Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Zasebnostni ščit EU-ZDA: prvi pregled pokazal, da deluje, njegovo izvajanje pa bi bilo mogoče še izboljšati

Bruselj, 18. oktobra 2017

Evropska komisija je danes objavila svoje prvo letno poročilo o delovanju zasebnostnega ščita EU-ZDA, katerega cilj je varovati osebne podatke vseh v EU, ki se v komercialne namene pošiljajo družbam v ZDA.

Podpredsednik Komisije za enotni digitalni trg Andrus Ansip je povedal: „Komisija odločno podpira dogovor o zasebnostnem ščitu z ZDA. Varen in zanesljiv mednaroden prenos podatkov koristi tako družbam, ki so jim bila izdana potrdila, kot evropskim potrošnikom in podjetjem, vključno z MSP v EU. Prvi letni pregled kaže našo zavezanost vzpostavitvi močnega sistema izdaje potrdil ob dinamičnem pregledovanju njegovega delovanja.“

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dejala: „Čezatlantski prenosi podatkov so bistvenega pomena za naše gospodarstvo, vendar je enako pomembno, da se temeljna pravica do varstva podatkov zaščiti tudi, ko osebni podatki zapustijo EU. Prvi pregled kaže, da ščit deluje dobro, vendar bi bilo mogoče njegovo izvajanje še nekoliko izboljšati. Zasebnostni ščit ni le globoko v predale zakopan dokument. Gre za živ dogovor, ki ga morata dejavno spremljati tako EU kot ZDA, da se zagotovi varovanje naših visokih standardov varstva podatkov.“

Komisija se je ob začetku delovanja zasebnostnega ščita avgusta 2016 zavezala, da ga bo vsako leto pregledala in ocenila, ali še vedno zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov. Današnje poročilo temelji na sestankih z vsemi zadevnimi organi ZDA, ki so potekali sredi septembra 2017 v Washingtonu, in na prispevkih različnih zainteresiranih strani (vključno s poročili družb in nevladnih organizacij). Pri pregledu so sodelovali tudi neodvisni organi za varstvo podatkov iz držav članic EU.

Poročilo na splošno kaže, da zasebnostni ščit EU-ZDA še naprej zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov, prenesenih iz EU v sodelujoče družbe v ZDA. Organi ZDA so vzpostavili potrebne strukture in postopke za zagotovitev pravilnega delovanja zasebnostnega ščita, kot so na primer nove možnosti pravnega varstva za posameznike iz EU. Postopki za reševanje pritožb in izvrševanje so vzpostavljeni in sodelovanje z evropskimi organi za varstvo podatkov se je okrepilo. Postopek izdaje potrdil deluje dobro, tako da je ministrstvo ZDA za trgovino do zdaj potrdila izdalo več kot 2 400 družbam. Kar zadeva dostop do osebnih podatkov s strani javnih organov ZDA za namene nacionalne varnosti, ostajajo v veljavi ustrezna varovala na strani ZDA. 

Priporočila za nadaljnje izboljšanje delovanja zasebnostnega ščita

V poročilu so navedena nekatera priporočila, katerih cilj je zagotoviti nadaljnje uspešno delovanje zasebnostnega ščita. Med njimi so:

  • Bolj proaktivno in rednejše spremljanje ministrstva ZDA za trgovino, ali družbe izpolnjujejo svoje obveznosti v okviru zasebnostnega ščita. Ministrstvo ZDA za trgovino bi moralo tudi redno odkrivati družbe, ki podajajo lažne navedbe o svojem sodelovanju v zasebnostnem ščitu.
  • Okrepitev ozaveščanja posameznikov iz EU o tem, kako lahko uveljavljajo svoje pravice v okviru zasebnostnega ščita, predvsem o tem, kako vložiti pritožbo.
  • Tesnejše sodelovanje med organi, ki skrbijo za spoštovanje zasebnosti, tj. ministrstvom ZDA za trgovino, zvezno komisijo za trgovino in organi EU za varstvo podatkov, predvsem z namenom pripraviti smernice za podjetja in izvršilne organe.
  • Vključitev zaščite za nedržavljane ZDA, ki jo daje predsedniška politična direktiva št. 28 (PPD-28), in sicer v okviru trenutne razprave o reformi člena 702 zakona o nadzoru tujih obveščevalnih podatkov (FISA).
  • Čim hitrejše imenovanje stalnega varuha človekovih pravic na področju zasebnostnega ščita in zapolnitev praznih mest v odboru za nadzor zasebnosti in državljanskih svoboščin (PCLOB).

Nadaljnji koraki

Poročilo bo poslano Evropskemu parlamentu, Svetu, delovni skupini organov za varstvo podatkov iz člena 29 in organom ZDA. Komisija bo v prihodnjih mesecih z organi ZDA sodelovala pri ukrepanju na podlagi svojih priporočil. Še naprej bo natančno spremljala delovanje okvira zasebnostnega ščita, vključno s tem, ali organi ZDA izpolnjujejo svoje zaveze.

Ozadje

Sklep o zasebnostnem ščitu EU-ZDA je bil sprejet 12. julija 2016, okvir zasebnostnega ščita pa je začel delovati 1. avgusta 2016. Okvir varuje temeljne pravice vsakogar v EU pri prenosih njegovih osebnih podatkov v ZDA v komercialne namene in prinaša pravno jasnost družbam, ki so pri poslovanju odvisne od čezatlantskih prenosov podatkov.

Pri spletnih nakupih ali uporabi družbenih medijev v EU lahko na primer osebne podatke v EU zbere podružnica ali poslovni partner sodelujoče ameriške družbe, ki jih nato prenese v ZDA. Tako lahko denimo turistična agencija v EU posreduje imena, kontaktne podatke in številke kreditnih kartic hotelu v ZDA, ki je pridobil potrdilo v okviru zasebnostnega ščita.

Več informacij

Poročilo in delovni dokument služb Komisije o letnem pregledu delovanja zasebnostnega ščita EU-ZDA

Vprašanja in odgovori

Skupna izjava za javnost ministra ZDA za trgovino Wilburja Rossa in komisarke Věre Jourove o pregledu zasebnostnega ščita EU-ZDA (september 2017)

Sporočilo za medije: Evropska komisija uvaja zasebnostni ščit EU-ZDA (julij 2016)

Zasebnostni ščit EU-ZDA: pogosto zastavljena vprašanja

Informativni pregled o zasebnostnem ščitu EU-ZDA

Vodnik po zasebnostnem ščitu EU-ZDA

IP/17/3966

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar