szakpolitikai célok veszélyeztetése nélkül kiigazítsa a hatályos jogszabályokat. A szakértőket és nemzeti képviselőket tömörítő REFIT-platform eddig 58 véleményt adott ki lehetséges egyszerűsítési intézkedésekről, melyeket a Bizottság az éves munkaprogramjaiban nyomon követ. A Bizottság a célravezető és hatásos szabályozásra irányuló, széles körű programot is megvalósít, és 2015 óta 137 egyszerűsítési kezdeményezést indított.

A szükségtelen költségek csökkentése, a szakpolitikai célok veszélyeztetése nélkül

Bár minden szakpolitikai cél megvalósítása költségekkel jár, ezeket természetesen a lehető legalacsonyabbaknak kell lenniük. A Bizottság az uniós jogszabályokból adódó terheket viselő és azok előnyeit élvező felekkel való konzultáció mellett folytatott eseti értékelésekre támaszkodva folyamatosan javaslatokat tesz a felesleges szabályozási költségek csökkentésére.

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásban kifejezett elkötelezettségnek megfelelően a Bizottság elemezte a terhek csökkentésének alternatív megközelítéseit, ideértve az egyes ágazatokra vonatkozó tehercsökkentési célok meghatározását is. Az elemzés alapján a Bizottság értékeléseiben és hatásvizsgálataiban következetesebben nyújt majd tájékoztatást az egyszerűsítés költségeiről és előnyeiről, fokozott erőfeszítéseket tesz, hogy számszerűsítse e hatásokat, valamint a jogszabályok felülvizsgálatára irányuló minden egyes javaslat esetében tehercsökkentési célt határoz meg, ha erre lehetőség kínálkozik.

A minőségi jogalkotást a Bizottság működésének szerves részévé tesszük

A 2015-ben elfogadott minőségi jogalkotási program a teljes politikai ciklusra vonatkozó átfogó reformcsomag, melynek célja, hogy fokozza az uniós döntéshozatali eljárás nyitottságát és átláthatóságát, a jogszabálytervezetekhez és módosításokhoz kapcsolódó hatásvizsgálatok továbbfejlesztésével javítsa az új jogszabályok minőségét, és előmozdítsa a hatályos uniós jogszabályok folyamatos és következetes felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az uniós szakpolitikai célkitűzések a leghatékonyabban és legeredményesebben valósulhassanak meg.

Sok eredményt értünk már el, és a Bizottság folytatja a minőségi jogalkotásra irányuló szakpolitikájának továbbfejlesztését és működésének szerves részévé teszi azt. Ennek részeként a Bizottság megbízatásának lejárta előtt általános értékelés készül a minőségi jogalkotási programjának végrehajtásáról.

Háttér-információk

Juncker elnök politikai iránymutatása, amelynek alapján a Parlament megválasztotta a jelenlegi Bizottságot, egyértelműen jelezte a szabályozás javítása melletti elkötelezettséget. A belső reformok mellett a Bizottság előterjesztett és sikeresen egyeztetett az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal egy új intézményközi megállapodást a minőségi jogalkotás közös értelmezésének korszerűsítése és megszilárdítása érdekében.

További információk

A minőségi jogalkotási program megvalósítása: jobb megoldások a jobb eredmények érdekében

Szolgálati munkadokumentum az egyszerűsítésre és a szabályozási terhek csökkentésére irányuló uniós erőfeszítésekről

A REFIT-eredménytábla és a REFIT-eredménytábla összefoglalása

Eurobarométer gyorsfelmérés a vállalkozások körében a szabályozásról kialakult képről és a REFIT-platform tagjai körében végzett célzott felmérés 

Tájékoztató a minőségi jogalkotásról (2017. szeptember 13.)

A REFIT Program

A REFIT-platform

Intézményközi megállapodás a jogalkotás minőségének javításáról

A „Szóljon hozzá a jogalkotáshoz” nevű weboldal

Az „Enyhítsünk a terheken” portál

Sajtóközlemény a minőségi jogalkotási programról

Tájékoztató a minőségi jogalkotási programról

IP/17/4004

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar