Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja: Ütemterv egy egységesebb, erősebb és demokratikusabb Európa megvalósítására

Strasbourg, 2017. október 24.

.

Az Unió helyzetéről szóló 2017. évi beszédben Juncker elnök által bejelentetteknek megfelelően az Európai Bizottság a mai napon ismertette arra vonatkozó elképzeléseit, hogy miként kívánja mandátuma végéig kiteljesíteni a Juncker elnök tíz szakpolitikai prioritása területén megkezdett munkát, továbbá bemutatott egy sor előretekintő kezdeményezést Európa jövőjére vonatkozóan.

Jean-Claude Juncker elnök a következőket mondta: „Európa ereje visszatérőben van, és nekünk előnyt kell kovácsolnunk ebből az újult lendületből. A jelenlegi Bizottság hivatalba lépésekor számos javaslatot helyeztünk kilátásba – ezek 80%-át már előterjesztettük. Most azt kell elsődleges feladatunknak tekintenünk, hogy a javaslatok jogszabályokká, a jogszabályok pedig gyakorlati intézkedésekké váljanak. Minél előbb befejezi az Európai Parlament és a Tanács az erre irányuló munkát, annál hamarabb megtapasztalhatjuk majd közös erőfeszítéseink előnyeit.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „A ma elfogadott bizottsági munkaprogram garantálja, hogy Európa a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordítson azokra a területekre, ahol az uniós fellépés a legjelentősebb hozzáadott értéket képviseli. Az Európai Unió megítélése nem az elfogadott irányelvek és rendeletek mennyiségétől, hanem a polgáraink és vállalkozásaink érdekében megvalósított kézzelfogható eredményektől és szakpolitikáktól függ.

Az idei munkaprogramban szereplő 26 új kezdeményezés két területre összpontosul. Először is a kiemelt szakpolitikai területekre irányuló munkánk kiteljesítése érdekében célirányos jogalkotási aktusokat határoz meg, amelyeket 2018 májusáig fogunk előterjeszteni, hogy az Európai Parlament és a Tanács még a 2019. júniusi európai parlamenti választások előtt be tudja fejezni a vonatkozó jogalkotói munkát. Másodszor a munkaprogram olyan ambiciózus intézkedéseket és kezdeményezéseket irányoz elő, amelyek egy előretekintő nézőpontot érvényesítve körvonalazzák a 27 tagú új Unió jövőjét 2025-ig és azon túl. A javaslatok tükrözik az Európa jövőjéről szóló bizottsági fehér könyv és Juncker elnöknek az Unió helyzetéről szóló 2017. évi beszéde által elindított vitát.

Az eredmény-központúság biztosítása érdekében a Bizottság munkaprogramja 66 olyan, tárgyalási szakaszban lévő kiemelt javaslatot határoz meg, amelyet az elmúlt két év során terjesztettünk elő, és amelyet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak mielőbb el kell fogadnia. A Bizottság emellett kezdeményezi 15 tárgyalási szakaszban lévő javaslat visszavonását, amelyek tekintetében valószínűtlen a megállapodás elérése, vagy amelyek már nem szolgálják céljukat, illetve szakmai szempontból elavulttá váltak. A munkaprogramban 15 olyan javaslat is szerepel, amely a hatályos jogszabályok célravezetőségének és hatásosságának (REFIT) felülvizsgálatát követi nyomon, és figyelembe veszi a REFIT-platform véleményét is. Az uniós jog tagállamok általi eredményes alkalmazása és érvényesítése szintén prioritásnak számít, ezáltal garantálva, hogy a polgárok és a vállalkozások valóban élvezhessék a tervezett előnyöket. A Bizottság három elavult jogszabályt hatályon kívül fog helyezni.

A Juncker-Bizottság 10 prioritására vonatkozó munka kiteljesítése

A jelenlegi Bizottság megbízatásának kezdetétől fogva a nagy horderejű dolgokra összpontosított, ahol a hatékony európai fellépés konkrét változást képes előidézni. Az elmúlt év folyamán – e prioritások Európai Parlamenttel és Tanáccsal való együttes érvényesítésének köszönhetően – határozott előrelépést tettünk a kulcsterületeken, és mind a 10 prioritás tekintetében eredményeket mutattunk fel. Az új munkaprogram konkrét javaslatokat vázol fel a következő évre munkánk kiteljesítése érdekében.

A munkahelyteremtés, a növekedés és a beruházások fellendítése jegyében a Bizottság további erőfeszítéseket fog tenni a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv végrehajtása, valamint a digitális egységes piac, az energiaunió, a tőkepiaci unió, a gazdasági és monetáris unió, illetve a bankunió kiteljesítése céljából. A digitális gazdaságban megvalósuló méltányos adóztatásra irányuló kezdeményezés, a társadalmi igazságosságot célzó csomag és az uniós élelmiszer-ellátási lánc javítására vonatkozó javaslat egyaránt hozzá fog járulni a megerősített ipari bázissal rendelkező, mélyebb és méltányosabb belső piac kialakításához. Szintén új, célzott intézkedéseket fogunk előterjeszteni a biztonsági unió kiteljesítése és az uniós migrációs stratégia, illetve a kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégia végrehajtása céljából, valamint megerősítjük az uniós polgári védelmi mechanizmust is. A Bizottság kiegyensúlyozott és progresszív kereskedelempolitikát érvényesítve kívánja előnyünkre fordítani a globalizációt a Japánnal, a Szingapúrral és a Vietnammal kötendő megállapodás véglegesítése révén, ezen túlmenően pedig tárgyalásokat fog folytatni Mexikóval és a Mercosurral.

Eredmények felmutatása 2025 után

A ma bemutatott program végrehajtása mellett a Bizottság tovább munkálkodik majd a jövő Uniójának előkészítésén. A 2018. évi munkaprogram több olyan kezdeményezést tartalmaz, amely a távolabbi jövőbe tekint, 2025 felé és azon túl. 2019. március 30-tól az Európai Unió 27 tagállamot fog számlálni, és itt az ideje annak, hogy meghatározzuk ezen egységesebb, erősebb és demokratikusabb Unió körvonalait.

Az egységesebb Unióhoz hiteles bővítési kilátásokat kell biztosítanunk az élen járó nyugat-balkáni jelöltek számára. Az erősebb Unió kiépítése érdekében a Bizottság előterjeszti a jövőbeli többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatot, továbbá indítványozni fogja az egységes piaci jogalkotási folyamat hatékonyabbá tételét, valamint a közös külpolitika hatékonyabb és következetesebb végrehajtását. El fogunk fogadni egy vitaanyagot a fenntartható európai jövőről és egy közleményt az uniós energia- és éghajlat-politika jövőjéről, továbbá javaslatot teszünk az Európai Ügyészség feladatkörének bővítésére, hogy az a terrorizmus elleni fellépésre is kiterjedjen. A demokratikusabb Unió jegyében előterjesztjük az állandó és elszámoltatható európai gazdasági és pénzügyminiszteri tisztség létrehozására irányuló javaslatot, a szubszidiaritás és az arányosság fokozását célzó kezdeményezést, valamint az Európai Unió hatékonyabb vezetéséről szóló közleményt. A jogállamiság érvényesítésére vonatkozóan is előterjesztünk egy kezdeményezést.

Háttér-információk

A Bizottság minden évben munkaprogramot fogad el, amely meghatározza a következő év során végrehajtandó intézkedéseket. A munkaprogram tájékoztatást nyújt a nyilvánosság és a társjogalkotók számára az új kezdeményezések előterjesztésére, a függőben lévő javaslatok visszavonására és a meglévő uniós jogszabályok felülvizsgálatára irányuló politikai kötelezettségvállalásainkról.

A 2018. évi munkaprogram előkészítése során a Bizottság munkáját nagymértékben segítették a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás, valamint a Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás alapján az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott konzultációk, amelyek a Juncker elnök és Timmermans első alelnök által szeptember 13-én, a bizottsági elnök Unió helyzetéről szóló beszédét követően elküldött szándéknyilatkozaton alapultak.

További információk

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja – fő dokumentumok

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja – kérdések és válaszok

Tájékoztató: A Juncker elnök 10 prioritására irányuló munka kiteljesítését célzó új kezdeményezések és a 2025-ig terjedő időszakra vonatkozóan indított kezdeményezések

Tájékoztató: Tárgyalási szakaszban lévő kiemelt javaslatok, amelyeket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak sürgősen el kell fogadnia

IP/17/4002

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar