Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Štít EU–USA na ochranu soukromí funguje po prvním roce dobře, na jeho provádění je však stále co zlepšovat

Brusel 18. října 2017

Evropská komise dnes zveřejnila první výroční zprávu o fungování štítu EU–USA na ochranu soukromí, jehož cílem je chránit osobní údaje všech osob v EU předávané společnostem v USA ke komerčním účelům.

Místopředseda Komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip při té příležitosti uvedl: „Komise pevně stojí za ujednáním s USA o štítu na ochranu soukromí. Bezchybné, bezpečné a zabezpečené mezinárodní předávání údajů je prospěšné jak pro certifikované společnosti, tak pro evropské spotřebitele a podniky, včetně malých a středních podniků. První výroční přezkum dokládá naše předsevzetí vybudovat odolný certifikační program s dynamickým dohledem.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová k tomu dodala: „Transatlantické předávání údajů je pro naši ekonomiku nezbytné. Je ale třeba zajistit, aby i poté, co osobní údaje opustí EU, bylo respektováno základní právo na ochranu údajů. Z našeho prvního přezkumu vyplývá, že štít funguje dobře, ale že je zde jistý prostor ke zlepšení jeho provádění. Štít na ochranu soukromí není kus papíru, který leží v šuplíku. Je to živé ujednání, které musí jak EU, tak USA aktivně sledovat, abychom ohlídali, že jsou naše vysoké standardy ochrany údajů řádně dodržovány.“

Když Komise loni v srpnu štít na ochranu soukromí spouštěla, zavázala se, že bude každý rok provádět jeho přezkum, aby vyhodnotila, zda i nadále zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Dnes zveřejněná zpráva o přezkumu vychází ze schůzek se všemi příslušnými orgány USA, které v polovině září letošního roku proběhly ve Washingtonu, a z informací od celé řady zainteresovaných stran (mj. ze zpráv společností a nevládních organizací). Přezkumu se účastnily také nezávislé úřady pro ochranu údajů z členských států EU.

Zpráva konstatuje, že štít na ochranu soukromí nadále zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů předávaných z EU zúčastněným společnostem v USA. Orgány USA zřídily struktury a zavedly postupy nezbytné pro řádné fungování štítu na ochranu soukromí, např. nové možnosti nápravy pro jednotlivce z EU. Byly zavedeny postupy pro vyřizování stížností a vymáhací mechanismy a zintenzivnila se spolupráce s evropskými orgány pro ochranu údajů. Také certifikační proces funguje dobře – Ministerstvo obchodu USA dosud certifikovalo více než 2 400 společností. Pokud jde o přístup veřejných orgánů USA k osobním údajům pro účely národní bezpečnosti, fungují na americké straně i nadále příslušné záruky. 

Doporučení pro další zlepšení fungování štítu na ochranu soukromí

Výroční zpráva obsahuje několik doporučení pro další úspěšné fungování štítu, například:

  • Ministerstvo obchodu USA by mělo aktivněji a pravidelněji kontrolovat, zda certifikované společnosti plní povinnosti plynoucí ze štítu na ochranu soukromí. Mělo by také pravidelně vyhledávat společnosti, které o sobě nepravdivě tvrdí, že jsou účastníky štítu.
  • Občané v EU by měli být více informováni o svých právech v rámci štítu, zvláště pak o tom, jak podávat stížnosti.
  • Subjekty vymáhající ochranu soukromí, tj. na americké straně ministerstvo obchodu a Federální obchodní komise a na evropské straně úřady pro ochranu údajů, by měly prohloubit spolupráci, zejména v oblasti přípravy pokynů pro zúčastněné společnosti a subjekty vymáhající ochranu soukromí.
  • V rámci probíhající debaty v USA o reautorizaci a reformě článku 702 zákona o zabezpečování informací o činnostech cizí moci (tzv. zákona FISA) by v něm měla být zakotvena ochrana, kterou cizím státním příslušníkům poskytla prezidentská politická směrnice 28 (PPD-28) .
  • Co nejdříve by měl být jmenován stálý ombudsman pro štít na ochranu soukromí i dosud nejmenovaní členové Výboru pro dohled nad respektováním soukromí a občanských svobod (PCLOB).

Další kroky

Zpráva bude postoupena Evropskému parlamentu, Radě, pracovní skupině úřadů pro ochranu údajů zřízené podle článku 29 a orgánům USA. V příštích měsících pak bude Komise spolupracovat s orgány USA na opatřeních navazujících na předložená doporučení. Komise bude i nadále úzce sledovat fungování rámce štítu na ochranu soukromí i to, jak orgány USA plní svoje závazky.

Souvislosti

Štít EU–USA na ochranu soukromí byl přijat 12. července 2016 a rámec štítu na ochranu soukromí začal fungovat 1. srpna 2016. Tento rámec chrání základní práva všech osob v EU, jejichž osobní údaje jsou předávány do Spojených států ke komerčním účelům, a vyjasňuje právní prostředí, v němž se pohybují podniky, které s toky údajů mezi EU a USA pracují.

Jde o to, že například při nakupování online nebo používání sociálních sítí v EU může pobočka americké společnosti nebo její obchodní partner sbírat osobní údaje a následně je předávat do USA. Například cestovní agentury v EU tak mohou posílat jména, kontaktní údaje a čísla kreditních karet do hotelů v USA, které se zaregistrovaly do štítu na ochranu soukromí.

Další informace

Zpráva a pracovní dokument o výročním přezkumu fungování štítu EU–USA na ochranu soukromí

Otázky a odpovědi

Společné tiskové prohlášení ministra obchodu USA a komisařky Jourové k přezkumu štítu EU–USA o ochraně soukromí (září 2017)

Tisková zpráva: Evropská komise spouští štít EU–USA na ochranu soukromí (červenec 2016)

Štít EU–USA na ochranu soukromí: časté otázky

Informativní přehled o štítu EU–USA na ochranu soukromí

Příručka ke štítu EU–USA na ochranu soukromí

IP/17/3966

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar