Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Scutul de confidențialitate UE-SUA: Prima reexaminare arată că acesta funcționează, dar punerea sa în aplicare poate fi îmbunătățită

Bruxelles, 18 octombrie 2017

Comisia Europeană publică astăzi primul său raport anual privind funcționarea Scutului de confidențialitate UE-SUA, al cărui scop este de a proteja datele cu caracter personal ale cetățenilor UE transmise către companii din SUA în scopuri comerciale.

Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală, a declarat: „Comisia sprijină ferm acordul cu SUA privind Scutul de confidențialitate. Transferurile internaționale de date efectuate în condiții de siguranță și securitate aduc beneficii companiilor certificate, dar și consumatorilor și societăților din UE, inclusiv IMM-urilor. Această primă reexaminare anuală demonstrează angajamentul nostru de a crea un sistem de certificare solid, cu o activitate de supraveghere dinamică.”

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a spus: „Transferul transatlantic de date este esențial pentru economia noastră, dar dreptul fundamental la protecția datelor trebuie asigurat și atunci când datele cu caracter personal sunt transmise în afara UE. Prima noastră reexaminare arată că Scutul de confidențialitate funcționează bine, dar și că unele aspecte ale acestei funcționări pot fi îmbunătățite. Scutul de confidențialitate nu este un document ținut în sertar. Este un mecanism dinamic care trebuie monitorizat activ atât de UE, cât și de SUA, pentru a asigura menținerea standardelor noastre ridicate de protecție a datelor.”

Când a lansat Scutul de confidențialitate în august 2016, Comisia s-a angajat să îl reexamineze anual, pentru a verifica dacă acesta continuă să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Raportul de astăzi se bazează pe reuniunile cu autoritățile relevante din SUA, care au avut loc la Washington la mijlocul lunii septembrie 2017, precum și pe contribuții din partea a numeroase părți interesate (inclusiv pe rapoartele întocmite de companii și de ONG-uri). La reexaminare au participat și autoritățile independente de protecție a datelor din statele membre ale UE.

Raportul arată, în general, că Scutul de confidențialitate continuă să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transmise din UE către companiile participante din SUA. Autoritățile americane au instaurat structurile și procedurile necesare pentru a asigura funcționarea corectă a Scutului de confidențialitate, cum ar fi noile posibilități de recurs pentru cetățenii UE. Au fost instituite proceduri de administrare a plângerilor și de asigurare a respectării normelor relevante, iar cooperarea cu autoritățile europene de protecție a datelor a fost intensificată. Procesul de certificare funcționează bine – peste 2 400 de companii au fost certificate până în prezent de către Departamentul de Comerț al SUA. În ceea ce privește accesul autorităților publice din SUA la datele cu caracter personal în scopuri de securitate națională, garanțiile relevante ale părții americane rămân în vigoare. 

Recomandări pentru îmbunătățirea în continuare a funcționării Scutului de confidențialitate

Raportul propune o serie de recomandări pentru a asigura în continuare funcționarea corespunzătoare a Scutului de confidențialitate. Acestea sunt:

  • O monitorizare mai proactivă și mai regulată de către Departamentul de Comerț al SUA a respectării de către companii a obligațiilor lor prevăzute de Scutul de confidențialitate. Departamentul de Comerț al SUA ar trebui, de asemenea, să efectueze cercetări periodice pentru a depista companiile care declară în mod fals că participă la Scutul de confidențialitate.
  • O mai mare sensibilizare a cetățenilor UE în privința modului în care își pot exercita drepturile prevăzute de Scutul de confidențialitate, în special a modului de depunere a plângerilor.
  • O cooperare mai strânsă între autoritățile responsabile cu asigurarea respectării normelor de confidențialitate, și anume Departamentul de Comerț al SUA, Comisia Federală pentru Comerț și autoritățile de protecție a datelor din UE, în special cu scopul de a elabora orientări atât pentru companii, cât și pentru autoritățile responsabile cu asigurarea respectării normelor.
  • Consacrarea prin lege a protecției oferite cetățenilor străini de Directiva de politică prezidențială nr. 28 (Presidential Policy Directive 28 – PPD-28), în cadrul dezbaterii în curs în SUA asupra reautorizării și reformării articolului 702 din Legea privind supravegherea activităților străine de spionaj (Foreign Intelligence Surveillance Act – FISA).
  • Numirea cât mai curând posibil, cu titlu permanent, a unui Avocat al Poporului pentru Scutul de confidențialitate și ocuparea pozițiilor vacante din Comitetul de supraveghere a vieții private și a libertăților civile (Privacy and Civil Liberties Oversight Board – PCLOB).

Pașii următori

Raportul va fi transmis Parlamentului European, Consiliului, Grupului de lucru „Articolul 29” al autorităților de protecție a datelor, precum și autorităților SUA. Comisia va urmări în colaborare cu autoritățile SUA desfășurarea acțiunilor subsecvente recomandărilor sale în următoarele luni. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape funcționarea cadrului Scutului de confidențialitate, inclusiv respectarea de către autoritățile SUA a angajamentelor lor.

Context

Decizia privind Scutul de confidențialitate UE-SUA a fost adoptată la 12 iulie 2016, iar cadrul Scutului de confidențialitate a devenit operațional la 1 august 2016. Acest cadru protejează drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor UE ale căror date cu caracter personal sunt transmise în SUA în scopuri comerciale și asigură claritate juridică societăților care efectuează transferuri transatlantice de date.

De exemplu, atunci când în UE sunt efectuate cumpărături online sau sunt utilizate platformele de comunicare socială, datele cu caracter personal pot fi colectate în UE de către o sucursală sau un partener de afaceri al unei companii americane participante, care apoi le transmite în SUA. O agenție de turism din UE poate trimite, de exemplu, nume, date de contact și numere de cărți de credit unui hotel din SUA care participă la Scutul de confidențialitate.

Informații suplimentare

Raportul și Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind reexaminarea anuală a funcționării Scutului de confidențialitate UE-SUA

Întrebări și răspunsuri

Declarație comună de presă a Secretarului pentru Comerț al SUA Ross și a comisarului Jourová privind reexaminarea Scutului de confidențialitate UE-SUA (septembrie 2017)

Comunicat de presă: Comisia Europeană lansează Scutul de confidențialitate UE-SUA (iulie 2016)

Scutul de confidențialitate UE-SUA: Întrebări frecvente

Fișă informativă privind Scutul de confidențialitate UE-SUA

Ghid privind Scutul de confidențialitate UE-SUA

IP/17/3966

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar