Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU's og USA's værn om privatlivets fred: Første evaluering viser, at værnet virker, men gennemførelsen kan forbedres

Bruxelles, den 18. oktober 2017

I dag offentliggør Europa-Kommissionen sin første årlige evalueringsrapport om EU's og USA's værn om privatlivets fred, som har til formål at beskytte personoplysninger om europæere, der er udstationeret hos amerikanske selskaber i erhvervsmæssigt øjemed.

Andrus Ansip, Kommissionens næstformand med ansvar for det digitale indre marked, udtaler: "Kommissionen bakker op om aftalen med USA om værnet om privatlivets fred. Certificerede virksomheder samt europæiske forbrugere og virksomheder, herunder EU's SMV'er, kan alle få gavn af sikre overførsler af oplysninger. Den første årlige evaluering viser, at vi er engagerede i at skabe en stærk certificeringsordning med dynamisk tilsyn."

Věra Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtalte: "Transatlantiske overførsler af oplysninger er afgørende for vores økonomi, men den grundlæggende ret til databeskyttelse skal sikres, selv når personoplysninger forlader EU. Vores første evaluering viser, at værnet fungerer godt, men også at der er plads til forbedring af dets gennemførelse. Værnet om privatlivets fred er ikke et dokument, der ligger i en eller anden skuffe. Det er en levende ordning, som både EU og USA aktivt må overvåge for at sikre, at vi bevogter vores høje standarder for databeskyttelse."

Da Kommissionen lancerede værnet om privatlivets fred i august 2016, forpligtede den sig til at evaluere værnet årligt for at vurdere, om personoplysninger fortsat beskyttes i tilstrækkelig grad. Rapporten af dags dato bygger på møder med alle de relevante amerikanske myndigheder, som fandt sted i Washington midt i september 2017, og på input fra en lang række interessenter (blandt andet rapporter fra virksomheder og NGO'er). Uafhængige databeskyttelsesmyndigheder fra EU's medlemsstater deltog også i evalueringen.

Rapporten viser i store træk, at værnet om privatlivets fred fortsat sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger, der overføres fra EU til deltagende virksomheder i USA. De amerikanske myndigheder har oprettet de strukturer og procedurer, der er nødvendige for at sikre et velfungerende værn om privatlivets fred, såsom nye former for klageadgang for personer fra EU. Der er oprettet procedurer til håndtering af klager og håndhævelse, og samarbejdet med de europæiske databeskyttelsesmyndigheder er blevet optrappet. Certificeringsproceduren fungerer godt, og over 2 400 virksomheder er nu blevet certificeret af USA's handelsministerium. Hvad angår de amerikanske myndigheders adgang til personoplysninger af hensyn til den nationale sikkerhed, anvendes de relevante sikkerhedsforanstaltninger stadig på den amerikanske side. 

Anbefalinger til yderligere forbedring af værnet om privatlivets fred

I rapporten fremsættes der en række anbefalinger, der skal sikre, at værnet om privatlivets freds fortsat fungerer vellykket, blandt andet:

  • Mere proaktiv og jævnlig overvågning fra det amerikanske handelsministeriums side af virksomhedernes overholdelse af deres forpligtelser i forbindelse med værnet. Handelsministeriet bør også foretage regelmæssig kontrol for at finde frem til virksomheder, der fejlagtigt påstår at deltage i værnet om privatlivets fred.
  • Flere oplysningsaktiviteter rettet mod EU's befolkning om, hvordan de kan udøve deres rettigheder under værnet om privatlivets fred, især med hensyn til at indgive klager.
  • Tættere samarbejde mellem håndhæverne af privatlivets fred, dvs. USA's handelsministerium, den føderale handelskommission (Federal Trade Commission) og EU's databeskyttelsesmyndigheder, især for at udarbejde retningslinjer for virksomheder og håndhævende instanser.
  • Som led i de fortsatte drøftelser om reform af sektion 702 i den amerikanske lov om overvågning af udenlandske efterretningstjenester (Foreign Intelligence Surveillance Act) bør ikkeamerikanere sikres beskyttelse i henhold til det præsidentielle politikdirektiv 28 (Presidential Policy Directive 28).
  • En fast ombudsmand i værnet om privatlivets fred bør udnævnes så hurtigt som muligt, og de tomme poster i rådet for tilsyn med privatlivets fred og borgerlige rettigheder (Privacy and Civil Liberties Oversight Board) bør udfyldes.

De næste skridt:

Rapporten fremsendes til Europa-Parlamentet, Rådet, databeskyttelsesmyndighedernes Artikel 29-gruppe og til de amerikanske myndigheder. Kommissionen vil arbejde sammen med de amerikanske myndigheder om opfølgning på sine anbefalinger i de kommende måneder. Kommissionen vil fortsat nøje overvåge, hvorvidt ordningen for værnet om privatlivets fred er velfungerende, herunder de amerikanske myndigheders overholdelse af deres forpligtelser.

Baggrund

Afgørelsen om EU's og USA's værn om privatlivets fred blev vedtaget den 12. juli 2016, og ordningen for værnet om privatlivets fred trådte i kraft den 1. august 2016. Denne ordning beskytter de grundlæggende rettigheder for alle personer i EU ved overførsel af deres personoplysninger til USA til kommercielle formål, samtidig med at den skaber større juridisk klarhed for de virksomheder, der benytter sig af transatlantiske overførsler af oplysninger.

For eksempel ved onlinekøb eller ved brug af sociale medier i EU kan personoplysninger indsamles i EU af en deltagende amerikansk virksomheds filial eller forretningspartner, der derefter overfører oplysningerne til USA. For eksempel kan en rejseagent i EU fremsende navne, kontaktoplysninger og kreditkortnumre til et hotel i USA, der er registreret i værnet om privatlivets fred.

Yderligere oplysninger

Rapport og arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om den årlige evaluering af EU's og USA's værn om privatlivets fred.

Spørgsmål og svar

Fælles pressemeddelelse fra USA's handelsminister, Wilbur Ross, og kommissær Jourová om evalueringen af EU's og USA's værn om privatlivets fred (september 2017)

Pressemeddelelse: Europa-Kommissionen lancerer EU's og USA's værn om privatlivets fred (juli 2016)

EU's og USA's værn om privatlivets fred: Ofte stillede spørgsmål

Faktablad om EU's og USA's værn om privatlivets fred

Vejledning om EU's og USA's værn om privatlivets fred

IP/17/3966

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar