Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2018: o agendă pentru o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică

Strasbourg, 24 octombrie 2017

.

După cum a anunțat președintele Juncker în discursul său din 2017 privind starea Uniunii, Comisia Europeană prezintă astăzi atât planurile pe care le are în vedere pentru a finaliza, înainte de încheierea mandatului său, acțiunile inițiate privind cele zece priorități politice ale președintelui Juncker, cât și o serie de inițiative pentru viitorul pe termen mai lung al Europei.

Președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Europa revine pe o poziție de forță și trebuie să profităm de această dinamică. Am înaintat deja 80 % din propunerile pe care le-am promis la preluarea mandatului. Accentul trebuie să cadă în prezent pe concretizarea acestor propuneri în legislație și pe aplicarea legislației. Cu cât Parlamentul European și Consiliul își vor finaliza mai repede activitatea, cu atât mai curând vom putea beneficia de eforturile noastre comune.”

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Prin programul de lucru adoptat astăzi, Comisia se asigură că Europa se concentrează în continuare cu fermitate pe domeniile în care acțiunea la nivel european are o valoare adăugată ridicată. Uniunea Europeană va fi evaluată nu pe baza numărului de directive și regulamente adoptate, ci pe baza rezultatelor concrete pe care le oferim cetățenilor și întreprinderilor noastre.”

Anul acesta, accentul celor 26 de inițiative noi din programul de lucru al Comisiei vizează două direcții prioritare. În primul rând, se propun acțiuni legislative cu un domeniu de acțiune bine definit, care vor permite Comisiei să își finalizeze acțiunile demarate în domeniile de politică prioritare și care vor fi prezentate colegiuitorilor până în mai 2018, astfel încât Parlamentul European și Consiliul să își poată încheia lucrările legislative înainte de alegerile europene din iunie 2019. În al doilea rând, programul de lucru prezintă o serie de acțiuni și inițiative ambițioase, cu un orizont de acțiune mai lung, care reflectă încercarea noii Uniuni formate din 27 de state de a-și modela viitorul în perspectiva anului 2025 și a anilor următori. Aceste propuneri reflectă dezbaterea lansată prin Cartea albă privind viitorul Europei, publicată de Comisie, și prin discursul din 2017 al președintelui Juncker privind starea Uniunii.

Pentru a asigura menținerea accentului pe obținerea de rezultate, programul de lucru al Comisiei identifică 66 de propuneri prioritare prezentate colegiuitorilor în ultimii doi ani, care trebuie adoptate rapid de către Parlament și Consiliu; de asemenea, Comisia propune retragerea unui număr de 15 propuneri în curs, în cazul cărora nu se întrevede ajungerea la un acord, care nu mai servesc scopului avut în vedere atunci când au fost înaintate ori care sunt depășite din punct de vedere tehnic. Programul de lucru include 15 propuneri care dau curs concluziilor exercițiului de revizuire a legislației în vigoare desfășurat în cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), ținând seama de opiniile exprimate pe platforma REFIT. Punerea în aplicare efectivă a dreptului Uniunii și asigurarea respectării acestuia de către statele membre vor fi, de asemenea, prioritare, pentru a se asigura faptul că cetățenii și întreprinderile profită de beneficiile preconizate. Comisia va abroga trei acte legislative caduce.

Finalizarea acțiunilor demarate cu privire la cele 10 priorități ale Comisiei Juncker

De la începutul mandatului său, Comisia s-a concentrat pe lucrurile importante, în cazul cărora o acțiune europeană eficace poate aduce o contribuție vizibilă. În ultimul an, datorită faptului că și Parlamentul European și Consiliul au considerat aceste domenii prioritare, s-au făcut progrese semnificative în domenii-cheie și s-au obținut rezultate în toate cele 10 domenii prioritare. Programul actual de lucru stabilește propuneri concrete pentru următorul an, în vederea finalizării acțiunilor începute.

Pentru a stimula crearea de locuri de muncă, creșterea economică și investițiile, Comisia își va continua activitatea de punere în aplicare a Planului de acțiune privind economia circulară și de finalizare a pieței unice digitale, a uniunii energetice, a uniunii piețelor de capital, a uniunii economice și monetare și a uniunii bancare. O inițiativă privind impozitarea echitabilă în economia digitală, un pachet privind echitatea socială și o propunere de îmbunătățire a lanțului de aprovizionare cu alimente din UE vor contribui la o piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată. Vom propune, de asemenea, noi măsuri specifice pentru a finaliza uniunea securității, a îndeplini obiectivele înscrise în Agenda UE privind migrația și în strategia globală și a consolida mecanismul de protecție civilă al Uniunii. Comisia va continua această politică comercială echilibrată și progresistă pentru a valorifica oportunitățile oferite de globalizare prin finalizarea acordurilor cu Japonia, Singapore și Vietnam și va continua negocierile cu Mexic și Mercosur.

Obținerea de rezultate în perioada de după 2025

Finalizarea punctelor de pe agenda de astăzi va permite Comisiei să pregătească în același timp Uniunea de mâine. Programul de lucru pentru 2018 cuprinde o serie de inițiative pe termen mai lung, pentru perioada de după 2025. Începând cu data de 30 martie 2019, Uniunea Europeană va fi formată din 27 de state membre, și acum este momentul să modelăm această Uniune mai unită, mai puternică și mai democratică.

O Uniune mai unită va necesita o perspectivă de extindere credibilă pentru candidații din prima linie din Balcanii de Vest. Pentru a construi o Uniune mai puternică, Comisia va prezenta o propunere cu privire la viitorul cadru financiar multianual și va propune, de asemenea, un proces legislativ mai eficient privind piața unică și o mai mare eficiență și coerență în punerea în aplicare a politicii externe comune. Vom adopta un document de reflecție privind un viitor european durabil și o comunicare privind viitorul politicii UE în domeniul energiei și schimbărilor climatice; vom propune, de asemenea, o extindere a atribuțiilor Parchetului European pentru ca această instituție să se ocupe și de problema terorismului. Pentru o Uniune mai democratică, vom prezenta propuneri privind crearea unui post permanent de ministru european al economiei și finanțelor, care să implice răspundere democratică, o inițiativă privind consolidarea în continuare a principiilor subsidiarității și proporționalității, precum și o comunicare privind îmbunătățirea eficienței la cârma Uniunii Europene. Vom propune, de asemenea, o inițiativă privind asigurarea respectării statului de drept.

Context

În fiecare an, Comisia adoptă un program de lucru care stabilește lista acțiunilor pe care le va întreprinde în următorul an. Programul de lucru informează publicul și colegiuitorii cu privire la angajamentele politice ale Comisiei de a prezenta noi inițiative, de a retrage propuneri deja înaintate colegiuitorilor și de a revizui legislația existentă a UE.

Pentru pregătirea programului de lucru pentru anul 2018, Comisia a beneficiat de consultările desfășurate cu Parlamentul European și Consiliul în contextul Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare și al Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie, pornind de la scrisoarea de intenție trimisă de președintele Juncker și prim-vicepreședintele Timmermans la 13 septembrie, după discursul președintelui privind starea Uniunii.

Pentru informații suplimentare

Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2018 - principalele documente

Întrebări și răspunsuri privind programul de lucru al Comisiei pentru anul 2018

Fișă informativă: Noi inițiative în vederea finalizării acțiunilor care vizează îndeplinirea celor 10 priorități ale președintelui Juncker și a inițiativelor lansate în perspectiva anului 2025

Fișă informativă: Propunerile prioritare deja înaintate colegiuitorilor care necesită adoptarea rapidă de către Parlament și Consiliu

IP/17/4002

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar